lørdag 23. februar 2019

Lille speil på veggen der - hvem er mest sjalu i bygda her?


Misunnelsen sies å være sterkere enn seksualdriften. Det heter også at det er på deg selv du kjenner andre. De mest sjalu tror at andre er som dem. 

  • Senterpartiets Rasmus Skålholt mener uenighet om en sak på Ustjåren skyldes sjalusi.
  • Daglig leder Magne Fossbakk i Orkdal IL sier i ST at kritikk mot Knyken kommer av misunnelse.
  • ST-redaktør Anders Morken insinuerer på lederplass at Jorodd Asphjell er offer for svartsjuke når han ikke får utvide gårdsplassen sin.
Rasmus Skålholt. Foto: Fylkeskommunen
De som splitter mest
Anklagene om misunnelse springer ut av samme miljø og bygger på identisk tankegods: Oss mot de andre. 

Ingen har sittet med så mye politisk makt og samtidig virket så splittende i Orkdal som Jorodd Asphjell og Rasmus Skålholt. De to mener selvsagt at det er kritikken i denne bloggen som er problemet, og ikke det de selv står for.

Overfalt på Bårdshaug
I mange år oppfattet jeg fenomenet bygdestrid i Orkdal som en samling komiske anekdoter fra gamle dager, slik Kjell Aukrust skildret festlige feider mellom alvdøler og tynsetinger. Åsmund Forfang, forfatter som Aukrust, tok brevkurs i kampsport før han begynte på realskolen på Orkanger - visstnok en adekvat foranstaltning for en fannremsbygg den gangen. 

Sommerjobb ved teknisk etat bød på livaktige fortellinger fra tida før Orkdal og Orkanger kommuner gikk sammen. En av karene mintes sykkelturer fra Fannremsmoen til apoteket på Orkanger for å hente medisin til bestemora. Han sammenlignet ekspedisjonene med verditransporter i det ville vesten. Unge herr Troøyen ble rutinemessig overfalt og banket opp ved kommunegrensa på Bårdshaug (forhåpentligvis overdrevet).

Humor - kritikk - mobbing?
I 2008 deltok jeg på dugnad for Orkdal IL som vaffelsteiker på fotballkamp og bingovakt på Grøtte. Trivelig.  Samme år startet nettstedet orkangervel.no, blant annet for å sette søkelyset på muligheter og forsømmelser på Orkanger. Beskjed fra et styremedlem i velforeninga med jobb på Grøtte: «Dropp vitsing med Orkanger og Fannrem. Enkelte tåler det ikke.»

Jorodd Asphjell. Foto: Stortinget
Når humor faller på steingrunn kan en jo levende forestille seg reaksjonene på kritikk i de samme miljøene. Debatt skal vi ha i Orkdal, bare kritikken ikke kommer fra Orkanger. Da er det mobbing, for Orkanger er jo det største stedet.  Noen later til å se på arbeid for grendene som idealisme, mens arbeid for tiltak på Orkanger bunner i egoisme.

Ved å følge Rasmus Skålholts logikk har Orkanger vært offer for sjalusi helt siden folk fra stedet systematisk ble strøket ut av kommunestyret ved kommunesammenslåinga i 1963. «Vi bygger ikke kulturhus for ørbyggen», sa en folkevalgt til ST mange år senere fordi ST-kvartalet og Rømme ble lansert som tomtealternativer.
Og sann mine ord: Uansett faglige råd om sentrum som beste løsning vil noen i det politiske miljøet jobbe knallhardt mot å bygge i sentrum nå også. Bårdshaug er nøytral grunn.

Så til de tre eksemplene øverst i artikkelen. Hva handler sjalusi-sakene egentlig om?

Ustjåren, planer om stort boligfelt
Tema: En grunneier vil fradele 29 daa av gården til barna før hun selger resten.
Problemstilling: Plan- og bygningsloven krever at det skal foreligge reguleringsplan før fradeling. Det gjør det ikke ennå. 
For å gi unntak fra kravet skal to vilkår være oppfylt samtidig. Rådmannen mener at ingen av vilkårene er til stede og ber politikerne avslå dispensasjon.
Veien til åstedet for et sjalusidrama.
Rådmannen om fradeling i kortversjon:
* Vanskeligere å lage en helhetlig plan for arealbruk og infrastruktur.
* Risiko for presedens (smitte) og uønsket oppstykking av flere landbrukseiendommer på Ustjåren.

Rasmus Skålholt er dypt uenig med rådmannen og foreslår å gi dispensasjon.

