søndag 5. august 2018

Eventyret om et gratis Folkehelsesenter og en paviljong til 30 mill.


 • Folkehelsesentret til 382 millioner er nærmest gratis for Orkdal kommune. Utbygging og drift tar ikke penger fra andre viktige formål, slår ST fast uten forbehold (14.juni). 
 • Orkdal kommune brukte 2 millioner på Thamspaviljongen. Den har nå en verdi på mellom 25 og 30 millioner, fortsatt ifølge ST (26. juli).
Fra denne gropa skal Orkdal kommune reise et bygg til 382 millioner. Ifølge ST koster det i realiteten ingenting.

Lokalavisa stiller ikke tallmagikerne ved Orkdal rådhus ett kritisk spørsmål. 

Politisk sminke
ST stryker makta med hårene i stedet for å utfordre den. Journalistikkens nederlag er også lokaldemokratiets nederlag, og verre kan det bli dersom nytilsatt kommunikasjonsrådgiver Steinar Larsen skal fungere som politisk sminkør i Orkdal kommune. Propaganda danker fort ut nøktern folkeopplysning.

Eventyret om det gratis Folkehelsesentret oppsto i et møte mellom ansvarlig redaktør Anders Aa. Morken og tre kommunalt ansatte. En av de tre var nettopp Steinar Larsen (tidligere ST), som uttalte følgende i reportasjen, siden noen hadde kritisert Folkehelsesentret i sosiale medier:

«For kommunen er det viktig å få fram realiteten rundt kostnadene, slik at det ikke blir spekulasjoner rundt bruken av fellesskapets penger.»

Tryllekunst med kroner
Deretter forklarer Morken STs lesere hvordan momsrefusjon, spillemidler, Enova-tilskudd, oppsparte midler og salg av eiendom reduserer lånebehovet. Basert på en del forutsetninger vil kommunens driftskostnader øke med «bare» 3,5 mill. kr. per år sammenlignet med i dag, og redaktør Anders Aa. Morken oppsummerer nyhetsartikkelen slik etter samtalen med Steinar Larsen & co:

«Dermed kan man konkludere med at Orkdal, etter hvert Orkland, får et folkehelsesenter med helsestasjon, treningssenter fysio- og ergoterapi, Familiens hus (…) og ikke minst et flott badeland, uten at det vil «stjele» penger fra andre, viktige samfunnsoppgaver som kommunen skal tilby innbyggerne.»

      Men der tar Morken feil – også om vi ser bort fra en anslått årlig merkostnad på 3,5 mill. kr., som kommunens ledelse framstilte som et høyt beløp da det var snakk om å leie lokaler til kino og bibliotek:

1)      Fond: Orkdal kommune har satt av og skal fortsette å sette av 6 mill. kr. hvert år til Folkehelsentret. Stikk i strid med hva ST slår fast ville disse pengene ellers gått til andre, viktige samfunnsoppgaver.
2)      Salg: Orkdal kommune skal selge eiendom for 80 mill. kr. innen 2020 for å bidra til å finansiere Folkehelsentret. Stikk i strid med hva ST slår fast ville disse pengene ellers gått til andre, viktige samfunnsoppgaver.

Skisse som viser planer før utvidelse med to ekstra etasjer. Folkehelsesentret åpner i 2020.
Det du leste nå er ingen kritikk av Folkehelsesentret, men av at propaganda nok en gang går foran nøktern informasjon i Orkdal kommune.  Ordfører Oddbjørn Bang skal ha all ære av initiativet. Prosjektet er strålende, hvis vi ser bort fra det siste vedtaket om å investere i en fjerde etasje for utleie til private.

Heller ikke den plutselige fjerdeetasjen spør ST om. Her har politikerne sviktet, inkludert undertegnede, men også for min del finnes det grenser for hvor mange på forhånd tapte kriger jeg orker å gå inn i.

Ny, kommunal trussel mot sentrumsgata
I vår ble kommunestyret bedt om å plusse på en fjerde etasje på 1000 kvm for utleie. Sammen med en tredje etasje til Familiens Hus (barnevern, psykiatri mm) økte det kostnadene fra 310 til 382 millioner.

Leieinntekter fra private er anslått til 1,7 mill. kr. Orkdal kommune øker med dette ikke bare egen økonomisk risiko, men langt verre; risikoen for ytterligere å ødelegge sentrumskjernen. I verste fall flytter leger og tannleger ut av gata. I gata står allerede både eldre og splitter nye næringslokaler ledige. 

Orkdal kommune pålegger fornuftig nok utbyggere å sette av første etasje i de sentrale byggene i «indrefileten» i gata til næring. Men kommunens ledelse er imot å plassere kommunal virksomhet i disse byggene, og skal nå i tillegg konkurrere med sentrum om leietakere.

Ordfører Oddbjørn Bang vil sikkert klippe snora for Folkehelsesentret, men han deltar neppe ved minnestunden for en levende bykjerne.

Thamspaviljongen
Mens ansvarlig redaktør Anders Aa. Morken hvitvasker økonomien ved Folkehelsesentret, fastsetter redaktør Audhild Øye verdiene ved Thamspaviljongen:

«Bang er med rette stolt over at politikerne ikke led av beslutningsvegring da det hastet slik med å få The Norway Building tilbake til Orkdal. De satset to millioner kroner på ei bygning som i dag har en verdi på mellom 25 og 30 millioner.»

