fredag 6. april 2012

Vanskelige ting du er for dum til å skjønne

For tre år siden fikk du brosjyren på bildet i posten fra Orkdal kommune. En delikat trykksak bar følgende bud til alle husstander: Prosjektet Orkdal 2040 fører oss inn i en ny tid.

Fra nå av skulle samfunnsinteresser gå foran særinteresser. Tilfeldigheter skulle ikke lenger styre arealbruken. Det var slutt på å gi etter for de sterkestes rett. Med nyervervet politisk mot lovte ordføreren å vise ryggrad.  

Gunnar H. Lysholm varslet samtidig et mer levende demokrati. Orkdal 2040 ville gi en stemme til folk flest.

Ta en titt på materiellet fra 2009, og se på vedtak og forslag som fulgte i kjølvatnet. Orkdal 2040 brakte ikke noe nytt med seg. Prosjektet ender som en lokaldemokratisk bløff av historisk format.

A. Politikken er akkurat som før: De sterkeste særinteressene vinner hvert eneste avgjørende slag.

B. Lokaldemokratiet er minst like dødt som tidligere: Nå gjelder det som best å skjule sporene etter hvert tilfelle av vold mot grunnidéen ved Orkdal 2040.

Tildekkingen skjer ved fortielser og tåkeprat. Vanlig folk er visst for dumme til å fortjene noen forklaring på politiske valg. Du og jeg har åpenbart ikke noe med hva det politiske flertallet mener og gjør etter Orkdal 2040.

Her er tre saklige eksempler (av mange mulige) for å gjøre kritikken til mer enn ord:

1. Utvidelse av sentrumssonen på Bårdshaug:
På tampen av Orkdal 2040 foreslo ordføreren å tillate varehandel på hele Shell-området, inkludert det nye bygget til Hell Bil. Dette åpnet for et nytt framtidig kjøpesenter, og betydelig verdiøkning for grunneier. Forslaget stred mot målet om å skape en kompakt sentrumskjerne. Derfor fortjente folk i det minste en seriøs begrunnelse.

Men Gunnar H. Lysholm nøyde seg med følgende budskap til allmuen: ”Tillat varehandel, så slipper vi søknader om dispensasjon.”

Dette er ingen begrunnelse, men en logisk kortslutning à la: Innfør fartsgrense på 200 km/t, så slipper vi fartsoverskridelser.

2. Bilbru inn i Laksøra.
Arne Grønset, Oddbjørn Bang og Gunnar H. Lysholm ville høsten 2010 åpne for ny bilbru fra Sponplaten og inn i Laksøra på Bårdshaug-sida av elva. Forslaget var sensasjonelt i et Orkdal 2040-perspektiv. For det første hadde kommunens innleide konsulenter advart mot en slik løsning fordi den vil svekke sentrum og øke biltrafikken (begge deler motsatt av mål i Orkdal 2040). I tillegg satt Orkdal kommune nå med en glimrende kartlegging av sentrale grøntområder. Laksøra var utpekt som det mest verneverdige miljøet langs nedre del av Orkla.

Hvordan begrunnet så de tre ledende politikerne i Orkdal denne overraskende idéen for innbyggerne? De holdt kjeft, og har gjort det i halvannet år. Du og jeg fortjener ingen forklaring, selv om Orkdal 2040 skulle styrke lokaldemokratiet. Vi er vel for dumme til å forstå så dype tanker, eller har kanskje ikke noe med å blande oss inn.

3. Mer bolig på Rømme Øvre.
Et ferskt eksempel siden jeg har brukt de to andre før: Det politiske flertallet vedtok frislipp ved kjøpesentrene uten å gi ”indrefileten” Rømme Øvre annet enn handikap i konkurransen om etableringer. Dermed forblir Rømme Øvre trolig ubebygd med mindre man tillater områder med rene boligblokker. Nå pågår en tautrekking om hvor mye/lite areal som skal ha krav om næring i første etasje. Blir næringsarealet lite nok, får vi selvsagt ikke noe sentrum - bare et nytt boligområde som Rømme Amfi.

Flertallet så ut til å enes om et krav om næring innenfor områder ut mot gatene - markert med skravering på et kart. Så dukker ordføreren opp med nytt forslag: ”En vesentlig del” av de skraverte områdene skal ha næring i første etasje. Altså ikke noe absolutt krav.

I praksis betyr det å åpne for enda mer bolig. Og hvordan begrunnet Lysholm en slik glideflukt mot boligfelt i sentrum? Jo slik, hvis jeg forstår reportasjen i ST 22.mars rett: Utbyggerne ”får vite mer hva de har å forholde seg til.”

Men det får de jo ikke. Tvert imot, de får større alburom for å forhandle seg fram til mer bolig og mindre næring.

”Fleksibiltet”, sa ordføreren om forslaget sitt. Ja, riktig; en fleksibel ryggrad. For forslaget skyldes garantert påvirkning fra sterke utbyggingsinteresser. Påtrykk mot den elastiske ryggraden var nok også årsaken i eksempel 1 – ordførerens utspill for å tillate varehandel sør for den røde streken på Bårdshaug. Nummer 2 - bilbrua - er sterkt ønsket av OTI.

Nå ble disse tre forslagene til slutt helt eller delvis nedstemt, men det kommer omkamper. Bare vent.

Akkurat som før du fikk den delikate brosjyren i posten: De sterke særinteressene vinner fram. De fine planene går i oppløsning. Prinsippene faller ett for ett når elitens ryggrad utsettes for prøvelser. Påvirkningen skjer ikke via noen åpen prosess, men ved telefonsamtaler, over kaffekopper og i lukkede rom. Det er lovlig, men i strid med festtalene rundt Orkdal 2040. Og som du ser; noen forklaring fortjener ikke interesserte medborgere.

Coop Orkla Møre, OTI (Storebrand), Jomar Lie Eindom, Rishaug Eiendom og andre i samme kategori får stort sett viljen sin til sjuende og sist.

Jeg vedder på at Gunnar H. Lysholm, Per Kirkaune, Oddbjørn Bang, Rasmus Skålholt og kompani snart gjør Grønøra 1-bygget på industriområdet om til et kontorbygg.

De vil helst ikke forklare hvorfor, og hvis de absolutt må tre ned til det dumme folket med en begrunnelse, kommer det trolig et svevende påskudd om at så mange vil leie lokaler i bygget. Hva som står ledig av tomter og lokaler innenfor sentrumsområdet har du selvsagt ikke noe med å påpeke. Da er du kverulant. Nevn heller ikke det faktum at bygget er stort nok til å tømme sentrum for regnskapskontor og revisorer, og at smitte kan føre til videre sentrumsflukt fordi Grønøra industriområde er spekket med ledige lokaler og eiere som ønsker ”fleksibilitet” fra Orkdalslista, Senterpartiet og Høyre. 

Til slutt tilbake til brosjyren, der ordføreren henvendte seg til deg og meg med følgende programerklæring:

”Prosjektet har også en tilleggsdimensjon i demokratiutvikling. Lokaldemokratiet er mange steder i ferd med å forvitre, men Orkdal 2040 gir en spennende mulighet for offentlig samtale. ”

Videre sto det:

”Lysholm legger til at politikerne må ha sterk ryggrad i et prosjekt som dette.”

20.november 2009 var Lysholm fortsatt djerv i sine uttalelser (ST):

”Vi bruker åtte millioner kroner på dette. Da er det viktig at det vi kommer fram til er forpliktende. Vi trenger ikke noen ny skrivebordsplan.”

Så sant, så sant. Men så kom hverdagen, lobbyistene og de ekle interessekonfliktene. Og hva fikk vi?

Jo; vi fikk videre spredning av sentrum, fri vekst ved kjøpesentrene, en kommune som opptrer like inaktivt som før, ledende politikere som kommuniserer enda mindre enn før med folk flest, en plan for tursti langs Orkla og en plan som pålegger folk på Nerøra å ta vare på uthusene sine.

Men brosjyren var fin. Det var du og jeg som betalte den.

Hans

6 kommentarer:

 1. Det aller verste er at Kringstad har rett i alt han sier om Orkdal 2040. Faktisk så er Kringstad denne gangen mild i kritikken mot politikerne og den totalt raserte planen.
  Dessverre har vi det så alt for godt i denne bygda og landet, derfor den usedvanlige lave valgdeltagelsen og giddesløsheten. Det er kun en promille av kommunens innbyggere som interesserer seg for politikk og sentrumsutvikling. Da får vi denne udugelige sentrumsutviklingen og politikere som jobber kun for egeninteresser. Patetisk .

  SvarSlett
 2. Bårdshaug herregårds utbygging i byggestoppsperioden viser hvor idiotisk sentrumsutvikling kommunen vår står for. Bårdshaugs utbygging sier absolutt alt om den absurde politiske maktbalansen i Orkdal kommune. Ja de gjør og har gjort feilgrep andre steder også, men sentrumsutviklingen i Orkdal de siste 30 år er ganske sikkert blandt landets aller verste. Anno 2012 er Orkdal omtrent den eneste kommunen i landet som ikke har et sentrum. Stopp opp et øyeblikk å spør handelsreisende, selgere eller turister. De finner ikke noe sentrum. Og hva kan vi svare dem med? Toget har gått. Nå handler det kun om å redde stompene av det vi har spredd rundt om oss. Og spredningen fortsetter i stor stil. At det går an.
  Skriver under som anonym - for i Orkdal kan det være skummelt å ha andre meninger enn deler av de som styrer showet. Både barn og voksne kan bli antastet i private hjem.

  SvarSlett
 3. Det er rart at Orkdals befolkning aksepterer en sånn behandling. Til og med en teit innflytter som meg skjønner at her er det noe feil. Når det er mere nybygg i Børsa og Buvika enn i industrikommunen Orkdal, styres dette i feil retning. Man må satse for og skape noe, støtte opp under de som satser og vil bo i denne kommunen. Dere er ansatt for folket og ingen andre.

  SvarSlett
  Svar
  1. berit gjølmesli10. april 2012 kl. 22:58

   Det er ingen politisk vilje til å styre i noen som helst retning i denne kommunen, det betyr at Orkdal må være snikinnmeldt i EU; fri flyt av alt,og markedet bestemmer. I grunnen litt merkelig at et parti som Senterpartiet kan gå med på det.

   Slett
 4. Stadsnes er inne på noe her. Hvorfor tilbyr Orkdal kommune omtrent ingen tomter, leiligheter eller husprosjekt i sentrum? Skryter av stor folketalløkning men det motsatte skjer. Ikke rart der er jo de samme som har ødelagt mulighetene for et samlet sentrum.

  SvarSlett
 5. Orkdal Kommune satser på et boligområde på Joplassen, eierforholdet på det området er Salvesen & Thams og Marie Richter. I dette området er det ei kraftlinje de vil flytte på, et spleiselag mellom Salvesen &Thams og Orkdal kommune. Hvor økonomisk er nå dette i en skrent hvor det er rasfare og kraftlinje? Det er på flata folk vil bo! Og hvorfor skal Orkdal kommune bli med på spleiselag når de ikke står som eier? Kommunen står som eiere av flere områder på flata, selg eller bygg opp disse områdene er jo en mulighet! Småe jordlapper som er i privat eie kan ikke omreguleres til boligtomter. Hvorfor skal det være så vanskelig.
  Det er mangel på skole og barnehageplasser allerede, er det derfor kommunen trenerer boligutvikling. Hva skal de lokale byggmestrene leve av når det ikke legges ut tomter og når motarbeidelsen er stor fra plan og forvaltning. Trodde de skulle være gode veiledere for folket, noe de ikke er. Snakker da om egen erfaring.

  SvarSlett