lørdag 9. juni 2018

Ap i Orkdal er sin egen verste fiende

* Arbeiderpartiet i Orkdal skader seg selv.
* Arbeiderpartiet i Orkdal styrker Oddbjørn Bang (Sp) og partiets borgerlige motstandere foran valget i 2019.
* Arbeiderpartiet i Orkdal kan allerede ha ødelagt Meldal-ordfører Are Hilstads mulighet til å vinne Orkland kommune for Ap.
Grilling av Ap-valgflesk. Knut Even Wormdal i svart er nå ute av det røde selskap.

Det største partiet i Orkdal har stått uten politisk makt i 15 år. Men OBS: Trass i valgnederlaget i 2015, fikk Ap en gyllen mulighet til å bety noe politisk i perioden vi nå er inne i. I stedet for å gripe sjansen, slapp Ap taket og skjøt seg selv i foten – tilsynelatende uten å skjønne hva i svarte som gjorde så vondt.

Maktesløst Arbeiderparti
Hvordan kunne det skje? Fordi Ap i Orkdal mangler indre disiplin. Fordi den enkeltes frihet står over kravet til tydelig, forutsigbar politikk. Fordi personlige interesser går foran politisk strategi. 

Da ender du opp virrende omkring som maktesløs tilskuer under en dreven spiller som ordfører Oddbjørn Bang.

Bang samlet en flertallsgruppe på 20 mot 15 ved valget. Bangs koalisjon er langt svakere enn antallet tilsier, og der lå Arbeiderpartiets store mulighet:
  • Pensjonistpartiet (2) opptrer selvstendig og har flere ganger stemt etter egen samvittighet trass i press fra ordføreren. 
  • FrP (1) har fulgt Pensjonistpartiet ut av koalisjonen i minst en kontroversiell sak og er personlig sterkt knyttet til PP. 
  • Orkdalslista har i hvert fall én politiker som er kritisk til viktige deler av Bangs politikk, og da særlig sentrumsutvikling. 
  • Venstre (2) sliter åpenbart med Bangs overstyring i enkeltsaker. 
  • Høyre (2) har allerede brutt eget valgprogram for å tilfredsstille Bang på Laksøra, og har lite å gå på for å berge siste rest av troverdighet i Orkanger sentrum.
Tre fritenkere er nok
Tre utbrytere blant disse er alt som skal til for å snu mindretall til flertall. Det forutsetter at Ap driver en bevisst opposisjonspolitikk og samler de 15 i mindretallsgruppa i viktige saker. Det har partiet – utrolig nok – valgt ikke å gjøre. Oddbjørn Bang kan puste lettet ut og bygge seg opp foran valget i 2019. Ap i Orkdal er politisk irrelevant.

Tradisjonelt var strategi Arbeiderpartiets styrke like mye som mangel på strategi er Arbeiderpartiets svakhet i Orkdal i dag.

Et skjørt flertall
I motsetning til Ap har ordfører Oddbjørn Bang vært smertelig klar over at flertallsgruppa hans er en skjør konstruksjon. Der ligger trolig mye av årsaken til at Bang lukker demokratiet i Orkdal. Alle viktige beslutninger tas bak stengte dører og med streng disiplin.

Ordføreren avskyr nederlag. Han vil for alt i livet unngå reprise på ydmykelsen fra forrige periode da flertallsgruppa sprakk i Laksøra-saken. Bang misliker sterkt når Torstein Larsen fra PP snakker med folk i mindretallsgruppa før vedtak, for her ligger en risiko. Og her lå en mulighet for Ap.

Men hva gjorde Arbeiderpartiet? Fire eksempler:

      1.  Anna Krogstad-saken
Pensjonistpartiet ville samle et flertall i kommunestyret om en beklagelse til Anna Krogstad, som fikk advarsel og ble truet med sparken etter å ha fortalt om kritikkverdige forhold ved Orkdal Helsetun. PP (2) fikk med Frp fra flertallsgruppa, og tre utbrytere er altså nok. Småbylista og SV mente en slik beklagelse var rett, men så sviktet Ap. Flertallet fordampet. Partiet så verken symbolkraften ved å danne et flertall i kommunestyret eller den politiske verdien av å stå opp så kraftfullt for ansattes ytringsfrihet og pleietrengende, eldre sine kår.

      2.  Laksøra og handelsspredning
Prinsipielt viktig sak knyttet til stedsutvikling, respekt for planlegging og det å vektlegge samfunnshensyn framfor kortsiktige investorinteresser. Ny mulighet til å vinne fram fordi en i Orkdalslista var mot og fordi Høyre hadde programfestet nei til detaljhandel på Laksøra. Ap valgte å stille sine representanter fritt. Alt arbeid opp mot potensielle meningsfeller i flertallsgruppa var dermed fånyttes. I forrige periode hadde Ap programfestet nei til handel på Laksøra. Da brøt to med programmet (begge ansatt hos investoren Coop), riktignok uten at det påvirket resultatet. Normalt betyr slike tillitsbrudd karriereslutt i Ap, men i Orkdal valgte partiet å belønne de ulydige med sikker plass i inneværende periode. Den gang sprakk altså flertallsgruppa. Ordfører Oddbjørn vant omkampen i fjor med hjelp fra Arbeiderpartiet.

      3.  Kino og bibliotek i sentrum
Henger til en viss grad sammen med saken over, som mottrekk mot Laksøra-sakens spredning av handelen. Kortversjon: Det var mulig allerede i år å avklare utbygging i «indrefileten» i regi av Salvesen & Thams. Flere i flertallsgruppa var åpne for en rask løsning. Men Ap sprakk igjen, og nå så ettertrykkelig at tre sentrale politikere fra Orkanger meldte seg ut fordi de anså dette som brudd på partiprogrammet. Ordfører Oddbjørn Bang kunne på ny puste lettet ut mens Ap mishandlet seg selv i full offentlighet. 

4.  Park i «indrefileten»
Skal Orkdal kommune eller private ha ansvar for ny park i den angivelige bykjernen i Orkdal? Et offentlig ansvar, mente Småbylista (2), de utmeldte fra Ap (2) og PP (1) i formannskapet. Men Ap (2) stemte med ordføreren, Høyre og Orkdalslista for privat løsning. Dermed var saken avgjort 6-5 i Bangs favør.

Kritisk korrektiv mangler
Formålet med opposisjonspolitikk er ikke å påføre ordføreren nederlag. Det meste vi bestemmer er det faktisk bred enighet om. Men så kommer de viktige unntakene, og de fire sakene over er eksempler på det. For det første slo de en kile inn i flertallsgruppa, og for det andre har de innhold som burde appellere såpass til Ap at partiet greier å samle seg. Dessuten: Oddbjørn Bangs frykt for åpne nederlag øker muligheten for gode kompromisser.

Opposisjonen har en tilleggsfunksjon som kritisk korrektiv til flertallets maktbruk, noe som er særlig viktig når flertallet flytter politikken ut av kommunestyresalen og inn i lukkede rom slik som i Orkdal. Men også for å fylle samfunnsrollen som et slikt korrektiv må opposisjonen stå mest mulig samlet.

Indre rivninger
Undertegnede representerer Småbylista Orkdal og har opplevd Arbeiderpartiet på nært hold politisk i snart tre år. Både Orkdal og Orkland klarer seg ganske sikkert helt utmerket også i framtida uten et Ap med makt. For en som har vokst opp i industrimiljøet på Orkanger er det likevel trist å se en fordums storhet forfalle til en ubetydelighet som er sin egen verste fiende.

Arbeiderpartiet i Orkdal opptrer uforutsigbart, uten tydelig politikk og med indre rivninger som delvis skyldes geografi. Ordet grendestrid skal helst ikke nevnes, men det er nå en gang slik at mens noen i Ap ser på sentrumsutvkling på Orkanger som en kampsak av hensyn til hele kommunen, er andre mest opptatt av at tiltak på Orkanger må kompenseres med investeringer andre steder.

Fordel Bang vs Hilstad
Perioden 2015-2019 bød på en unik sjanse for Ap til å gjenvinne litt politisk innflytelse og rigge seg for kampen om makt i Orkland kommune. I stedet har partiet:
1. Avvist invitter fra fritenkere i flertallsgruppa.
2. Forsømt muligheten til å markere seg gjennom politiske seire.
3. Støtt fra seg noen av sine beste folk.

Partiet rydder vei for Oddbjørn Bang og skaffer Are Hilstad en lang, lang oppoverbakke.


Kick-off for Orkland Arbeiderparti med den nå avskiltede Rune Olsø på en stol i bakgrunnen til venstre og ikke ukjente Trond Giske i midten. Til høyre partileder Trude Tevik Gulbrandsen (Orkdal) og ordførerkandidat Are Hilstad (Meldal).  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar