fredag 27. januar 2012

Orkdalinger jakter på millioner som forsvant

I 2007 kom en ambisiøs forretningsmann seilende inn i kommunestyret. Han skulle gjenreise Orkdal Høyre. Etter kort tid var politikeren borte fra politikken. Borte var også noen millioner kroner som folk i Orkdal hadde overlatt til Geir Inge Singstad.

Siden har investorene i praksis drevet etterforskning. De har spurt seg hvordan millioner plassert i eiendom kunne forsvinne så fort. Hvor pengene ble av. Og om de ble lurt.

Noe av det bemerkelsesverdige med denne historien, er at du aldri har lest om den i avisa. 

Nettverk er viktig. Nettverk er lovlig. Nettverk er makt. Nettverk bygger på tillit, felles interesser og gjenytelser. Men nettverk er alltid problematiske hvis de er lukket, noe potente nettverk ofte er.

Skikkelig kraftfulle nettverk forener politikk og næringsliv. Geir Inge Singstad gjorde nettopp det. Han plasserte ett bein i begge leire.

Denne bloggen tar selvsagt ikke stilling til om det har skjedd lovbrudd eller brudd på god forretningsmoral  - eller om fadesen utelukkende skyldes grenseløs uflaks og udugelighet. Faktum er imidlertid at svære beløp gikk tapt for en rekke orkdalinger i et marked som skulle være trygt og godt. 

Geir Inge Singstad etablerte sitt forretningsmessige hovedkvarter i andre etasje i Hjørnet-gården. Firmanavnet Syncron frontet virksomheten. Samtidig stilte Singstad til valg for Høyre. Partiet gjorde et svakt valg, men Høyre fikk i hvert fall sin særs næringslivsvennlige toppkandidat inn i kommunestyret.

Flertallsgruppen plasserte Geir Inge Singstad i det mektigste underutvalget; hovedutvalg for forvaltning. Dette utvalget behandler stadig plan- og byggesaker som angår investorer, eiendomsutviklere og andre næringslivsfolk.

Her sto Singstad blant annet bak forslaget om å slippe baderomsbutikken Comfort inn på Grønøra industriområde, til stor glede for eierne av bygget. I begrunnelsen het det at man skulle unngå forskjellsbehandling. Forskjellsbehandling i forhold til hvem, forklarte Geir Inge Singstad eller utvalgsleder Rasmus Skålholt aldri.

Vedtaket vakte en viss frustrasjon i den administrative ledelsen i Orkdal kommune. Det skyldtes at daværende rådmann i Orkdal (Nils Kvernmo) på samme tid startet arbeidet med Orkdal 2040. Orkdal 2040 skulle blant annet samle forretninger i sentrum og styre dem vekk fra Grønøra. Comfort-saken framsto som en provokasjon mot selve ideen. Men det politiske flertallet sa ja til butikk på industriområdet, trass i risikoen for smitte.

Geir Inge Singstad investerte selv i næringseiendom av samme type som det aktuelle bygget. Hva slags virksomhet politikerne tillater i et slikt lokale, har stor betydning for leieinntekter og salgsverdi.

Singstad etablerte fond der investorene skulle tjene penger på verdistigning ved den slags eiendommer. Ett av fondene het Brekke Eiendomsinvest AS, stiftet i valgåret 2007.

Folk investerte 13 245 000 kroner i aksjekapital i selskapet. Mange av de 13 millionene kom fra sentrale personer i næringslivet i Orkdal. Ikke rart, siden initiativtakeren satt i Hjørnet-gården på Orkanger og i kommunestyret for Orkdal Høyre. Nettverk er bra.

Årsoppgjøret for 2010 viser at knapt 3 millioner var igjen av aksjekapitalen på drøyt 13 millioner. Over 10 millioner hadde gått tapt på tre år.

Ifølge de samme regnskapene satt Brekke Eiendomsinvest AS med verdier i form av tomter og bygg tilsvarende hele 37 millioner kroner i 2007. De har krympet år for år i takt med aksjekapitalen. I 2010 var verdiene 7,7 millioner. Eiendomsverdiene er redusert med nesten 30 millioner kroner siden starten.

Investorene ville ikke gjort det stort verre om de hadde fyrt opp i ovnen med pengene sine. 

I STs arkiv på nett finnes bare en eneste artikkel med søkeordene ”Singstad” og ”Brekke”.  Nyheten røpet at selskapet Brekke Eiendomsinvest kjøpte det gamle samvirkelagsbygget i Eggkleiva for knapt 2,6 millioner kroner. Selgerne hadde betalt 850 000 kroner fem år tidligere, og solgte altså videre for det tredobbelte.

Geir Inge Singstad etablerte og ledet både Syncron Totaløkonomi og Brekke Eiendomsinvest, kunne ST fortelle.

Singstad var valgt som politiker for deg og meg for hele perioden 2007 til 2011. Men etter 2008 møtte han aldri mer i kommunestyret eller i hovedutvalg for forvaltning. Avskjeden med politikken gikk stille for seg. Nesten like lydløst falt det finansielle korthuset sammen.

Bak lukkede dører var nok lydnivået høyere. I 2009 tok investorene affære. Generalforsamlingen kastet Høyre-toppen som daglig leder i Brekke Eiendomsinvest AS. Singstads kunder og partnere startet opprydding og gransking. De senere årsberetningene er interessant lesestoff.

2009: ”Nytt styre og ny ledelse har brukt vesentlig tid og ressurser på å rydde opp i og skaffe oversikt over selskapets tidligere drift. Man vil ettergå og granske transaksjoner.”
 
2010: ”Flere disposisjoner og transaksjoner er under gransking, og man vil fortsette denne prosessen.”
 
Ny daglig leder er Kjell Holden, privat investor og til daglig leder ved OTI-sentret. Holdens hovedoppgave har vært å redde stumpene og å komme til bunns i hva som skjedde med egne og andres investeringer.

Det hører med til historien at Geir Inge Singstad ansatte en respektert politikerkollega. KrFs toppkandidat Ivar K. Gangås kom inn som selger i Syncron-systemet – med påfølgende positiv omtale i ST. (NB! Ingen hevder at Gangås har gjort noe som helst kritikkverdig.) 

Berøringspunktene mellom politikk og næringsliv er flere. Det finnes minst en ledende politiker blant investorene som har tapt store penger. En del av dem som ble med på Høyre-topp Singstads eventyr har råd til å tape noen hundre tusen. For andre er tapene smertefulle.

Uansett; med disse ordene er litt av historien om Geir Inge Singstads brå avskjed med Orkdalspolitikken fortalt offentlig. Men helt ute av styre og stell er han ikke.

Geir Inge Singstad representerer fortsatt deg og meg i et selskap som omsetter for over 100 millioner kroner i året. Singstad er styremedlem i Trondheimsfjorden Interkommunale Havn – med bakgrunn i Orkdal kommunestyre, ifølge havnas hjemmeside.


Og der går det godt.


Mvh
Hans

1 kommentar:

  1. Her lukter det frimureri og gutteklubben grei til himmels!

    Men for en gangs skyld ser det ut tilk at de har skuslet vekk EGNE penger! Eller.....?

    SvarSlett