fredag 24. august 2018

Britt i By´n fikk nei – de små på Orkanger skal klare seg selv


Britt i By´n fikk ingen håndsrekning fra politikerne i Orkdal. Selvsagt ikke. Flertallet gir stort sett blanke by´n, det vil si i sentrumsgata. Det har flertallet alltid gjort. Men kanskje en ballongsmell er det som skal til for å vekke folk?

Britt Solemsløkk Helgemo ble tema i fomannskapet onsdag. Saken har betydning langt ut over Britts butikk.
De såkalt næringsvennlige politikerne er verst. I år etter år har de stemt nei til gode forslag for å styrke det vi har igjen av en identitetsskapende og levende bykjerne. Like lenge har de stemt ja til tiltak som svekker de ytterst sårbare møteplassene som fortsatt eksisterer.  

Hører ikke på de små
Coop, Olav Thon og de andre store får alle fordeler i Orkdal. Drit i de små, slik Orkladal Næringsforening gjorde med medlemmene sine i gata i iveren etter å spre handelen til Laksøra og gjøre Orkanger til en enda mer bilbasert småby.

Britt Solemsløkk Helgemo er en av ildsjelene som står på for å leve av gata og gi livskraft til gata. Hun driver en nisjebutikk. Familiedrevne nisjebutikker er en utrydningstruet men livsviktig art om vi skal bevare det økosystemet som et attraktivt lokalsamfunn representerer. 

For foretaket Britt i By´n er 40 000 kroner veldig mye penger. Britt kjøpte heliumballonger for 40 000. Etterpå, og selvsagt intetanende om innkjøpet, foreslo Venstre å forby salg av slike ballonger på offentlig grunn i Orkdal. Da var helium plutselig blitt en hit i miljødebatten, slik plast brått ble det da noen sprettet opp hvalens buk.

Et fornuftig forslag, men med en utilsiktet og dramatisk virkning for Britt i By´n. Torstein Larsen (Pensjonistpartiet) foreslo et håndslag fra kommunen, siden kommunen hadde fattet vedtaket som laget problemet – og muligens fordi noen som virkelig står på i gata fortjener bedre enn kråkfot. Derfor: Ta 10 000 fra et fond, så dekker vi i hvert fall 25 prosent av tapet.
Orkdalsveien blir i stadig større grad ei åre for gjennomgangsstrafikk med bil. Det legger politikken i Orkdal opp til.
Nei, sa disse seks i formannskapet onsdag:
Ordfører Oddbjørn Bang (Sp)
Varaordfører Jørgen Indergård (Orkdalslista)
Eva Solstad (Orkdalslista)
Marie Richter (Høyre)
Lavrans Skuterud (Venstre)
Trude T. Gulbrandsen (Ap)

Arbeiderpartiet i Orkdal fortsetter selvskadinga foran det som tegner til å bli et nytt valgnederlag neste høst. Verken i store eller små saker klarer partiet å samle seg i opposisjon. Partileder Trude T. Gulbrandsen støttet ordføreren & co, og avgjorde saken 6-5 i disfavør Britt i By´n og Orkanger sentrum. 

Aps gruppeleder Finn Hoff stemte med Småbylista (Berit W. Johansen), de uavhengige som ga opp Ap (Marit Mjøen og Knut Even Wormdal) og forlagsstiller Torstein Larsen. 

Det finnes gode argumenter for å si nei til 10 000 i støtte, men det finnes sannelig gode argumenter for å gi et håndslag også, og aldri så galt at det ikke er godt for noe: Små saker kan utløse sterke reaksjoner. Omsider koker det en smule på sosiale medier til støtte for Orkanger sentrum. Når ordføreren tviholder på penger som ofte sitter løst, kjøper folk virtuelle ballonger i protest for å hjelpe Britt i By´n. Bruk vipps 505175. Engasjementet har våknet. 11 000 kroner hadde kommet inn fredag.
Folk vippser for å hjelpe Britt etter ballongsprekken.


Det er håp om økende forståelse for:
* Hvilke verdier Orkanger, Orkdal og Orkland mister dersom gata dør.
* Hvor farlig politikk flertallet driver ved å spre handel og kontor, øke bilbruken og la gata seile sin egen sjø.
* Hvor totalt uinteressert sentrale politikere er i sentrumsutvikling på Orkanger.

Om manglende interesse
Rasmus Skålholt fra Senterpartiet har ledet hovedutvalg forvaltning siden 2007. Han er den mektigste av våre folkevalgte innenfor politikkområdet arealbruk og sentrumsutvikling. 

Like fullt:
1. Deltar ikke: Skålholt har knapt nok møtt opp på serien av folkemøter som er arrangert de siste årene om sentrumsutvikling, havneutbygging og oppfølging av Orkdal 2040. Møtene er fora for kunnskap og innspill om viktig arealbruk. Lederen i hovedutvalget burde ha deltatt aktivt.  

2. Undergraver planer: Skålholt stemmer nærmest konsekvent for unntak fra, eller endring av, langsiktige planer som skulle gi oss en sunn sentrumsutvikling. Dermed bidrar Sp-politikeren også til å undergrave verdien av langsiktig samfunnsplanlegging, som han burde ha vært den fremste til å verne om. 

3: Nei til faglige råd: Skålholt viser liten respekt for faglige råd som skal gi grunnlag for gode beslutninger om arealbruk, byggeskikk og trafikkløsninger på Orkanger. 

Fritt fram i ST-kvartalet
Et konkret eksempel på det siste er planene for ST-kvartalet. Orkdal kommune betalte for en uavhengig analyse av Orkanger sentrum for å se hvordan man best kan fornye bygningsmasse og samtidig bevare identitet. De faglige rådene er veldig klare. Lederen i hovedutvalg forvaltning støttet i stedet investorens ønske om massiv  og brutal utbygging for maks lønnsomhet. Skålholt gjorde seg opp en mening om saken på følgende måte:

Tok en biltur (naturligvis) gjennom gata før møtet. Fant ut at det er mange typer bygg der, og konkluderte ordrett med "kjør på!". Vi risikerer å få noe som ligner Orkdals største fjøs midt i den gamle bebyggelsen i sentrum.
Orkanger Sentrumsforening jobber for å holde liv i gata. Her fra en torgdag. Lørdag er det loppemarked på torget.
Det du leste nå er ikke et personangrep, men konkretisert kritikk av en nonsjalant holdning til et uhyre viktig samfunnsspørsmål. Orkanger er offer for tragisk nedprioritering dypt forankret i det politiske miljøet. Ironisk nok vil likegyldigheten til slutt ramme omlandet mer enn den rammer Orkanger, men det er ingen trøst. 

Arven fra 1963
Holdningene som ødelegger for Britt i By´n kan spores tilbake til kommunesammenslåinga i 1963. I kommunestyret den gangen hevdet representanter fra øvre del av bygda at Orkanger var ferdig utbygd og at rådhuset derfor måtte ligge på Fannrem. Ved kommunevalget ble kandidater fra Orkanger strøket systematisk. 

Vi kan neppe forlange at nettopp Senterpartiet står på barrikadene for god urban utvikling, men det er nå en gang slik at partiet absolutt vil lede dette politikkområdet. Da følger det med forpliktelser ut over å ha spisskompetanse på Jordloven. 

Jungelord om Hoston, Fannrem og Orkanger
Boligblokker alene gir oss ingen levende bykjerne, slik et flertall ønsker å tro.
Andre byer arbeider med økende intensitet for å styrke kompakte sentra ved å tilføre aktivitet. Det gjør de fordi et mangfold av tette møteplasser øker trivsel, attraktivitet og bruk av egen kommune. Også i Orkdal må politikere fra alle partier snart innse at gata i Orkanger sentrum representerer en unik verdi og en mulighet - ikke en trussel. 

Orkdal trenger sårt slike som Britt i By´n.

Men der er vi ennå ikke, og for å omskrive det jungelordet Kjetil Kroksæter fra Thamspaviljongen (og bosatt mellom Fannrem og Hoston) serverte i Adresseavisen i juni, så er visst oppfatningen sånn i folkedypet: 

Den som gjør noe godt for Hoston er idealist.
Den som gjør noe godt for Fannrem er patriot.
Den som gjør noe godt for Orkanger er egoist.
En ulykksalig tilfeldighet har gjort Britt i By´n til et viktig symbol i kampen for Orkanger sentrum. Engasjementet er sterkt på sosiale medier.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar