fredag 13. september 2019

Valg: Orkanger utradert fra makta i nye Orkland

Orkanger er kastet ut av det politiske maktapparatet i nye Orkland kommune. Den allmektige flertallsgruppa til Ap og Sp er praktisk talt renset for folkevalgte bosatt i Orkanger valgkrets.

Historien gjentar seg fra kommunesammenslåinga i 1963 da folk oppe i bygda systematisk strøk vekk politikere fra Orkanger.

Daværende varaordfører Oddbjørn Bang da Orkanger fikk bystatus i 2014. Nå leder Sp-ordfører Bang ei gruppe med 17 borgerlige politikere, hvorav ingen er fra Orkanger valgkrets.
Fakta:
  • Orkanger er den største valgkretsen i Orkland med 21 % av de stemmeberettigede.
  • Flertallsgruppa består av 34 politikere. En – 1 – bor på Orkanger.
  • Kretsen med 21 % av velgerne får 3 % av politikerne som avgjør skjebnen til sentrum.
Matematisk sett skulle Orkanger hatt 7, selv om det er å forlange litt mye. Men 1?

Sentrumsutvikling eller bydød
Orkanger byr på unike muligheter for Orkland, og som sentrum sliter stedet samtidig med helt særegne problemer. Det gjør skjevheten i politisk maktfordeling enda mer alvorlig enn den ellers ville vært.

Saker om sentrumsutvikling kontra bydød blir heretter avgjort bak lukkede dører, i et forum der stemmer fra Orkanger knapt vil høres. Unntaket i kommunestyregruppa er nykommeren Marita Hammervik-Owen som endte som nummer 15 av 17 kandidater fra Arbeiderpartiet. De 33 øvrige bor i andre valgkretser.

Ironien er påtrengende
Senterpartiet og Arbeiderpartiet gikk til valg med fanene høyt hevet for god geografisk spredning i Orkland kommune. Merk deg at disse partiene mener bosted er viktig i lokalpolitikken.

Sp skryter av å ha fått mange stemmer på Orkanger, men partiet lanserte ikke en eneste reell kandidat til kommunestyret fra den største valgkretsen. Sp plasserte riktignok Mohammed Abdirizak Mohammed fra Orkanger på 34. plass. Etter opptelling av tilleggstemmer og slengere falt Mohammed ned til nummer 49 av 50. Senterpartiets overraskende alibi fra sentrum var selvsagt sjanseløs. Valgresultat: 17 folkevalgte (inkludert en støttespiller fra KrF), 0 fra Orkanger.

Are Hilstad leder ei gruppe på 17 med en fra Orkanger. (Foto: Ap)
Ap skryter av å være eneste parti med kandidater fra alle kretser i storkommunen. Det hjalp lite. Taktisk stemmegiving blant velgere utenfor Orkanger har resultert i en regulær utrensking av politikere fra bykjernen i Orkland. I Meldal er det tradisjoner for utstrakt bruk av tilleggstemmer og slengere, og det slo ut nå på samme måte som da folk fra øverbygda i Orkdal strøk folk fra Orkanger ut av kommunestyret ved forrige kommunefusjon. Det tidligere Orkdal Ap er dessuten preget av en by-/bygdkonflikt fra før av med en anti Orkanger-fraksjon. Valgresultat: 17 folkevalgte, 1 fra Orkanger.

Slik forsvant folk fra Orkanger
Orkland Ap startet nominasjonsprosessen med ei liste uten en eneste politiker fra Orkanger på såkalt sikker plass (kumulert med stemmetillegg). Partiet tok seg deretter inn og tildelte Tina Øyås en 6.plass som Orkanger-alibi. Etterpå flyttet Øyås ut av Orkanger, men like interessant:

Tina Øyås ville ikke ha kommet inn i kommunestyret uten den sikre plassen.  Hun hadde endt langt nede på varalista som nummer 25 etter opptelling av tilleggstemmer og slengere.

Roald Furuli fra Orkanger, nå leder i kontrollutvalget, ble plassert så høyt oppe som nummer 9, rett under de forhåndskumulerte. Furuli raste ned til en 24.plass, ikke i nærheten av kommunestyret.

Berit Ingeborg By som har flyttet til Orkanger sto på 14.plass. Også hun ville ha vært inne uten endringer på stemmesedlene. By falt som en stein til nummer 34.

Karin L. Røttereng fra Orkanger sto på 16.plass og falt til 18.plass. Det utgjør forskjellen mellom fast plass og varaplass.

Berit Solem dumpet fra en normalt nokså trygg 12.plass og helt ned til nummer 23. Solem bor riktignok i Evjen krets rett utenfor kretsgrensa mot Orkanger, men er trolig det tilfellet som gjør mest skade. Hun har lang erfaring fra arbeid for sentrumsutvikling i Ap, kan temaet godt fra tida som gruppeleder i partiet, har autoritet og ville vært en sterk stemme i kommunestyret. Den får vi ikke høre.

Marita Hammervik-Owen (Foto: Ap)
En enslig svale
Og dermed hadde Orkanger krets med 21 % av velgerne stått helt uten representasjon i kommunestyrets store flertallsgruppe om det ikke var for den politiske nykommeren Marita Hammervik-Owen. Hammervik-Owen er fra Frøya og var bosatt i Meldal inntil hun ble sokneprest på Orkanger i fjor. Hun alene representerer Orkanger krets blant de 34 som skal styre Orkland.

Så kan du innvende at partimedlemmer kan ta ordet på lukkede gruppemøter selv om de tapte kampen om plass i kommunestyret. I praksis gjelder ikke det Senterpartiet, som er rent og Orkanger-fritt. Hos Arbeiderpartiet stiller det seg litt annerledes, men:

  • Hva slags engasjement kan man vente fra folk som så ettertrykkelig er valgt vekk?
  • Og hvilken autoritet har kandidater innad som aldri vil få representere partiet utad?
Snakke - med hvem?
Du kan også innvende at det går an å be om hjelp fra politikere utenfor egen krets. Selvsagt, men nærhet til dem med makt betyr utvilsomt noe hvis du for eksempel skal forklare at eldre der du bor, midt i den økende sentrumstrafikken, trenger et fortau. Det skjønner en som bor der selv bedre enn andre. Politikere utenfra Orkanger har en tendens til å avfeie slike tiltak i bykjernen som ren ekstravaganse, for det er farligere andre steder. Og hvis vi klager på støy kan vi bare flytte, for såpass må vi tåle når vi bor i det som kommunen kaller en by. Nettopp der ligger mye av resonnementet når Sp og Ap vektlegger bred, geografisk representasjon ved valg. Nærhet til makt.

Perny Stenshaug og andre som bor uheldig til ved Tverradkomsten må gå i grøftekant og brøytekant også til vinteren. Blant politikere utenfor Orkanger er det liten forståelse for å sikre myke trafikanter i sentrum. Nei til fortau.
Sentrumsgata er veldig sårbar
De neste fire årene avgjør trolig om Orkland får et levende, attraktivt sentrum eller om småbyen dør. Sentrumsgata er en skjør blomst, det så vi seinest da Prikken gikk konkurs og ble gjenopplivet av idealister. Forsvinner én, ramler fort hele korthuset sammen. Orkanger ender som ei støyende bilgate der folk bor og sover, og vi bruker Trondheim til alt bortsett fra daglig handel. Trist, unødvendig og et smertelig tap for Orkland. Men vi ser allerede av Facebook-reaksjoner på denne artikkelen at folk utenfra ikke skjønner problemet: Sentrum=kjøpesenter med stor p-plass. Alt annet er jåleri. Punktum.

Vi har tidenes mulighet til å berge gata og utvikle et vitalt sentrum ved å la Salvesen & Thams bygge kino og bibliotek på Rømme som et raskt og kraftfullt tiltak. Den muligheten vil ikke Oddbjørn Bang og Senterpartiet gripe. De har mer tro på bygdekino. Det oppsto en irrasjonell uvilje mot Salvesen & Thams for flere år siden da Orkdal kommune gjorde en (gunstig) avtale med selskapet ved utbygging på Joplassen. Etterpå stoppet Bang egenhendig rådmannens anbefaling om samarbeid med Salvesen & Thams og TOBB for en helhetlig utbygging på Rømme.

Hjelp - enda en plan fra Ap
I motsetning til Sp har Ap et program med noen løfterike formuleringer om planer for sentrum og gata,  men planer for sentrum har vi faktisk mer enn nok av. Det er på gjennomføring det svikter. For Are Hilstad og Arbeiderpartiet er det naturligvis fristende å dilte etter Sp i trygg forvissning om at mange av kandidatene som slo ut Orkanger i valgkampen synes nye møteplasser i en bykjerne er luksus og urettferdig overfor grendene.

Orkanger har et såkalt sentrum like langstrakt som Midtbyen i Trondheim. Regionsentret fylles av en strøm av biler på dagtid og er stille som kirkegården på kveldstid. De fleste vet hva som må til, men flertallet vil ikke gjøre noe.
Sentrumsdøden rykker nærmere
Grendene taper mest den dagen Orkangers skjebne er endelig beseglet som ei bilmaskin mellom to kjøpesentre. Suget fra storbyene vil dra livskraften langsomt ut av de små stedene. Et regionsenter som Orkanger kommer til å vokse videre selv om det skjer på en frastøtende og ikke tiltrekkende måte.

Oddbjørn Bang og Are Hilstad har nå all makt i Orkland - eventuelt så ligger all makt hos Bang alene hvis flertallsgruppa vedtar å binde de 34 politikerne ved konflikt. Da blir det 17-17 med ordførers dobbeltstemme, og Ap er største parti men maktesløst ettersom Sp fikk ta med seg KrFs eneste mandat inn i samarbeidet som marionett.

Bang og Hilstad kan bygge et sentrum andre vil misunne kommunen og regionen. Men dessverre kan de også gå over i historien som de to som ødela muligheten til å gi Orkland et godt regionsenter.

Valgresultatet øker risikoen for sentrumsdød.