fredag 24. august 2018

Britt i By´n fikk nei – de små på Orkanger skal klare seg selv


Britt i By´n fikk ingen håndsrekning fra politikerne i Orkdal. Selvsagt ikke. Flertallet gir stort sett blanke by´n, det vil si i sentrumsgata. Det har flertallet alltid gjort. Men kanskje en ballongsmell er det som skal til for å vekke folk?

Britt Solemsløkk Helgemo ble tema i fomannskapet onsdag. Saken har betydning langt ut over Britts butikk.
De såkalt næringsvennlige politikerne er verst. I år etter år har de stemt nei til gode forslag for å styrke det vi har igjen av en identitetsskapende og levende bykjerne. Like lenge har de stemt ja til tiltak som svekker de ytterst sårbare møteplassene som fortsatt eksisterer.  

Hører ikke på de små
Coop, Olav Thon og de andre store får alle fordeler i Orkdal. Drit i de små, slik Orkladal Næringsforening gjorde med medlemmene sine i gata i iveren etter å spre handelen til Laksøra og gjøre Orkanger til en enda mer bilbasert småby.

Britt Solemsløkk Helgemo er en av ildsjelene som står på for å leve av gata og gi livskraft til gata. Hun driver en nisjebutikk. Familiedrevne nisjebutikker er en utrydningstruet men livsviktig art om vi skal bevare det økosystemet som et attraktivt lokalsamfunn representerer. 

For foretaket Britt i By´n er 40 000 kroner veldig mye penger. Britt kjøpte heliumballonger for 40 000. Etterpå, og selvsagt intetanende om innkjøpet, foreslo Venstre å forby salg av slike ballonger på offentlig grunn i Orkdal. Da var helium plutselig blitt en hit i miljødebatten, slik plast brått ble det da noen sprettet opp hvalens buk.

Et fornuftig forslag, men med en utilsiktet og dramatisk virkning for Britt i By´n. Torstein Larsen (Pensjonistpartiet) foreslo et håndslag fra kommunen, siden kommunen hadde fattet vedtaket som laget problemet – og muligens fordi noen som virkelig står på i gata fortjener bedre enn kråkfot. Derfor: Ta 10 000 fra et fond, så dekker vi i hvert fall 25 prosent av tapet.
Orkdalsveien blir i stadig større grad ei åre for gjennomgangsstrafikk med bil. Det legger politikken i Orkdal opp til.
Nei, sa disse seks i formannskapet onsdag:
Ordfører Oddbjørn Bang (Sp)
Varaordfører Jørgen Indergård (Orkdalslista)
Eva Solstad (Orkdalslista)
Marie Richter (Høyre)
Lavrans Skuterud (Venstre)
Trude T. Gulbrandsen (Ap)

Arbeiderpartiet i Orkdal fortsetter selvskadinga foran det som tegner til å bli et nytt valgnederlag neste høst. Verken i store eller små saker klarer partiet å samle seg i opposisjon. Partileder Trude T. Gulbrandsen støttet ordføreren & co, og avgjorde saken 6-5 i disfavør Britt i By´n og Orkanger sentrum. 

Aps gruppeleder Finn Hoff stemte med Småbylista (Berit W. Johansen), de uavhengige som ga opp Ap (Marit Mjøen og Knut Even Wormdal) og forlagsstiller Torstein Larsen. 

Det finnes gode argumenter for å si nei til 10 000 i støtte, men det finnes sannelig gode argumenter for å gi et håndslag også, og aldri så galt at det ikke er godt for noe: Små saker kan utløse sterke reaksjoner. Omsider koker det en smule på sosiale medier til støtte for Orkanger sentrum. Når ordføreren tviholder på penger som ofte sitter løst, kjøper folk virtuelle ballonger i protest for å hjelpe Britt i By´n. Bruk vipps 505175. Engasjementet har våknet. 11 000 kroner hadde kommet inn fredag.
Folk vippser for å hjelpe Britt etter ballongsprekken.


Det er håp om økende forståelse for:
* Hvilke verdier Orkanger, Orkdal og Orkland mister dersom gata dør.
* Hvor farlig politikk flertallet driver ved å spre handel og kontor, øke bilbruken og la gata seile sin egen sjø.
* Hvor totalt uinteressert sentrale politikere er i sentrumsutvikling på Orkanger.

Om manglende interesse
Rasmus Skålholt fra Senterpartiet har ledet hovedutvalg forvaltning siden 2007. Han er den mektigste av våre folkevalgte innenfor politikkområdet arealbruk og sentrumsutvikling. 

Like fullt:
1. Deltar ikke: Skålholt har knapt nok møtt opp på serien av folkemøter som er arrangert de siste årene om sentrumsutvikling, havneutbygging og oppfølging av Orkdal 2040. Møtene er fora for kunnskap og innspill om viktig arealbruk. Lederen i hovedutvalget burde ha deltatt aktivt.  

2. Undergraver planer: Skålholt stemmer nærmest konsekvent for unntak fra, eller endring av, langsiktige planer som skulle gi oss en sunn sentrumsutvikling. Dermed bidrar Sp-politikeren også til å undergrave verdien av langsiktig samfunnsplanlegging, som han burde ha vært den fremste til å verne om. 

3: Nei til faglige råd: Skålholt viser liten respekt for faglige råd som skal gi grunnlag for gode beslutninger om arealbruk, byggeskikk og trafikkløsninger på Orkanger. 

Fritt fram i ST-kvartalet
Et konkret eksempel på det siste er planene for ST-kvartalet. Orkdal kommune betalte for en uavhengig analyse av Orkanger sentrum for å se hvordan man best kan fornye bygningsmasse og samtidig bevare identitet. De faglige rådene er veldig klare. Lederen i hovedutvalg forvaltning støttet i stedet investorens ønske om massiv  og brutal utbygging for maks lønnsomhet. Skålholt gjorde seg opp en mening om saken på følgende måte:

Tok en biltur (naturligvis) gjennom gata før møtet. Fant ut at det er mange typer bygg der, og konkluderte ordrett med "kjør på!". Vi risikerer å få noe som ligner Orkdals største fjøs midt i den gamle bebyggelsen i sentrum.
Orkanger Sentrumsforening jobber for å holde liv i gata. Her fra en torgdag. Lørdag er det loppemarked på torget.
Det du leste nå er ikke et personangrep, men konkretisert kritikk av en nonsjalant holdning til et uhyre viktig samfunnsspørsmål. Orkanger er offer for tragisk nedprioritering dypt forankret i det politiske miljøet. Ironisk nok vil likegyldigheten til slutt ramme omlandet mer enn den rammer Orkanger, men det er ingen trøst. 

Arven fra 1963
Holdningene som ødelegger for Britt i By´n kan spores tilbake til kommunesammenslåinga i 1963. I kommunestyret den gangen hevdet representanter fra øvre del av bygda at Orkanger var ferdig utbygd og at rådhuset derfor måtte ligge på Fannrem. Ved kommunevalget ble kandidater fra Orkanger strøket systematisk. 

Vi kan neppe forlange at nettopp Senterpartiet står på barrikadene for god urban utvikling, men det er nå en gang slik at partiet absolutt vil lede dette politikkområdet. Da følger det med forpliktelser ut over å ha spisskompetanse på Jordloven. 

Jungelord om Hoston, Fannrem og Orkanger
Boligblokker alene gir oss ingen levende bykjerne, slik et flertall ønsker å tro.
Andre byer arbeider med økende intensitet for å styrke kompakte sentra ved å tilføre aktivitet. Det gjør de fordi et mangfold av tette møteplasser øker trivsel, attraktivitet og bruk av egen kommune. Også i Orkdal må politikere fra alle partier snart innse at gata i Orkanger sentrum representerer en unik verdi og en mulighet - ikke en trussel. 

Orkdal trenger sårt slike som Britt i By´n.

Men der er vi ennå ikke, og for å omskrive det jungelordet Kjetil Kroksæter fra Thamspaviljongen (og bosatt mellom Fannrem og Hoston) serverte i Adresseavisen i juni, så er visst oppfatningen sånn i folkedypet: 

Den som gjør noe godt for Hoston er idealist.
Den som gjør noe godt for Fannrem er patriot.
Den som gjør noe godt for Orkanger er egoist.
En ulykksalig tilfeldighet har gjort Britt i By´n til et viktig symbol i kampen for Orkanger sentrum. Engasjementet er sterkt på sosiale medier.


søndag 19. august 2018

Penger er makt - og du betaler for krangel med Olav Thon


Penger er makt. Derfor gjør Amfi og Rishaug-gruppen som de vil på Orkanger - den ene på Bårdshaug, den andre på Grønøra.

Utbygginga av Nye Amfi kostet over 300 mill. kr. Siden har Olav Thon & co kranglet om småbeløp.
Jo større pengebinge, dess mindre respekt for spillereglene i samfunnet, ser det ut til. Er du så rik som Olav Thon kan du neglisjere politiske vedtak, bryte frister, trenere avgjørelser og pushe advokater på kommunen helt til byråkratiet og demokratiet gir opp. 

De med mest kapital krangler om småpenger i Orkdal. Det er muligens sånt som skaper milliardærer, men regnestykket har ei minusside folk flest neppe kjenner til.

Orkdal kommune bruker dine skattepenger for å få rikinger som Amfi og Rishaug til å gjøre opp for seg. Fellesskapets penger skal helst gå til eldreomsorg, helse og skole, ikke til ørkesløse forhandlinger med investorer som kun er ute etter å tvinge gjennom viljen sin.

Mann med rød topplue
Det var stor stas da mangemilliardær Olav Thon iført rød topplue åpnet nye Amfi i mars 2015. Ingen nevnte at kjøpesentret manglet ferdigattest. Den mangler fortsatt, mer enn tre år etter.

Ingen nevner heller, for ingen vet, hvor mye penger det har kostet Orkdal kommune (altså deg og meg) å få Amfi til å følge den reguleringsplanen som ble vedtatt for utbygginga. Etter mer enn tre år har det fortsatt ikke lyktes.

Hvis du bygger et hus, må du rette deg etter reguleringsbestemmelsene for området. Amfi/Olav Thon ser det annerledes. Krangelen mellom Amfi og kommunen startet allerede lenge før åpninga. Eierne nektet å utbedre gang- og sykkelvegen, slik planen krevde. Kostnaden ville knapt merkes i et byggeregnskap på over 300 millioner kroner, men i stedet for å fikse sykkelvegen betalte Amfi advokater for å få Orkdal kommune til å ta regninga.
Gang- og sykkelvegen før en enkel utbedring som forutsatt i reguleringsplanen. Amfi hevdet at kommunen hadde lovt å ta kostnaden, men noen slik avtalte eksisterte ikke.
Selskapet greide å tvinge fram ny politisk behandling i 2014. Politikerne bøyde ikke av denne gangen, og etter flere år med kverulering ordnet Amfi stubben med sykkelveg – muligens på grunn av dårlig PR.

Skylder på kommunen, selvsagt
Siden har det imidlertid fortsatt. Vegen rett sør for rundkjøringa er bygd i strid med reguleringsplanen. Den skal være smalere av hensyn til myke trafikanter (kortere å krysse kjørebanen). Traseen ned fra Orkdalsveien og til inngangspartiet er brattere enn hva kravet til universell utforming tillater.

Begge deler er bagateller å ordne, og koster lite. Men årene går og Amfi vekselvis trenerer og sier tvert «nei» i trygg forvissning om at en manglende ferdigattest ikke er noe problem. Sentret har formelt sett lov å drive uten et slikt dokument.  

Våren 2017, to år på overtid, kom Orkdal kommune sammen med Amfis innleide rådgivere fram til en minnelig løsning for veg og gangtrasé. Men...ledelsen i Amfi satte foten ned, også til sin egen konsulent. Dermed skjedde ingenting.

På forsommeren i år tok Orkdal kommune fram saken igjen. Dagbøter kan bli aktuelt, sto det i ST. Da presterte prosjektsjef Geir Garte i Amfi Eiendom å skrive følgende i en e-post til avisa: «…vi føler at vi møter lite smidighet fra administrasjonen». 

Det er altså Orkdal kommunes feil at Amfi nekter å følge reguleringsbestemmelsene. Disse bestemmelsene kjente utbygger godt til før bygginga startet. I motsetning til folk flest har Amfi tilgang til ubegrenset ekspertise på alle områder i en plan- og byggeprosess.

Forholdene for myke trafikanter er kaotiske ved Amfi. Kryssinga er for lang, men over tre år etter offisiell åpning har Thon & co unnlatt å rette opp feil.
Tjener penger på uthaling
På Grønøra har Grønøra 1 AS nå leid ut lokaler til regnskapsfirmaet Orkla Økonomi i over to år i strid med reguleringsbestemmelsene. Rishaug-gruppen, tung investor i Trondheim, eier 91 prosent av bygget ute på industriområdet. Rishaug har kronisk trenert saken for å øke egne leieinntekter. 

Det formelle ansvaret ligger hos utleier, men det hviler et moralsk ansvar på lokalt eide Orkla Økonomi som leietaker. Selskapet med drøyt 20 ansatte har valgt å bli i lokalene. De er billigere enn konkurrentenes lokaler i sentrumsområdet, der mye står tomt og mer skal bygges. Orkla Økonomi oppnår en konkurransefordel ved ikke å følge kommunale bestemmelser. Selve treneringen er det Rishaug og selskapets advokater som står for. 

Investorene gamblet i sin tid på at de kunne fylle opp det svære bygget med kontor- og butikkvirksomhet selv om det ligger på industriområdet. De har bare delvis greid å få dispensasjon fra kravet i bestemmelsene, derfor står store arealer ledig. Orkla Økonomi slapp inn i bygningen i 2013 trass i usedvanlig sterke advarsler fra rådmannen: Hvordan skal vi utvikle sentrum hvis kontorbedriftene får flytte til Grønøra? 

Naive politikere?
Med stemmetallet 5-5, takket være dobbeltstemmen til utvalgsleder Rasmus Skålholt (Sp), fikk Grønøra 1 AS likevel lov til å leie ut til Orkla Økonomi – i tre år. Skålholt & co ga altså en rundhåndet frist på 36 måneder til å finne et lokale i Orkanger sentrum eller for eksempel på Fannrem. Tillatelsen gikk ut 1. juli 2016.

Trodde de fem politikerne seriøst at Orkla Økonomi ville flytte frivillig tilbake til sentrum? Allerede før fristen gikk ut startet Rishaug-gruppen uthalingstaktikk på høyt nivå. Investorenes advokater utfordrer Orkdal kommune med den ene juridiske problemstillingen mer kreativ enn den andre, og tida går. Kommunen har måttet bruke dine penger til blant annet å betale for en uavhengig rapport med juridiske vurderinger.

Både denne rapporten og Fylkesmannen er klinkende klare: Orkdal kommune har helt rett. Utleie til Orkla Økonomi er i strid med reguleringsbestemmelsene.

Brøt ny frist
Trolig av taktiske årsaker har Rishaug-gruppen unnlatt å søke om ny dispensasjon fra reguleringsplanen. I vår satte administrasjonen i Orkdal kommune omsider hardt mot hardt. Leieforholdet skal opphøre innen 13. juli, eller det må foreligge en søknad om dispensasjon for videre utleie. 

13. juli drev Orkla Økonomi fortsatt på Grønøra. Det forelå heller ingen søknad om dispensasjon, trass i at Grønøra 1 AS fikk tre måneder på seg til å skrive søknaden. 

Penger er makt. Det lønner seg å bryte spillereglene, særlig i en kommune som ynder å framstille seg som så næringsvennlig at det er et pluss med tungtrafikk og havnestøy inntil husveggene på Nerøra. 

På lang sikt er det lite næringsvennlig å dele ut privilegier til de store på bekostning av de små, å premiere frekkhet og å undergrave vedtatte planer slik at vi utarmer sentrum og ødelegger attraktive bomiljø.

Investorene kjøpte dette bygget og flyttet det fra Tiller til Grønøra. Målet var å fylle opp med allsidig virksomhet, men den to-etasjes bygningen ligger altså på et industriområde. Utleie til Orkla Økonomi har nå pågått i over to år i strid med bestemmelsene.

PS – Coop Orkla Møre, en annen gigant:
Coop framstår ikke som stort bedre enn Amfi i Orkdal trass i klisjeen «litt ditt». Amfi/Coop klarte å få omregulert Laksøra til handel etter intens lobbyvirksomhet. Nå kommer snart forslag til reguleringsplan fra utbyggerne, så får vi se om Orkdal kommune har lært av Amfi-saken og tar forholdsregler mot juridiske krumspring denne gangen.

Coop Orkla Møre truet i sin tid med å bygge stygt på Statens Hus-tomta for Biltema hvis «litt ditt»-selskapet ikke fikk viljen sin på Laksøra. Coop ville heller ha små butikker i det hølet som skjemmer ut innfallsporten til Orkanger, het det i ST. Javel? Og hvor lenge skal Orkanger leve med Coops krater som nabo til Bårdshaug Herregård og Thamspaviljongen?

Da det ennå så svart ut for Amfi & co på Laksøra, fristet Amfi/Coop/Løseth med at de gjerne ville bidra til å utvikle sentrumsgata. Når skjer det, tro?

søndag 5. august 2018

Eventyret om et gratis Folkehelsesenter og en paviljong til 30 mill.


  • Folkehelsesentret til 382 millioner er nærmest gratis for Orkdal kommune. Utbygging og drift tar ikke penger fra andre viktige formål, slår ST fast uten forbehold (14.juni). 
  • Orkdal kommune brukte 2 millioner på Thamspaviljongen. Den har nå en verdi på mellom 25 og 30 millioner, fortsatt ifølge ST (26. juli).
Fra denne gropa skal Orkdal kommune reise et bygg til 382 millioner. Ifølge ST koster det i realiteten ingenting.

Lokalavisa stiller ikke tallmagikerne ved Orkdal rådhus ett kritisk spørsmål. 

Politisk sminke
ST stryker makta med hårene i stedet for å utfordre den. Journalistikkens nederlag er også lokaldemokratiets nederlag, og verre kan det bli dersom nytilsatt kommunikasjonsrådgiver Steinar Larsen skal fungere som politisk sminkør i Orkdal kommune. Propaganda danker fort ut nøktern folkeopplysning.

Eventyret om det gratis Folkehelsesentret oppsto i et møte mellom ansvarlig redaktør Anders Aa. Morken og tre kommunalt ansatte. En av de tre var nettopp Steinar Larsen (tidligere ST), som uttalte følgende i reportasjen, siden noen hadde kritisert Folkehelsesentret i sosiale medier:

«For kommunen er det viktig å få fram realiteten rundt kostnadene, slik at det ikke blir spekulasjoner rundt bruken av fellesskapets penger.»

Tryllekunst med kroner
Deretter forklarer Morken STs lesere hvordan momsrefusjon, spillemidler, Enova-tilskudd, oppsparte midler og salg av eiendom reduserer lånebehovet. Basert på en del forutsetninger vil kommunens driftskostnader øke med «bare» 3,5 mill. kr. per år sammenlignet med i dag, og redaktør Anders Aa. Morken oppsummerer nyhetsartikkelen slik etter samtalen med Steinar Larsen & co:

«Dermed kan man konkludere med at Orkdal, etter hvert Orkland, får et folkehelsesenter med helsestasjon, treningssenter fysio- og ergoterapi, Familiens hus (…) og ikke minst et flott badeland, uten at det vil «stjele» penger fra andre, viktige samfunnsoppgaver som kommunen skal tilby innbyggerne.»

      Men der tar Morken feil – også om vi ser bort fra en anslått årlig merkostnad på 3,5 mill. kr., som kommunens ledelse framstilte som et høyt beløp da det var snakk om å leie lokaler til kino og bibliotek:

1)      Fond: Orkdal kommune har satt av og skal fortsette å sette av 6 mill. kr. hvert år til Folkehelsentret. Stikk i strid med hva ST slår fast ville disse pengene ellers gått til andre, viktige samfunnsoppgaver.
2)      Salg: Orkdal kommune skal selge eiendom for 80 mill. kr. innen 2020 for å bidra til å finansiere Folkehelsentret. Stikk i strid med hva ST slår fast ville disse pengene ellers gått til andre, viktige samfunnsoppgaver.

Skisse som viser planer før utvidelse med to ekstra etasjer. Folkehelsesentret åpner i 2020.
Det du leste nå er ingen kritikk av Folkehelsesentret, men av at propaganda nok en gang går foran nøktern informasjon i Orkdal kommune.  Ordfører Oddbjørn Bang skal ha all ære av initiativet. Prosjektet er strålende, hvis vi ser bort fra det siste vedtaket om å investere i en fjerde etasje for utleie til private.

Heller ikke den plutselige fjerdeetasjen spør ST om. Her har politikerne sviktet, inkludert undertegnede, men også for min del finnes det grenser for hvor mange på forhånd tapte kriger jeg orker å gå inn i.

Ny, kommunal trussel mot sentrumsgata
I vår ble kommunestyret bedt om å plusse på en fjerde etasje på 1000 kvm for utleie. Sammen med en tredje etasje til Familiens Hus (barnevern, psykiatri mm) økte det kostnadene fra 310 til 382 millioner.

Leieinntekter fra private er anslått til 1,7 mill. kr. Orkdal kommune øker med dette ikke bare egen økonomisk risiko, men langt verre; risikoen for ytterligere å ødelegge sentrumskjernen. I verste fall flytter leger og tannleger ut av gata. I gata står allerede både eldre og splitter nye næringslokaler ledige. 

Orkdal kommune pålegger fornuftig nok utbyggere å sette av første etasje i de sentrale byggene i «indrefileten» i gata til næring. Men kommunens ledelse er imot å plassere kommunal virksomhet i disse byggene, og skal nå i tillegg konkurrere med sentrum om leietakere.

Ordfører Oddbjørn Bang vil sikkert klippe snora for Folkehelsesentret, men han deltar neppe ved minnestunden for en levende bykjerne.

Thamspaviljongen
Mens ansvarlig redaktør Anders Aa. Morken hvitvasker økonomien ved Folkehelsesentret, fastsetter redaktør Audhild Øye verdiene ved Thamspaviljongen:

«Bang er med rette stolt over at politikerne ikke led av beslutningsvegring da det hastet slik med å få The Norway Building tilbake til Orkdal. De satset to millioner kroner på ei bygning som i dag har en verdi på mellom 25 og 30 millioner.»

Skriver altså Øye i en nyhetsartikkel. Regnestykket får vi dumme lesere naturlig nok ikke innblikk i, det er visst tilstrekkelig at summen står i avisa. Men summen er bare tøv. Thamspaviljongen har ingen slik verdi før noen er villig til å kjøpe den for 25-30 millioner kroner. ST kan like gjerne påstå at paviljongen har negativ verdi, siden den blokkerer ei tomt for lønnsom utbygging, men også det blir mest teori ettersom bygget nå står godt der det står.

Thamspaviljongen er et unikt monument over lokale håndverkstradisjoner, industrihistorie og gründerskap ved siden av at bygget har sin egen, spennende historie å fortelle. Derfor burde det være unødvendig å dikte opp en kroneverdi for å markedsføre den, men også her fins det visst noen med desperat behov for å forsvare en investering og få den til å virke genial. 

Kritikk er uønsket og nødvendig
Kritikk er uønsket i Orkdal kommune. Dersom STs ledere blir såret av denne bloggen, slik makta ved rådhuset gjerne blir, så ta en titt på nettsidene til Reporters sans Frontières (Reportere uten grenser).  I skrivende stund sitter minst 324 journalister i fengsel fordi de har gjort jobben sin, noen av dem i vårt eget naboland Russland. Les gjerne også TV 2-reporter Øystein Bogens bok «Putin og jeg» om hvordan Russlands sterke mann knebler og forfølger mediene for å sikre egen maktbase. Bogen har for øvrig røtter i Orkdal.

I Orkdal blir du ikke fengslet og torturert for å stille kritiske spørsmål til dem som bestemmer mest, eller for å skrive maktkritisk. Du blir bare mislikt, noe som er helt ufarlig og helt nødvendig. 
Fra åpninga av Thamspaviljongen 9. september 2017.