fredag 24. februar 2012

Grønn stær i Orkdal Venstre

”Det er bra at det finnes politikere som evner å se lenger enn sin egen nesetipp”. Sitat Arne Grønset fra Orkdal Venstre i leserinnlegg i ST 14. februar.

Hvorfor Grønset beskriver seg selv som vidsynt og andre som kortsynt? Fordi Grønset mener det var smart å bruke 13, 5 millioner på Follo mens Orkdal kommune nekter å bruke ei krone mer enn 38 millioner på Orklahallen.

Grensa er 38 millioner samme hva følgene måtte bli, og uansett hvor mye dette prinsippet til slutt kommer til å koste.

Trolig har kommunen allerede kastet bort mange millioner kroner på å utsette utbygginga av hallen på Orkanger. Og trolig er nettopp Arne Grønset den politikeren som mest konsekvent står på 38 millioner som prinsipp.

”Trolig”, for så åpent er demokratiet i Orkdal ikke at du får vite hva som skjer på møtene mellom Orkdalslista, Senterpartiet, Venstre, KrF og Høyre.
Regjeringen har noe som heter Soria Moria-erklæringen. De samarbeidende partiene i Trondheim bygger politikken sin på Lian-erklæringen. Slike programmer er noe seriøse politikere presenterer uoppfordret for skattebetalerne.

Samarbeidsprogrammet mellom de som bestemmer i Orkdal er derimot aldri publisert. Orkdalslista er muligens unnskyldt, siden den verken har en partiorganisasjon eller et nettsted for å komme velgerne i møte. Men Venstre har ei skikkelig hjemmeside. Der står det at det finnes ”en omfattende samarbeidsavtale.”

Engasjerte politikere kan være store i kjeften, akkurat som engasjerte ikke-politikere (som undertegnede). Pussig nok kan politikere som er størst i kjeften være tilsvarende overfølsomme for kritikk mot egen politikk. Arne Grønset er et klassisk tilfelle.

Grønset har fordelt dine og mine skattepenger i Orkdal i over 30 år. Men du skal helst ikke være uenig med ham.

Lederen i Orkanger Arbeidersamfunn tillot seg nylig å kritisere prioriteringene til Arne Grønset og flertallsgruppa. Argument: Det er et dårlig signal ikke å finne penger til den kommunale Orklahallen når man har brukt 13,5 millioner på det fylkeskommunale anlegget på Follo.

Svar fra Arne Grønset i ST:
Først et greit motargument, og deretter en spydighet om ikke å se lenger enn sin egen nesetipp.

Denne typen retorikk er det mulig å spinne videre på i det uendelige. En vittig sjel kan jo for eksempel mistenke visse aldrende personer i Orkdal Venstre for å lide av grønn stær (skyldes forhøyet blodtrykk i øyet, og kan ubehandlet føre til total blindhet).

Foran valget i 2007 utfordret jeg miljøpartiet Venstre på konkrete miljøsaker etter et leserinnlegg fra Venstres Knut Bonvik. Bonvik mente at Ap i Orkdal ikke ser stort lenger enn Idrettsparken. Jeg var frekk nok til å trekke inn litt historikk – blant annet Arne Grønsets iver etter å fylle Gammelosen med stein.

Svar fra Grønset: ”Hans Kringstad liker ikke folkene i Orkdal Venstre.”
Også dette er et uttrykk for en synshemming; nemlig manglende evne til å se forskjell på sak og person. Innlegget mitt tok opp saker, ikke personlige forhold.

Miljøpartiets Arne Grønset er tilhenger av ny bilbru rett inn i Laksøra, som er et av kommunens mest verdifulle friområder. Hvorfor har Grønset aldri forklart. Begrunnelsen er usynlig.

Erik P. Tronvoll representerer fortsatt Orkdal Venstre, plassert som vara av partiet der Grønset er leder. Forrige uke sa miljøpartiets representant nei til parkeringshus på OTI på vegne av Venstre. Det er et "ja" til bilvennlig og arealslukende bakkeparkering i disfavør Sæther/Rømme.

Tronvoll sa i samme slengen ja til hybelhus på industriområdet.

Tronvoll fra Svorkmo og Venstre er mot kulturhus i ST-kvartalet fordi (sitat fra ST) han ”ikke vil bygge kulturhus for ørbyggen.” Den samme Tronvoll var selv ”ørbygg” en kort periode. Han var naboen min på Strandheim.

En kveld sto Erik P. Tronvoll på døra med underskriftsliste mot (miljøvennlig) fjernvarmeanlegg ved Strandheim. Trass i at jeg er ”ørbygg” bosatt på Strandheim takket jeg nei til Tronvolls protestaksjon mot en skorstein i nabolaget. Jeg så egentlig ikke problemet, men kanskje skyldtes det synshemming.

Fjernvarmeanlegget kom, pipa sjenerer ingen – og Tronvoll har flyttet tilbake til Svorkmo. Derfra ser det helt greit ut å tillate fri bakkeparkering ved OTI og hybelhus på industriområdet. Sett fra Svorkmo er følgene for utvikling av sentrum lite problematiske.

Tronvolls partifelle Jon Haugnes er også mot nytt kulturhus. Argument i ST; Haugnes kan parkere inntil døra på Domus, der han finner det han trenger samlet under ett tak. Og Orkdal har nok kulturhus som det er i form av grendehusene rundt omkring.

Nå er tre navn nevnt i denne bloggen. Det er ikke ment som et angrep på de tre som personer, men som kritikk av konkrete standpunkter og synspunkter.

Kanskje ser ikke jeg som ”ørbygg” langt nok. Men det hadde vært fint å vite hvor mange millioner det koster Orkdal kommune (deg) å stå knallhardt på kravet om at utbygging av Orklahallen ikke skal koste ei krone mer enn 38 millioner.

Hans

fredag 17. februar 2012

Syv politikere avlivet håpet om en bykjerne

Da er det bare å kondolere. Onsdag svant siste rest av håp om å få til en levende bykjerne på Sæther/Rømme. Ideen bak Orkdal 2040 er definitivt død. Men ordføreren ferdes fortsatt utendørs (se lenger ned).

Ordfører Gunnar H. Lysholm & co har kastet bort 8 millioner kroner på en plan - og kastet blår i øynene på alle som ivret for å skape en framtidsrettet bykjerne i Orkdal.

Lysholm overlot til syv medhjelpere i hovedutvalg forvaltning å sette inn nådestøtet: Per Kirkaune, Sverre Magne Fagerholt, Solveig Nærup Sandvik og Eva Solstad stilte opp fra ordførerens egen Orkdalsliste.

Rasmus Skålholt fra Senterpartiet, Marie Richter fra Høyre og Erik P. Tronvoll fra Venstre fikk også delta.

Onsdag bestemte de syv at OTI likevel skal slippe å bygge et fordyrende parkeringshus. Formålet er å sikre at varehuset utvider med 10 000 til 12 000 kvadratmeter og blir dobbelt så stort. OTI fikk med på kjøpet enda et konkurransefortrinn foran Sæther/Rømme:

På Sæther/Rømme må utbyggere koste på parkering under bakken for å utnytte plassen. På OTI kan de steinrike eierne bare rulle ut litt asfalt.

Orkdal kommune erkjenner at de voldsomme utbyggingsplanene på OTI og Amfi gjør det verre å få til et sentrum på Sæther/Rømme. Men det har visst ingenting å si.

OTI-vedtaket er det siste i en lang rekke beslutninger som undergraver alle mål om å skape et moderne sentrum. De tre sterke menn i Orkdal kommune har stått sammen om la det skure-politikken, skjønt ordføreren selv har gått enda lenger enn Oddbjørn Bang og Arne Grønset.

Her er noen eksempler på hva Orkdalslista har sørget for:

* Ja til Europris på Bårdshaug Vest i strid med den gang nylig vedtatte prinsipper.

* Ja til varehandel ved Shell i strid med samme plan.
* Ja til Comfort-butikk på Grønøra industriområde i strid med vedtatt plan og Orkdal 2040-ideen.
* Ja til å utvide sentrumssonen ved Shell i strid med ideen bak Orkdal 2040.
* Ordføreren ønsket opprinnelig å innlemme også Toyota-bygget i sentrum, noe som ville åpnet for et nytt varehus om Hell Bil flyttet.
* Nei til tomt for skole/høyere utdanning mellom OTI og Sponplaten - ja til industri.
* Nei til forslag om grundig utredning av kulturhus på Sæther/Rømme eller i ST-kvartalet.
* Nei til alle konkrete forslag om å styrke handlegata og Sæther/Rømme i forbindelse med Orkdal 2040, feks;
- Nei til krav om delvis utbygging på Sæther/Rømme før OTI/Amfi får bygge ut (rekkefølgebestemmelse).
- Nei til omregulering fra bolig til forretning øst for torget for å gi sentrum dybde.
* Nei til kjøp av ST-eiendommen for flerbrukshus/skoleformål for å stimulere sentrum og skape dybde.
* Nei til å flytte turistinformasjonen fra Bårdshaug Herregård til biblioteket for å få til lengre åpningstid og mer liv i gata.
* Ja til mer bolig og mindre forretning i på Sæther/Rømme.

Og nå altså; bort med kravet fra i fjor om p-hus ved utbygging av OTI, og dermed enda et grep i favør varehusene og et handikap for Sæther/Rømme.

Hele Orkdal 2040 har endt som en bløff. Folkemøtene noen av oss dro i gang var bare tull og tøys. På et møte i korpshuset i november 2009 sa ordfører Gunnar H. Lysholm følgende til forsamlingen:

”Toget går nå. Orkdal 2040 er en siste sjanse hvis dere vil være med og skape et godt sentrum. Kommunen er nødt til å levere et forpliktende resultat når prosjektet til 8 millioner kroner er over. Hvis vi mislykkes kan vi nesten ikke vise oss ute etterpå.”

Sitatet inviterer til raljering, men  jeg skal la det være. Saken er for trist til å vitse med. Uansett: Toget gikk, Orkdalslista gjorde sitt beste for å holde oss igjen på perrongen, og ordføreren er fortsatt ute. 

Ikke ett eneste aktivt tiltak er truffet for å skape en bykjerne i sentrum, selv om Orkdal kommune har vedtatt å være en aktiv stedsutvikler. Alle forslag er nedstemt.

Sæther/Rømme ender trolig som et blokkområde med noen kontorer i første etasje. Det finnes riktignok et teoretisk håp; nemlig at Orkdal kommune finner en forretningspartner og bygger hotell og kulturhus på Sæther/Rømme. Det kan trekke til seg annen næringsvirksomhet, stimulere handlegata og skape en kompakt bykjerne. Men Orkdalslista, Senterpartiet og Venstre har vedtatt at de ikke vil.

I det hele tatt vil ikke disse partiene kjøpe noe som helst nord for Follo. Orkdal kommune har ingen politikk som forener private og kommunale interesser i byggeprosjekter for å utvikle sentrum, slik man gjør andre steder. Orkdal kommune sørger heller ikke for å koble private, offentlige og frivillige, slik det kunne ha vært gjort med OTI, Orklahallen og Idrettsparken, og slik mange gjør.

Forskjellen på Orkdal og andre kommuner er at de andre prøver å styre. Orkdal lager bare planer og bruker store ord.

Orkdal kommune står også uten en aktiv boligpolitikk. Investorer lar sentrale tomter ligge brakk. Det borgerlige regimet vil ikke utvikle eiendom selv.

Dette er noe av årsaken til et tøft boligmarked. Boligmangelen gjorde at de syv nevnte politikerne onsdag også vedtok å la Adecco bygge hybelhus på havna – av alle steder. 

Orkdal kommune har tomter nok til å sette opp midlertidige brakker selv hvis det kniper, uten at folk skal måtte bo på et industriområde. Kanskje kunne et kommunalt initiativ dessuten åpnet for utleie ved idrettsarrangement eller andre formål i perioder der Adecco har ledig rom? Men langt i fra:

Nei til aktiv politikk. Ja til det som er billigst for Adecco, nemlig Grønøra.

Ett prinsipp har vært overordnet i Orkdalspolitikken under Orkdalslista:

De med aller mest penger skal få gjøre hva de vil - uansett følger for stedsutviklinga.

Nå er det visst innført ett prinsipp til:

Utbygging av Orklahallen skal ikke koste mer enn 38 millioner kroner - uansett følger for idretten og det endelige resultatet.

Hans

fredag 10. februar 2012

Tragisk kritikk av Jorodd Asphjell

Dugnadsgjengen i Knyken får STs frivillighetspris. Prisen er hundre prosent fortjent. Men daglig leder Magne Fossbakk i OIL klarer ikke bare å nyte hederen. Han benytter anledningen til å klage på vegne av Jorodd Asphjell.
 
I ST 4. februar sier Fossbakk:

”Vi (Orkdal) må visst være den eneste kommunen som ikke greier å utnytte det potensialet som ligger i en stortingsrepresentant.”

”Kritikken mot Jorodd Asphjell har vært tragisk.”

ST ber ikke Fossbakk utdype eller forklare hva han sikter til. Den tyngste kritikken mot Jorodd Asphjell kommer fra et samlet kommunestyre i Orkdal. Håndteringen av Knyken-prosjektet er fordømt i et knusende saksframlegg som politikerne sluttet seg til.

Jorodd Asphjell solgte Nye Knyken til kommunen og private sponsorer ved å hamre inn budskapet om Orkdal ILs kompetanse på å bygge anlegg. Det var en bløff. Orkdal IL - og de fleste andre idrettslag - mangler den spisskompetansen som kreves for å bygge moderne hoppbakker.

Orkdal kommune (flertallsgruppen) bevilget 7 millioner kroner uten annen sikkerhet enn Asphjells entusiasme og powerpoint-presentasjoner. I Knyken skulle Orkdal IL flytte på 26 000 kbm masse. I stedet flyttet Orkdal IL over 90 000 kbm masse.

Det er 250 prosent mer enn forutsatt. Da har du ikke bare bommet. Du har bygd noe annet enn det du fikk penger til å bygge.  Orkdal kommune satt med den økonomiske risikoen. Men Jorodd Asphjell & co ventet i mer enn et halvt år med å varsle kommunen om smellen. Da ba Asphjell om friske penger, og de måtte komme fort.

Alt står detaljert beskrevet i kommunens offentlige protokoll, der du finner karakteristikker som ”kritikkverdig” og ”klanderverdig”. Ordføreren uttalte at han aldri har sett et så kritisk saksframlegg. 

Jeg vet ikke om det er denne kritikken daglig leder Magne Fossbakk kaller tragisk. Det kan også være at han sikter til kritiske ting jeg har skrevet. Den kritikken kan jeg konkretisere i kortform her:

Jorodd Asphjell har opptrådt på en slik måte de siste årene at han har splittet bygda, splittet idretten i Orkdal og skapt splid i Orkdal Arbeiderparti.

Jorodd Asphjell blander roller etter eget forgodtbefinnende. Han bruker makt og nettverk til å favorisere deler av lokalsamfunnet og diskriminere andre.

Som stortingsrepresentant har Jorodd Asphjell utnyttet statsminister Jens Stoltenberg for å skaffe eget idrettslag eksklusive inntekter.

Som toppleder i norsk idrettsbevegelse har Jorodd Asphjell utnyttet en bunnskrapt kasse med spillemidler for å skaffe eget idrettslag fordeler på bekostning av andre.

Magne Fossbakk mener muligens denne kritikken er tragisk, men sånn er det nå en gang. Jorodd Asphjell er riktignok tillitsvalgt og æresmedlem i Orkdal IL, men han er også stortingsrepresentant, leder i idrettskretsen (permittert) og styremedlem (før)/første visepresident (nå) i Norges Idrettsforbund.

Disse delvis godt betalte tillitsvervene stiller åpenbare krav: Du skal opptre samlende, ikke splittende. Du skal behandle folk mest mulig likt. Du skal bruke offentlige midler (inkludert spillemidler) med største respekt. Du skal gå foran som et godt eksempel på alle disse feltene.

Her er tre eksempler – blant flere – på hvordan Jorodd Asphjell har splittet bygda og idretten i stedet for å samle den:

Orkdalsbanken stadion:
Prioritering av dette anlegget som toppfotballanlegg mens Idrettsparken råtnet på rot framsto i seg selv som en provokasjon for mange.  Men Asphjell kronet verket da han innlemmet et såkalt friidrettselement klemt mellom dødlinja og en støttemur på Fannremsmoen. Dette ”elementet” utløste 462 000 kroner i spillemidler. Ingen behovsanalyse i verden kan forsvare slik bruk av en type penger som skal skape mest mulig aktivitet, og som idrettslagene venter i årevis på å få utbetalt. 

Jorodd Asphjell ble spurt om denne prioriteringen på et oppvaskmøte med OIF i klubbhuset på Orkanger sist vinter. Svar fra styremedlemmet i Norges Idrettsforbund:

”Det var finansielt gunstig for oss.”

”Oss” er ikke idretten. ”Oss” er Orkdal Idrettslag. ”Finansielt gunstig” handler om å sno seg.

Knyken:
Det får holde med følgende detalj; I 2010 skulle en 10-meters hoppbakke koste 1,9 millioner kroner. I 2011 kostet bakken 4,9 millioner kroner. Prisgaloppen gir drøyt 700 000 kroner ekstra i spillemidler til Orkdal IL. Kostnaden kan umulig være reell.

Lavrans Skuterud betegnet prisen som ”horribel” i kommunestyret før jul. Det beklaget Skuterud etterpå av hensyn til dugnadsgjengen (!), anført av Thor Arne ”Hær e det æ som bestæmme” Johnsen – kuppet inn som leder i idrettsrådet av Asphjells idrettslag. 

Det har nå gått 56 dager siden avisa Sør-Trøndelag skrev om Skuteruds hjertesukk i kommunestyret. Etter 56 dager har verken avisa eller Orkdal IL forklart leserne hvordan det kan ha seg at en liten hoppbakke til 1,9 millioner plutselig koster 4,9 millioner.

Inntil det motsatte er bevist vil jeg tro at Orkdal IL, der Jorodd Asphjell er nestleder og Knyken-arkitekt, har flyttet på kostnader for å melke systemet for spillemidler maksimalt. Mange manipulerer nok dette systemet. Slik kreativitet kan være formelt lovlig, men den er like fullt moralsk forkastelig (jfr. friidrettselementet).

Det spesielle i Orkdal er at en stortingsrepresentant og leder i norsk idrettsbevegelse står bak. Stortingsrepresentanter og medlemmer i idrettstyret har et særskilt ansvar for å sikre optimal bruk av offentlige midler og spillemidler. De skal opptre som forbilder. I Orkdal ser vi det motsatte.

Som første visepresident og ansvarlig for anleggsutbygging i Norges Idrettsforbund var Jorodd Asphell nylig intervjuet i VG. Tema: En skrikende mangel på spillemidler til anlegg. Norsk Tipping skylder idretten enorme beløp.

På hjemmebane utnytter Asphjell det samme systemet. Siden midlene er begrenset går det ut over andre. I Orkdal er Orkanger IF spesielt hardt rammet. Laget har bedt om hjelp og råd til, ingen nytte.

”Vi har gått opp løypa for dere”, parerte Jorodd Asphjell på det samme møtet i klubbhuset. ”Vi” er Orkdal IL. ”Dere” er de andre.

Da OIF i 2008 ville ut av den famøse avtalen om fotballspillende barn på Evjen, kom det indignert brev sendt fra stortingets e-post. Lekkasjer fra det politiske miljøet fortalte samtidig om spillet i kulissene for å få bane 3 på Follo og ikke i Orklahallen.

Da Stoltenberg kom til Orkdal:
Samtidig har Jorodd Asphjell en posisjon som gjør det mulig å bygge bru og gjenreise tillit trass i partisk opptreden. Høsten 2009 bød på en unik mulighet i så måte. Statsministeren skulle komme til Orkdal under valgkampen. Alt lå til rette for et felles løft blant lagene i kommunen. En fantastisk anledning bød seg til å gjenreise allianser gjennom praktisk samarbeid.

Jorodd Asphjell benket seg på begge sider av forhandlingsbordet. På den ene sida satt stortingsrepresentanten, og på den andre satt den tillitsvalgte i Orkdal IL. De to ga Orkdal IL et privilegium og alle inntekter fra det som kunne ha vært et fruktbart samarbeidsprosjekt. Asphjells forretningsidé gikk ut på å la OIL overta DDE på strak arm fra Arbeiderpartiet, og arrangere fest med billettinntekter og øl- og vinsalg så snart Stoltenberg forlot Orklahallen. 

Jorodd Asphjell utnyttet statsministeren og Sør-Trøndelag Arbeiderparti for å sikre eget lag penger i kassa.  Orkanger IF sto tilbake på utsida av hallen med ei amputert håndballturnering for barn. Øvrige lag fikk aldri muligheten til å delta.

Hva om Arne L. Haugen hadde opptrådt på samme måte i Meldal? Tanken er absurd. Det vil aldri skje, og det skjer neppe med noen av de andre 167 stortingsrepresentantene rundt om i landet, heller. 

Magne Fossbakk klager altså over at ”Vi må visst være den eneste kommunen som ikke greier å utnytte det potensialet som ligger i en stortingsrepresentant.”

