tirsdag 24. januar 2012

Eliten spiller hasard med sentrum i Orkdal

Daværende ordfører Kåre Gjønnes startet arbeidet med å ødelegge Orkanger sentrum for 30 år siden. Gunnar H. Lysholm og Oddbjørn Bang ser nå ut til å fullføre prosjektet.

De spiller hasard med Orkangers kvaliteter, stedets framtid og kommunens attraktivitet. Det skjer uten nevneverdig oppstyr. Innen arealplanlegging kan politikere trygt gi blanke av to grunner:

1.    Virkningen av skjebnesvangre vedtak vises først etter mange år.
2.    Det er vanskelig å se hva vedtakene betyr for den enkelte. Vi er oss selv nærmest.

Nettopp derfor må et åpent demokrati ha nøytrale fagfolk som forklarer mulige samfunnsmessige følger av vedtak om arealbruk. I Orkdal kommune er Steinar Gaustad den øverste ansvarlige på området. Han skal fortelle politikere og folk flest hva som kan bli resultatet hvis du for eksempel opphever kravet om forretning i første etasje på store deler av Rømme Øvre (Sæther/Rømme).

Vil det være forenlig med den vedtatte visjonen om å skape en kompakt og levende bykjerne med gangavstand mellom tilbudene?

Hvor mye dybde må egentlig til før vi har en bykjerne i stedet for en lang tarm med forretningslokaler?

Hva er den sannsynlige effekten for handlegata på Orkanger – styrking eller svekkelse?

Steinar Gaustad drøfter ingen slike spørsmål i saksframlegget om Rømme Øvre. Det kan skyldes at Gaustad har mistet interessen. Det kan også være at han har fått politiske instrukser på bakrommet. 

For å ta spørsmålet om effekter for handlegata:
 
Optimistene vil si at boligblokker på Sæther/Rømme er bra for gata. Mer folk betyr flere kunder.

Dessverre finnes det også en risiko for det motsatte; at gata dør ved at dagens virksomheter siger videre sørover langs Orkdalsveien – nå til Rømme Øvre.  Tarmen flytter seg litt uten å vokse. Veksten skjer ved kjøpesentrene, som trekker til seg kjedebutikker. 

Mekanismen ligger i fordelingen mellom boligareal og forretningsareal i hvert enkelt bygg. Selv ut mot hovedgata åpner nå Lysholm & co for at bare en liten del av bygningsarealet skal være forbeholdt forretning.

La oss si at en utbygger får bygge fem etasjer. Politikerne mener det er nok med forretning i halve første etasje (ut mot gata). Da er boligarealet 90 prosent og forretningsarealet nede i ti prosent. Utbyggeren får råd til å la forretningslokalet stå tomt, eller sette husleia så lavt at det lønner seg å flytte fra dagens handlegate og inn på Rømme Øvre.

Jeg kan ikke påstå at det blir slik, men risikoen er der. Og dette dramatiske grepet gjennomfører det politiske flertallet som om det var en fillesak, uten at plansjef Steinar Gaustad eller ordføreren inviterer til en åpen drøfting av mulige konsekvenser.

Senterpartiets Rasmus Skålholt opptrer nå som byplanlegger siden Steinar Gaustad ser ut til å ha trådt tilbake. Sp-politikeren har alltid stemt mot tiltak som kan styrke sentrum. Å la Skålholt forme sentrum er som å ansette en brannmann med pyromane trekk.

Skålholt vil ha gågate og park på Sæther-eiendommen. ST sluker agnet. Fokus er dreid bort fra de avgjørende vedtakene og over på detaljer. Prat om park og gågate nå er like meningsfylt som å velge kjøkkengardiner før du bygger hus. 


Skålholt sier i ST at det er lite realistisk å bygge ut Rømme med absolutt krav om næring på gateplan:

”Vi må huske på at vi står overfor massive utbygginger av kjøpesentrene, og vi må erkjenne at Orkanger ikke er noen by, men en middels stor kommune som ligger en halvtime fra Trondheim(…) Det er jo i handlegatas umiddelbare nærhet. Jeg ser for meg at den (Rømme Øvre) vil bli et slags supplement.”

Skålholt og vennene hans har selv skapt en tvangssituasjon: De stemte mot midlertidig byggestopp ved kjøpesentrene. Nå høres sentrenes planer om vekst plutselig ut som et problem.

Skålholt har rett i at Orkanger ikke er noen by. Nettopp derfor er det trolig smart først å styrke dagens sentrum framfor å gi frislipp på Rømme Øvre. Men Skålholt & co er også mot at Orkdal kommune skal investere så mye som ei krone for eksempel i ST-kvartalet. Disse politikerne er i praksis mot all aktiv sentrumsutvikling.

