torsdag 19. januar 2012

Tøff kamp om fotballspillende barn på Evjen

Nyttårsaften satte noen feststemte, unge herrer fyr på ei gul OIF-skjorte. De har hjertet i Orkla FK. Festen fant sted i hjemmet til en stortingsrepresentant på Fannremsmoen (Obs! Politikeren var ikke med).  Deretter dokumenterte et par av deltakerne hendelsen på Facebook.

Lederen i Orkla FK tar avstand fra provokasjonen. Men i kraft av egen posisjon har Orkla-leder Fredrik Evjen selv opptrådt langt mer provoserende mot Orkanger på nettet. Det skjedde riktignok ikke utenfor huset til Jorodd Asphjell, men på den virtuelle veggen hans på Facebook. Jeg skal ikke gjenta det som sto der.

Viktigere ting enn skjortebrenning skjer i spenningsfeltet mellom OIF og Orkla FK/Orkdal IL. Sistnevnte har involvert både idrettsrådet, idrettskretsen og idrettsforbundet (!) i en tvist om barna ved Evjen skole.

Enkelt sagt:
Orkdal IL vil opprettholde en avtale med OIF som i praksis betyr at elevene ved Evjen skole spiller fotball gjennom Orkdal IL. OIF vil ikke ha noen slik avtale lenger. OIFs syn er at ungene spiller fotball der de og foreldrene vil at det skal skje – og selvsagt helst i OIF.

Jorodd Asphjell framforhandlet i sin tid avtalen om Evjen-barna med OIF. Det er vel noe sannhet i at hensikten var barnas beste. Men selvsagt dreide det seg også om ressurser; spillere, treningsavgift og dugnadshender. Alle idrettslag ser verdien av å knytte til seg flest mulig aktive så tidlig som mulig.

Nå hevder OILs våpendragere på Evjen at skoleungene står under kontrakt som fotballspillere.

Orkdal IL allierte seg med daværende rektor og Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) ved Evjen skole for å hindre opphør av ordningen. Skolen møtte OIF med påstander om at det vil oppstå mobbing og splid blant elevene hvis barna skal spille fotball i to forskjellige klubber.

Argumentet virker mildt sagt søkt. På Orkanger hadde vi lenge grendelag i fotball. De konkurrerende grendelagene skapte entusiasme, ikke terror og blodsutgytelser i skolegården.

Det må være et nederlag for en skole og en rektor hvis det er umulig å få barn med ulike fotballdrakter til å være venner. Da bør vel rektor finne seg noe annet å gjøre, noe hun også har gjort. Guri Hovdenak er nå personalsjef i Orkdal kommune.

Jeg har selv vært både menig medlem og leder i FAU. Valg av idrettslag for elevene er noe av det siste jeg ville ha satt på saklista. Slike beslutninger må foreldre og barn ta selv, ikke overlate til et arbeidsutvalg med foreldrerepresentanter fra hver klasse.

Foreldrenes Arbeidsutvalg er ikke foreldrenes stedfortredere. 

Men på Evjen har visst noen har misforstått, eller valgt å misforstå. I sommer skrev FAU-leder Hege Kvam brev til mannen Orkdal IL og Orkla FK sørget for å kuppe inn som leder i idrettsrådet – Knyken-general Thor Arne Johnsen. Her er et utdrag:

Orkdal idrettsråd
v/ Thor Arne Johnsen
Kjønligjerdet
7320 FANNREM

KONTRAKTSBRUDD
Jeg vil med dette informere Orkdal idrettsråd om et kontraktsbrudd ved Evjen skole, ”klasselaget Evjen skole G11”. De har inngått en avtale med OIF der laget spiller med hvite trøyer og bruker navnet Orkanger/Evjen. Dette er i strid med avtalen som er gjort mellom FAU – Evjen skole og OIL.
Jeg ønsker med dette å få oppklart hvem som står ansvarlig for denne nye avtalen i OIF, og hvem i OIF som sendte varsling til kretsen for påmelding av lag. Jeg regner med at OIF er kjent med avtalen FAU – Evjen skole har med OIL.
Jeg vil at Orkdal idrettsråd skal vurdere om sanksjoner må tas i bruk for å hindre avtalebrudd i fremtiden.

Barna på Evjen er altså under kontrakt. Og ”sanksjoner” betyr ”straff”. Det hadde vært interessant å vite hva slags straffereaksjoner FAU-lederen og eventuelt lederen av Orkdal idrettsråd synes er passende i et tilfelle som dette.

Både før og etter har korrespondanse gått på kryss og tvers til idrettsrådet, fotballkretsen, idrettskretsen og Norges Idrettsforbund. Spørsmålet er i bunn og grunn om det kan være forsvarlig å la unger på en og samme skole spille fotball i to forskjellige klubber.

Følgende er åpenbart uten betydning:
* Barnas rett til å velge.
* Foreldrenes rett til å bestemme.
* Hvilken klubb som har det beste tilbudet, i form av trenere, miljø, anlegg osv.
* Hvor det er kortest å dra hjemmefra til trening og kamp.

Dessuten bør man tenke på at unger som er ”kontraktfestet” til ikke å spille fotball på Orkanger faktisk må gå på skole på Orkanger når de forlater barnetrinnet på Evjen. Får de juling ved ankomst? Nei.

I gjesteboka til Orkanger Vel ble det for noen dager siden hevdet at Orkla FK er dalførets mest lukkede klubb. Fra Orkla-hold kom følgende reaksjon tvert: ”Nok en gang skittkasting mot OFK offentlig(…)hva har OFK gjort dere denne gangen da?”

Å påstå at Orkla er en lukket klubb er ikke skittkasting. Det er heller ikke skittkasting når OIF følger regelverket for å høre om juniorspillere eller damespillere i Orkla FK vil skifte klubb, selv om henvendelsene sikkert oppleves provoserende i Orkla FK. 

Derimot er det reelle provokasjoner når Orkla FK fisker en av OIFs beste spillere i strid med regelverket midt i sesongen, eller når personer iført Orkla-antrekk drar til Buvika for å håne OIF idet klubben taper kampen om opprykk på målstreken.

Hvorfor skjer slikt?

Fordi dette er virkeligheten:
* OIF forsøker å bygge opp egne junior- og damelag etter å ha gått ut av Orkla. Orkla FK ønsker ikke at det skal lykkes.
* OIF ønsker å bygge et godt herrelag. Orkla FK ønsker heller ikke at det skal skje.

Å påstå noe annet er løgn. De to klubbene konkurrerer om et marked med for få fotballspillere og for lite sponsorpenger. Et sterkt OIF betyr et svakere OFK, og omvendt. Sånn er det.

Klubbene er rivaler. I tillegg deler de på plassen i Idrettsparken. Situasjonen innbyr til konflikt. Den krever smidighet og diplomatiske evner.

2012 blir garantert et utfordrende år, og det startet altså dårlig med symbolsk brenning av ei OIF-skjorte. Men episoden er ubetydelig. Den fant sted i et miljø som er avgrenset, lite representativt, og som tidligere har markert seg med sjikane mot familier på Orkanger, avisoppslag og politietterforskning.
 

Evjen-avtalen er langt mer alvorlig enn en brennende drakt. Kanskje er det på tide å innse at avtalen virker mot sin hensikt.

”Kontrakten” om ungene på Evjen hindrer ikke bråk. Den er tvert imot en kilde til konflikt. 

mvh
Hans
PS: Ny blogg allerede tirsdag.

17 kommentarer:

 1. Kunne ikke vært forklart bedre enn dette Hans. Evjenavtalen er en hån mot barn og foreldre på Evjensområdet.I tillegg er den stikk i strid med barnefotballreglene til NFF som sier klart og tydelig at barn og foreldre selv skal bestemme hvilken klubb de skal tilhøre. Skole, fau og idrettsklubb skal ikke blande seg inn i slike avgjørelser. Her i Orkdal kjemper Orkdal il/orkla fk via Orkdal idrettsråd en uren kamp for barn, foreldre og dugnadsinnsats og medlemsavgift(penger i kassa). Det er sannheten. Hvis ønsket hadde vært det beste for barn og foreldre hadde ikke avtalen vært noe tema.Har sjekket litt via kretsen. Avtalen er visst den eneste i sitt slag i Norge. Har også vært i kontakt med lærere på skolen de siste 30 åra. Ingen har hørt om avtalen.? Det sier ganske mye om hvem som styrer deler av barnefotballen her i bygda. Ille !!!!

  SvarSlett
 2. Så vidt jeg vet så hører vel 7300 Evjen inn under Orkanger.? Det var aldri konflikt når jeg selv spilte fotball for OIF samtidig som jeg gikk på Evjen skole. Litt konflikter oppsto først da Orkdal midt på 80-tallet begynte å hente seniorspillere derifra. Men konfliktene var ikke alvorlig og på skolen var det uproblematisk at elever gikk med forskjellige lagsskjorter, enten det var oil,oif eller glimt. Det samme har vi i dag og det er like uproblematisk. De som følger litt med skjønner at den gamle Evjensavtalen ble fremprovosert for å sikre dugnadssskraft, flere utøvere og mere mynt i lagskassen. Det er virkeligheten. Den er ikke lenger til å leve med.
  skrevet av tidligere elev og fotballspiller fra Evjen. Feig for ikke å stå frem med navn? Kanskje - men jeg er av de som ønsker fred - ikke bli uthengt for disse ytringene.

  SvarSlett
 3. Barnefotballreglene og frivillig barnefotballarbeid skal ikke påvirkes av skole og Fau. Denne praksisen må Johnsen og Orkdal IDRETTSRÅD få avsluttet snarest. Eller skal Orkdal IL/oRKLA og Orkdal idrettsråd fortsette denne provoserende fremgangsmåten til skade for fotballklubbene i nærområdet.

  alderbestemt lagleder

  SvarSlett
 4. Enno en plass og lag bråk på JA :(

  SvarSlett
 5. Lag bråk på?? Her ser man problemet når sannheten kommer opp i dagslyset og offentligheten. Sannheten er vanskelig å svelge for de som gjør urett.
  hilsen fotballtrener

  SvarSlett
 6. Glem den ulovlige og håpløse Evjensavtalen OIL og Orkla. Det beste OIL/ORKLA og Johnsen kunne startet opp med er holdningsskapende arbeid for egne barn, trenere og ledere innad i egne rekker. Akkurat det gjør OIF med godt resultat.Da er det en bedre mulighet for at "alt bråket" i Evjensskolegården forsvinner.
  Det blir akkurat det samme i Evjensskolegården enten Evjensavtalen fortsetter eller forsvinner. Mobbing og litt bråk mellom elever i grunnskolen er det alltids litt av i de aller fleste skolene i hele landet, på mange steder ganske grovt. Her på Evjen har det alltid vært stort sett rolig og fint både med og uten denne avtalen. Men at et idrettslag skal ordne dette på vegne av barn, foreldre og skole er direkte uhørt. Og som nevnt flere ganger i denne diskusjonen det strider mot barnefotballreglene og mot det at det er foreldrene som bestemmer sammen med barna hvor de skal spille. Nå må denne avtalen en gang for alle begraves slik at barn og foreldre i Evjensområdet kan slippe dette bråket og plagingen. Nok er nok.
  Hilsen far i Evjensområdet

  SvarSlett
 7. polpotakpmloir whats nexth

  SvarSlett
 8. Ser ikke at det har vært noe bråk ever i og rundt skolen på Evjen. Vi har hatt barn her både før og under denne avtalen det her snakkes om. Om den eksisterer eller ikke spiller keine rolle. Ser ut som de er meget desperate de som fremdeles ønsker denne avtalen.

  SvarSlett
 9. hei, og gratulerer med ny blogg.
  Jeg savner dato for denne hendelsen og brevet fra Hege Kvam?

  Ellers synes jeg det er fint at det blir satt søkelys på makt.. og misbruk av slik.. det gagner demokratiet.

  Men.... som fotballmann.. stiller jeg meg tvilende til at dette skal skape fred i bygda vår.. en stadig bombardering uke etter uke... det blir nesten som en gammel plate...

  Kan det ikke være en god ting å prøve å se fremover? det som har skjedd har skjedd... folk har trått feil... Fortsetter en slik som her, og på orkangervel, så ender en snart om med lister over feil som er gjort.. og bruker til på å vedlikeholde disse i stedet for å glemme?

  mvh "undres"

  SvarSlett
  Svar
  1. Hei!

   Brevet er datert 15. juni 2011. Etter mitt syn er dette ikke å se bakover, men framover. Saken er uløst. Den verserer fortsatt og er minst like betent som dne var i juni.

   mvh
   Hans Kringstad

   Slett
 10. Man kan ikke komme fremover i denne saken før man tar et oppgjør med idrettslagene og personene som står bak denne spesialavtalen. En avtale som går midt imot barnefotballreglene til NFF OG TIL FORDEL FOR EGET IDRETTSLAG.

  SvarSlett
 11. Sanksjoner mot OIF. ? OIF er den eneste parten her som holder seg til regelverket for barnefotball. I tillegg har klubben blitt en foregangsklubb med tanke på riktig barnefotballarbeid. Hvis noen skal straffes i denne saken så er det OIL og Fau lederen.

  SvarSlett
 12. Mener "undres" at man bare skal glemme feilskjær etter feilskjær i arbeidet rundt barnefotballen? Hvis man ikke tar tak i de som gjør graverende og ødeleggende feil mot barnefotballarbeidet får vi enda større bygdestrid og bråk. Flott at OIF sammen med fotballforeldre og fotballkretsen har tatt tak i dette.

  SvarSlett
  Svar
  1. "tar tak i" hva mener du med det? Noe er gjort i uforstand, noe av dumskap.. Bra ingen faller for fristelsen til å fortelle om all motarbeidingen som har skjedd siden ofk ble opprettet, kunne blitt en lang liste det og? kanskje?

   Slett
 13. Hvorfor blandes motarbeidelsen mot OFK inn i dette temaet? Det er en lang historie med en klubb som fikk en forferdelig skeiv og ødeleggende start grunnet de samme bakmennene da som nå. Oif og idrettsparken ble vedtatt som Orklas hovedarena - det som skjedde var at OIF og IDRETTSPARKEN FRA DAG 1 ble motarbeidet. Det meste ble styrt av personer med et personlig forhold mot OIF. Orklakamper ble konsekvent prøvd flyttet til arenaer utenfor idrettsparken. Idrettsparken ble nedprioritert. Faktisk så ble omkringliggende fotballarenaer oppgradert mens Orklas hjemmebane hadde bl.a, en hjemmegarderobe fra 1949. Oil fikk faktisk en adeccoligaarena bygd i denne perioden. Listen blir meeeget lang hvis noen blir fristet til å fortelle om all motarbeidingen OIF fikk den tiden de var med i Orkla fk. En gang blir grensen nådd og nok er nok. Den ble pasert for et par år siden.

  SvarSlett
 14. Til undres. Man kan da ikke glemme det som er blitt gjort feil. Da må man kunne stoppe opp litt, prøve å reparere feilene , sånn at alt blir bra igjen. Opprydding må til for at vi skal få bedre samarbeidsklima igjen. Under oppryddingen bør en del gamle koster få lov til å pensjonere seg.

  SvarSlett
 15. I dagens ST. 1.Feb kan man vel lese seg opp på saken.

  SvarSlett