Når du likevel støtter deg til rådmannens krystallklare råd, er det sjalusi i Skålholts svarthvite verden. Enten gjør du som folk på Ustjåren vil eller så er du sjalu på dem.

Se saksdokumenter på Orkdal kommune innsyn - hovedutvalg forvaltning 06.02.2019, sak 10/19.

Knyken, offer for misunnelse
OILs daglige leder Magne Fossbakk om Knyken i ST 27. desember 2018: «De som kommer med kritiske bemerkninger på grunn av misunnelse, bryr vi oss ikke så mye om.»

Kanskje sliter noen med misunnelse, kanskje ikke. Hvem vet? Grunnlaget for kritikken mot Knyken-prosjektet var imidlertid både saklig og ytterst alvorlig. 

Vi skal tilbake til 2010/2011: Orkdal IL fører Orkdal kommune bak lyset, setter kommunen økonomisk sjakk matt og påfører fellesskapet flere millioner kroner i merkostnader samt risiko for store tap. Ansvarlig er Jorodd Asphjell, stortingsrepresentant og styremedlem i Norges Idrettsforbund.

Asphjell & co bygger et større anlegg enn varslet, opererer med to forskjellige kalkyler og legger ikke fram den dyre og reelle kalkylen for Orkdal kommune og banken før kassa er tom og bygginga stopper.

Kilde: Rådmannens saksframlegg for Orkdal kommunestyre 6. juni 2011. Interesserte kan få dokumentet på e-post.

Orkdal kommune ble tvunget til å gå inn med milliontilskudd og garantiansvar for å unngå enda større tap, og har senere gått inn med ytterligere noen millioner blant annet fordi Jorodd Asphjell manglet avtaler med grunneierne. 

Jorodd Asphjells gårdsplass
Redaktør Anders Aa. Morken i lederartikkel 11. Januar 2019: Det er «nærliggende å tenke at her har man behandlet person og ikke sak.» 
En særdeles sprek påstand som begrunnes med at en omsøkt støttemur for å få større gårdsplass ikke ville ha vært til sjenanse for noen, at den ville ha sikret en skrent og trolig hindret et ras.

Bolig i Kleivan som har fått mye omtale på grunn av billig arbeidskraft og feilbygd mur.
Det første er rett (neppe til sjenanse). Resten er feil. Rådmannen frarådet støttemuren på grunn av terrenget. Et senere ras nær tomta har ingenting med muren å gjøre. Det som raste ut var masser fra planering lagt på annen manns eiendom. Kilde: Orkdal kommune i åpent møte. 

Her skulle to hensyn veies opp mot hverandre:
A) Asphjells ønske om større gårdsplass, som ville gi plass til en bil ekstra.
B) Tekniske utfordringer på grunn av terrenget og det faktum at naboen ikke ville ha muren nærmere eiendomsgrensa. Naboen hadde allerede tillatt bygging nærmere grensa enn han strengt tatt måtte godta.

Votering: 6-5 for å legge mest vekt på B. Asphjell klager på vedtaket. Klagen fra vår venn lovgiveren på Stortinget inneholder ikke noe nytt, men derimot feil om lovverket.

Hvem kan ha villedet ST om de faktiske forholdene og plantet ideen om at det ble avslag på grunn av person og ikke sak?

Se saksdokumenter på Orkdal kommune innsyn - hovedutvalg forvaltning 17.10.2018, sak 78/18 og 05.12.2018, sak 98/18 (klagen).

Fannrem framfor Grønøra på Orkanger
Rasmus Skålholt undergraver respekten for det planverket han skulle ha forsvart. Det øker risikoen for at vi ødelegger Orkanger og skader Orkland. 

Skålholt trosser faglige råd og presser på for å spre kontor til industriområdet på Orkanger med Orkla Økonomi som åpner av slusene. Jeg håper Orkla Økonomi bøyer av og flytter til et lokale for eksempel på Fannrem i stedet. Det er mye bedre å få en kontorbedrift inn i et tomt lokale i Fannrem sentrum enn å sende denne typen arbeidsplasser ut på Grønøra. Ingen sjalusi mot Fannrem her.

Skålholt har ivret for å oppheve sentrumsavgrensinga på Orkanger og få handel ut på industriområdene. Jeg har stemt mot fordi det er for tidlig å spre handelen. Første etablering på Laksøra etter Skålholts innsats ser ut til å bli Felleskjøpet, som flytter fra Fannrem. 

Vond rekyl, dårlig karma.
Felleskjøpet vil flytte fra Fannrem til Orkanger etter omregulering til handel på Laksøra.