Andre kommuner slår til når sentrumstomter ligger ute for salg. De vil styre. Ørland er et ferskt eksempel. Orkdal er et unntak. Kommunen pøser ut millioner på planlegging for deretter å gjøre ingenting.

Bonde og nyslått byplanlegger Rasmus Skålholt ”ser for seg at Rømme Øvre vil bli et slags supplement til handlegata.” Mest trolig blir Skålholts Rømme Øvre et alternativ, ikke et supplement.

Orkdal 2040 framstår som en bisarr øvelse. Eliten av folkevalgte har undergravd respekten for prosjektet fra første stund.

På et folkemøte i korpshuset kastet ordfører Gunnar H. Lysholm fram ideen om å bruke ti millioner kroner på et monument i sentrum. Folk holdt kjeft av høflighet. Senere søkte ordføreren dispensasjon fra byggeforbudet han selv vedtok.

Lysholm, som har økonomiske interesser på Bårdshaug, sørget til slutt for å utvide sentrumsområdet i stedet for å avgrense det. Bang og Grønset foreslo ny bilbru fra Moan/Grønøra til Bårdshaug. Da hadde kommunens godt betalte eksperter frarådet dette som den verst tenkelige løsningen for sentrum og miljø.

Initiativet til Orkdal 2040 kom fra daværende fylkesmann Kåre Gjønnes. Gjønnes innså at noe måtte gjøres med regionsentret. Fint, for han er selv skyld i at det gikk i oppløsning. Uten Gjønnes fra Gangåsen som ordfører tidlig på 1980-tallet ville vi hatt et veletablert kjøpesenter på Sæther-jordet i dag. Kåre Gjønnes tvang i stedet gjennom en omregulering fra industri til butikk ved OTI.

Gjønnes var en mann med politiske ambisjoner. Han ramset opp nye arbeidsplasser på OTI som om vi hadde gått glipp av dem ellers. KrFs Kåre Gjønnes markedsførte seg som handlekraftig i ei tid med økende ledighet. Han bygde sin egen karriere på å spre Orkanger sentrum. Gjønnes kom inn på Stortinget. Landbruksminister ble han også.

Gunnar H. Lysholm og Oddbjørn Bang/Rasmus Skålholt fullfører det Gjønnes startet på. For tanken om å skape et attraktivt sentrum utgjør de tre en dypt tragisk koalisjon. 

Lysholms politikk går ut på å la kompisene i næringslivet gjøre som de vil. Orkdal Senterparti representerer et miljø som forveksler sentrumsutvikling med sentralisering.

Senterpartiet er et bondeparti for økt lønnsomhet i landbruket: Flere hyttetomter. Større tilskudd til private veger. Mer til grendene.

Helt OK, om det ikke var for at denne interesseorganisasjonen behandler sentrum som en konkurrent til resten av  bygda.

Det er fryktelig synd. Orkdal kommer til å tape både arbeidsplasser og arbeidskraft på at vi er kjent som et av de styggeste og kjedeligste stedene i Trøndelag. Hyttefolk på gjennomkjøring fra Trondheim er rystet over hva de ser på Bårdshaug.

Men – rene boligblokker på Rømme Øvre kan ha enda en virkning som Steinar Gaustad unnlot å drøfte i saksframlegget sitt. Blir utbygginga en suksess, er skolene på Orkanger sprengt i løpet av få år. Da får vi en ny og spennende sak:

Skal vi bygge skole i Idrettsparken? Eller være smarte og samlokalisere med flerbrukshus og bibliotek i ST-kvartalet for å skape en bykjerne?

Eller vil de som styrer sende også Orkanger ungdomsskole ut av sentrum og opp til Follo? Følg med!

Mvh
Hans

PS: Fredag skriver Orkdalsmakta om Høyre-politikeren som rotet vekk pengene til folk i Orkdal.

2 kommentarer:

  1. Skålholt sitt forslag virke topp :) Stå på "eliten", dette kan bli spennende. Heia Orkdal:)Jeg har allerede tanker om en butikk i sentrum med boliger over, dette slik at jeg ikke må betale mer i leie enn hva jeg kan selga på en mnd... Håpe å høre mer om dette da jeg har tro på at det vil bli seriøst flott.

    SvarSlett
  2. Sentrumsraseringen i Orkanger og Orkdal kommune går inn i historien som en av de største skamplettene i historien. Håper de er stolte og fornøyde de som har vært med på denne utviklingen. Kringstad lyger ikke om uttalelsene og vedtakene gjort av de samme politikerne over mangbe år. Nå er det bare å prøve og berge stumpene. Stakkars de som kommer etter oss. De kommer til å lure veldig på hvorfor det ble gjort på denne måten.

    SvarSlett