Mulig. Men det spørs om ikke Jorodd Asphjell selv er en viktig del av forklaringen.

Hans

fredag 3. februar 2012

Orkdalslista skal skaffe gravplasser til alle

Selv folk fra Orkanger dør. Hvor skal vi graves ned når det er fullt ved kapellet? Det fikser Orkdalslista. Dessuten vil lista gjenskape Orkanger kirke som Thams-produkt.

Men først: Zabit Minas Hanna søkte nylig om skjenkebevilling ved Pappas restaurant & bar på Fannrem. Han fikk lov å skjenke øl og vin – med 7 mot 4 stemmer.

Vedtaket er interessant:
•    Rådmannen som faginstans innstilte på å si ja. Likevel stemte fire nei.
•    De som stemte nei til alminnelig skjenkebevilling markerte offentlig at noe hefter ved søkeren. Men det eksakte problemet er unntatt fra offentlighet.
•    To av de som stemte nei tilhører Orkdalslista. Normalt er lista svært liberal.

I Orkdal skal skjenkebevilling være lett å få og lett å miste. To av Orkdalslistas nye politikere ville ikke gi denne søkeren sjansen til å selge alkohol. Solveig Nærup Sandvik og Eva Solstad sa nei.

De to er henholdsvis i familie med ordføreren og tidligere ansatt hos ham. 

Hva er egentlig Orkdalslista? Et politisk parti? Et løst nettverk av kjente? En vennegjeng? Noe midt i mellom?

Orkdalslista har hatt ordføreren i Orkdal siden 1999. Ei stor bygdeliste i et regionsenter med 11 000 innbyggere er høyst uvanlig. 

Orkdal har aldri hatt noen seriøs debatt om mulige fordeler og ulemper for lokalsamfunnet. Folk stemmer Orkdalslista som aldri før - muligens fordi Gunnar H. Lysholm er en jovial kar, muligens fordi de misliker politikere.

Det politiske programmet er neppe årsaken (se nedenfor).

Orkdalslista ble i sin tid etablert som et motstykke til de politiske blokkene. Tanken var å bygge bru mellom sosialistiske og borgerlige partier.

Altså: Samarbeid framfor blokkpolitikk. Død over ideologiene i lokalpolitikken.

Slik gikk det ikke. Orkdalslista er i dag garantist for borgerlig flertall. Flertallsblokken styrer like hardt nå som før Gunnar H. Lysholm forlot Frp. I programmet skriver imidlertid lista noe annet: ”Orkdalslista er ikke knyttet til noen politisk fløy.” 

På papiret er det kanskje sant. Men i praksis: Orkdalslista fører an i den blokkpolitikken lista skulle bekjempe.

Skjenkesaken fra Fannrem er unntaket fra regelen. Der gjorde to av listas politikere som de ville. Det kommer av at saken er ubetydelig for alle andre enn søkeren. I saker som betyr noe for Orkdal som samfunn sørger Orkdalslista for at Senterpartiet får viljen sin, med Venstre, KrF og Høyre på slep.

Orkdalslistas formål er ikke lenger brubygging. Formålet er heller ikke ideologisk, for programmet mangler et overordnet samfunnssyn. Formålet med Orkdalslista er etter hvert ganske åpenbart:

Å sørge for at Gunnar H. Lysholm er ordfører.

Til gjengjeld får Senterpartiet varaordføreren og de andre tunge vervene. Politisk er Orkdal styrt av Senterpartiet. Sp har en sterk ideologi. Orkdalslista har bare en politisk praksis, nemlig: Minst mulig offentlig styring.

Partipolitiske nettverk er en tung maktfaktor i samfunnet vårt. Ordføreren i Orkdal tilhører ikke noe parti, og dette er trolig den største ulempen Orkdalslista påfører Orkdal.  FrPs Torstein Larsen tok opp spørsmålet i et leserinnlegg i ST for noen år siden. ”Andre politikere må trå til når det virkelig gjelder for Orkdal”, skrev Larsen (fritt gjengitt). De andre må be om hjelp hos sine partifeller i Oslo på vegne av ordføreren.
 
Orkdalslista skriver faktisk noe av det samme i det godt skjulte programmet sitt:

”Noen hevder at bygdelister ikke har livets rett da man ikke har representasjon på Stortinget. Orkdalslista har gode kontakter i politiske miljøer, og vi vil samarbeide med de politiske partiene i kommunestyret mot sentrale myndigheter i slike saker.”

Fungerer et slikt påstått samarbeid med lokalpartiene som budbringere i Oslo? Ikke hvis vi skal tro stortingsrepresentantene Jorodd Asphjell og Arne L. Haugen fra Ap. De anklaget tvert imot vertskommunen Orkdal for passivitet overfor Stortinget da ”føden” falt. Ja, de mener Orkdal generelt er lite aktiv opp mot Stortinget.

Styret i Helse Midt-Norge fattet selve nedleggingsvedtaket. Styreleder der var Kolbjørn Almlid. Han tilhører eliten i Senterpartiet. Lysholms høyre hånd – varaordfører Oddbjørn Bang – tilhører også Senterpartiet. Men til ingen nytte.

Hvor var Orkdal Senterparti da føden døde?

Folkelighet og åpenhet skal kjennetegne Orkdalslista. Orkdal har sterkere engasjement om politiske prosesser som et viktig mål. Folk skal bli mer interessert. Orkdalslista følger opp i programmet sitt:

”Vi vil lytte til innbyggernes meninger og våre møter er åpne for alle.”
 
Orkdalslista kan ikke i fullt alvor mene at folkelig engasjement oppstår på listas gruppemøter på rådhuset – eller hvor de nå måtte finne sted (jeg vet ikke hvor). Mellom valgkampene møter du i dag folket først og fremst på internett. Der er imidlertid ikke Orkdalslista. ”Partiet” som har hatt ordføreren i snart 13 år tilbyr informasjon verken på egen nettside eller på Facebook.

Så hva er egentlig Orkdalslista? Hvordan havner folk på lista? Hvorfor akkurat dem som står der? Hva vil de? Hva har de felles - om noe? Jeg er usikker.

Dårlig nettverk inn til makta er et problem for bygdelista. Mangel på et apparat for moderne, lokal velgerkontakt er et annet problem. Men trass disse åpenbare svakhetene kan Orkdalslista være en dynamisk organisasjon – eller?

Tja, ett aktuelt eksempel:

I 2006 slo Orkanger menighetsråd alarm. Kirkegården på Orkanger kan være full allerede i 2016. ”Det skal vi ordne”, sa ordføreren på et folkemøte. Så kom et meningsløst forslag om å gravlegge oss på Thamshavntunet. Deretter døde saken hen inntil Småbylista forrige uke kom med et forslag om eiendomskjøp - som ikke ble gjennomført. Og folk fortsetter å dø mens den ledige plassen på gravlunden ved kapellet fortsetter å krympe.

Partiprogrammet til Orkdalslista er uforpliktende, men noen få konkrete mål finnes. Slike mål kan velgerne sjekke – i hvert fall de som klarer å finne programmet til ei liste som ikke er på nett. Her er noe av hva lista lovte før siste valg:

”Arbeide for å bygge nytt innendørs svømmeanlegg i idrettsparken.”
 
Hva skjer, da? Ble det satt av noen kroner?

”Tilbakeføre Orkanger kirke til opprinnelig stil.”
 
Jaha? Er det bevilget penger?

”Sette strengere krav til estetikk i sentrumsområdene.”
 
Hvor – på Bårdshaug øst kanskje?

”Arbeide for etablering av regionalt travanlegg i kommunen.”
 
Hvordan går det med den kampsaken?

”Samarbeide med lag, foreninger og organisasjoner slik at disse og kommunen
sammen kan gjøre et godt arbeid for kommunens innbyggere.”
 
Der er det nok vilje. Men:

7. mars 2007 møtte lag, foreninger og organisasjoner Orkdalslistas ordfører i kommunestyresalen. Massemønstringen fant sted etter en krangel med Orkdal kommune. Bakgrunnen var uro i frivillige organisasjoner etter et forslag fra kommunen om å redusere åpningstidene i Orklahallen. Møtet virket forsonende. Ordføreren varslet tett og regelmessig kontakt med lagene fra da av. 

Sitat fra teknisk sjef Tore Sandbæks referat som gikk til lagene:

”Ordfører takket for gode innlegg og antydet nytt møte når tillitsvalgte var på plass i lag og organisasjoner i slutten av april, og at dette måtte bli arrangert årlig, etter at årsmøter var avviklet.”
 
Nytt møte? Nå har det gått fem år. Intet møte med lagene så langt - og i tillegg krymper kirkegården.

Hans