fredag 9. mars 2012

Når ordføreren er forretningsmann

Amfi skal bygge ut like mye som OTI. Varehuset ønsker å samle all trafikk i en atkomst i rundkjøringa ved Statens Hus. Bårdshaug Herregård AS motsetter seg en slik løsning.

I et protestbrev til Orkdal kommune skriver Bårdshaug Herregård at hotellet ikke ønsker noen hovedatkomst til et kjøpesenter som nabo. Trafikken kommer til å forstyrre gjestene.

Ordføreren i Orkdal eier hotellet sammen med sin tidligere ektefelle. Nå protesterer altså ordføreren mot en atkomst som kan rydde opp i kaotiske trafikkforhold på Bårdshaug. Rådmannen mener det Amfi foreslår er en god løsning.

Men politikerne avgjør. Onsdag skal blant andre hotelleier Gunnar H. Lysholms venner på ordfører Lysholms Orkdalsliste stemme over saken. Situasjonen er en smule pikant. Sånn er det når du både er ordfører og forretningsmann med betydelige, økonomiske interesser knyttet til vedtak i det samfunnet du leder.

Dobbeltrollen er verken ulovlig eller uetisk i seg selv, men det er krevende å håndtere den. I Orkdal løser man problemet ved å feie det under teppet. Selv ikke da ordfører Gunnar H. Lysholms selskap fikk dispensasjon fra byggeforbudet Lysholm hadde vedtatt, reagerte avisa Sør-Trøndelag.

I stedet fortalte avisa at Bårdshaug Herregård hadde spart mye penger på å bygge under finanskrisen. Finanskrisen falt tilfeldigvis sammen med byggestoppen i Orkdal. Det var utbyggers marked. Bare spør de lokale entreprenørene som måtte si opp folk.

Hotelleier Gunnar H. Lysholm bygde ut hotellet under byggestopp og finanskrise. Men ordfører Gunnar H. Lysholm sørget ikke for å bygge ut for eksempel Orklahallen. Det prosjektet ble utsatt og utsatt mens prisene steg til værs igjen.

Lysholms dobbeltrolle krever særlig oppmerksomhet fordi han driver forretning i et område som skal utvikles. Hvor vi bygger og hva vi bygger på Orkanger kan påvirke Lysholms private formue.

Et slående eksempel er debatten om kulturhus. Ordfører Gunnar H. Lysholm har åpenbar egeninteresse av at Orkdal kommune ikke bygger nytt kulturhus, men utvikler kinosalen rett over tunet for hotellet. Det siste alternativet falt Orkdalslista ned på ganske raskt.

Ordføreren meldte seg selvsagt inhabil da valget kom opp; kinosalen på Bårdshaug kontra nærmere utredning av Sæther/Rømme eller ST-kvartalet. Formelt er alt dermed i orden, men hva med realitetene? Hvor uavhengige er ordførerens politiske venner i en slik situasjon? Hvor fri følte man seg på den daværende Orkdalslista høsten 2010? Det vet bare hver enkelt, men uproblematisk er det definitivt ikke.

Etterpå, sommeren 2011, uttalte ordfører Gunnar H. Lysholm bramfritt til Uke-Adressa at det er politisk uaktuelt å flytte kulturhuset noen hundre meter ned i gata. Inhabiliteten hadde visst opphørt, selv om et politisk vedtak om plassering av framtidig kulturhus bare gjelder inntil nytt vedtak er fattet.

Slik kan det gå når ordføreren er forretningsmann med finansielle interesser i et sentrum der det hersker politisk uenighet om hvor man skal bygge hva.

Habilitet er normalt tema bare når det kommer til aktive handlinger – altså om ordføreren kan stemme over plassering av kulturhus, bygging av ny atkomst til hotellets nabo og så videre. Men problemet med dobbeltrollen i Orkdal er mer intrikat enn som så.

Når du har posisjon som ordfører er også passivitet en politisk handling. Det skyldes at ordføreren som eneste heltidspolitiker skal sette dagsorden og ta politiske initiativ. Enkelt sagt; mangel på aktive handlinger kan skyldes egeninteresse når du driver business og politikk på samme sted.

Jeg er ikke tankeleser, og har derfor ingen holdepunkter for å påstå at ordføreren i Orkdal unnlater å ta samfunnsmessig positive initiativ fordi de kan være negative for hotellet hans. Dette er kun teori, og ingen anklage. Men nettopp i Orkdal er problemstillingen åpenbar.

For eksempel: Manglende utbygging på Rømme Øvre har vært et smertensbarn i hele Gunnar H. Lysholms 13 år lange karriere som ordfører. Hotell kombinert med kulturhus ville ha vært en naturlig satsing på dette erklærte sentrumsområdet. Noen hotellkjede har imidlertid aldri kommet til Orkdal, og kanskje finnes det heller ikke et marked – i hvert fall ikke uten samlokalisering med et kraftfullt flerbrukshus.

Men hva ville en ordfører uten eget hotell ha gjort? Ville han eller hun ha lagt mer arbeid i å sikre etablering av et nytt hotell i Orkdal – eventuelt i kombinasjon med kulturhus og konferansesenter?

Da Bårdshaug Herregård søkte fritak fra byggestoppen var argumentet nettopp manglende hotellkapasitet.

Ordfører Gunnar H. Lysholm har konsekvent stemt mot tiltak som kan styrke det eksisterende sentrum på Orkanger. Det kan skyldes en form for politisk overbevisning. Men siden ordføreren driver butikk i den andre enden av Orkanger kan det ikke utelukkes at det er forretningsmann Lysholm som kakker ordfører Lysholm på skuldra.

Det krever sterk integritet å føre en politikk som potensielt er til skade for egen familiebedrift. Å lese dette føles sikkert ubehagelig. Men visking og tisking som etter fritaket fra byggestoppen er verre enn åpenhet.

Ingen kan se nøyaktig når og hvor ordføreren er så mye forretningsmann at politiker Lysholm må abdisere. Kanskje er det i rundkjøringa ved Statens Hus, eller muligens strekker den reelle rollekonflikten seg helt ned til ST-kvartalet.

I alle fall:

Hovedatkomst til et kjøpesenter utenfor hotellet er uakseptabelt fordi trafikken vil sjenere Lysholms gjester.

Hovedatkomst til et kulturhus er derimot greit, selv om den trafikken både er tettere på hotellet og pågår seinere på kvelden.

Hans

5 kommentarer:

 1. Denne politiske sentrumspolitikken er dessverre meget ødeleggende for en riktig utvikling for kommunens sentrum. Det som derimot er verst for lokalidretten vår, er at bautaen i idrettsparken Orklahallen gang etter gang år ut år inn blir nedprioritert. Som håndballfar er jeg mildt sagt sjokkert. Gjennom et helt år huser Orklahallen flere barn og unge enn noe annet annlegg i hele kommunen. Ikke til å forstå. Andre annlegg i kommunen får større støtte og prioritering tross flere titalls millionsprekker som atpåtil blir forsøkt hemmeliggjort. De ler godt av oss de som bor i nærliggende kommuner.

  SvarSlett
 2. Den latteren har jeg også hørt. Klart de flirer av slikt tull.

  SvarSlett
 3. Lurer på om Lysholm var i Orklahallen på lørdag da vannet laget dammer på gulvet. Det oppsto farlige situasjoner for barna. Orkdal kommunes storstue Orklahallen er en direkte hån mot barna og de frivillige som bruker mange timer der hver uke hele året. Takket være naive politikere og knykensprekken har vi fått en situasjon som maner til uenighet og fiendskap. Ikke til å leve lenger med dette.

  SvarSlett
 4. Jeg trodde Bårdshaug gjestegård var en stiftelse.. og de skal vel ikke gå med overskudd over tid, så jeg skjønner helt det "maset" om Lysholms økonomiske interesser?

  SvarSlett
  Svar
  1. Bårdshaug Herregård (ikke gjestegård) AS er en familieeid bedrift som eier og driver hotellet på kommersiell basis. Stiftelsen har flere eiere med ideelle formål knyttet til den gamle bygningen.

   Slett