Skriver altså Øye i en nyhetsartikkel. Regnestykket får vi dumme lesere naturlig nok ikke innblikk i, det er visst tilstrekkelig at summen står i avisa. Men summen er bare tøv. Thamspaviljongen har ingen slik verdi før noen er villig til å kjøpe den for 25-30 millioner kroner. ST kan like gjerne påstå at paviljongen har negativ verdi, siden den blokkerer ei tomt for lønnsom utbygging, men også det blir mest teori ettersom bygget nå står godt der det står.

Thamspaviljongen er et unikt monument over lokale håndverkstradisjoner, industrihistorie og gründerskap ved siden av at bygget har sin egen, spennende historie å fortelle. Derfor burde det være unødvendig å dikte opp en kroneverdi for å markedsføre den, men også her fins det visst noen med desperat behov for å forsvare en investering og få den til å virke genial. 

Kritikk er uønsket og nødvendig
Kritikk er uønsket i Orkdal kommune. Dersom STs ledere blir såret av denne bloggen, slik makta ved rådhuset gjerne blir, så ta en titt på nettsidene til Reporters sans Frontières (Reportere uten grenser).  I skrivende stund sitter minst 324 journalister i fengsel fordi de har gjort jobben sin, noen av dem i vårt eget naboland Russland. Les gjerne også TV 2-reporter Øystein Bogens bok «Putin og jeg» om hvordan Russlands sterke mann knebler og forfølger mediene for å sikre egen maktbase. Bogen har for øvrig røtter i Orkdal.

I Orkdal blir du ikke fengslet og torturert for å stille kritiske spørsmål til dem som bestemmer mest, eller for å skrive maktkritisk. Du blir bare mislikt, noe som er helt ufarlig og helt nødvendig. 
Fra åpninga av Thamspaviljongen 9. september 2017.

2 kommentarer:

 1. Du er veldig flink Hans til å trekke sammen tråder og få det til å se ut som et tøystykke med substans. Men her trekker du sammen falske tråder uten substans.
  Ingen har påstått at folkehelsesenteret vil bli gratis, at det ikke vil belaste driftsbudsjettet til Orkdal kommunen. Det som sto i artikkelen var at senteret IKKE vil belaste driftsbudsjettet mer enn det gjør i dag.
  Orkdal kommune har satt av seks millioner kroner på fond hvert år siden 2014 øremerket egenkapital folkehelsesenteret. Tanken/planen er å videreføre denne avsettinga også når senteret står ferdig, men da til drift/kapitalkostnader. Ergo blir ikke driftsbudsjettet belastet mer enn i dag.
  Det samme gjelder salg av kommunal eiendom til 80 millioner kroner og pløye det inn i folkehelsesenteret. Disse pengene er ikke tilgjengelig til drift i dag. Å frigjøre denne kapitalen ved salg av eiendommer, innebærer ingen økt belastning på drift sammenlignet med i dag. Ergo vil ikke folkehelsesenteret belaste driftsbudsjettet til kommunen mer enn det gjør i dag.
  Disse 80 millionene fra eiendom og seks millioner til fond kan selvsagt brukes til andre formål, men det er en annen sak som ikke berøres i artikkelen. Men om du har tanker om hvordan pengene bør brukes, så er du velkommen til å sette det på dagsorden.
  En annen sak som du hopper bukk over i regneforståelsen din, er den samfunnsøkonomiske verdien av folkehelsesenteret med badeland. Det finnes egne beregningsmodeller for dette. Legger du den til grunn sammen med det jeg har nevnt over, så vil nok noen hevde at folkehelsesenteret blir ei lønnsom investering.
  Nei, jeg er ikke fornærmet, Hans. Men jeg synes det er trist at du gjør det du gjør her.
  PS: Artikkelen var ikke et bestillingsverk fra Orkdal kommune der undertegnede ble hyret inn som mikrofonstativ, men kom etter initiativ fra meg, da jeg følte det var behov for å beskrive forskjellen på driftskostnader og investeringskostnader.
  Fortsatt god sommer, Hans��

  SvarSlett
  Svar
  1. Kort om økonomien: Når vi setter av 6 millioner hvert år i år etter år visker vi ut skillet mellom drift og investering. "Gratis" er en spissformulering fordi konklusjonen til ST helt konkret er at vi får alt mulig uten at det går på bekostning av andre viktige samfunnsformål. Både innenfor helse (særlig eldreomsorg) og skole er det i hvert fall stadig behov for mer penger, uten at jeg dermed mener det er feil å satse på Folkehelsesentret. Jeg har faktisk stemt for det.
   Hovedpoenget mitt er imidlertid ikke pengene, men journalistikken. STs medarbeidere blander kortene ved å blande egne kommentarer inn i reportasjene. Det er mildt sagt høyst uvanlig, og dessuten spesielt uheldig når påståtte fakta i beste fall er diskutable som i disse to sakene: 1) Folkehelsentret tar ikke penger fra andre viktige formål og 2) Thamspaviljongen har en verdi på 25-30 millioner.
   Dette er påstander hhv Anders Morken og Audhild Øye setter på trykk på nyhetsplass, og som må stå for deres regning, derfor kritikken. Avisa lager altså oppsummerende konklusjoner for leserne i nyhetsreportasjer. Det er noen generasjoner siden slikt var god presseskikk i tradisjonelle medier, jfr også Vær Varsom-plakatens punkt 4.2: "Gjør klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer."
   PS: Den samme Vær Varsom-plakaten understreker at mediekritikk er ønskelig. Formålet med kritikken min er å gjøre lokalavisa bedre. Kritikk virker forhåpentligvis skjerpende. Også Orkdal trenger en kritisk presse.

   Slett