fredag 23. mars 2012

Vennskap, kjennskap og inhabilitet i Orkdal

Ordfører Gunnar H. Lysholm har diskutert politikk i egen partigruppe også når han er inhabil. Det går fram av ST 17.mars. Lysholms forsvar er bemerkelsesverdig: ”I egen gruppe gjør jeg det, for det er på et mer vennskapelig nivå.”

Inhabilitet gjelder altså ikke blant venner. Men faktum er at nettopp disse vennene tar avgjørelser av betydning for ordførerens familiebedrift.

I intervjuet om ordførerens dobbeltrolle sier Gunnar H. Lysholm at han ikke instruerer de politiske vennene på noe vis - men han reserverer seg like etterpå: ”Det (å gi uttrykk for egen oppfatning) kan være ut fra ørene som hører.”

Nettopp. Påvirkning er en intrikat greie. Du kan påvirke uten at du vil det, og du kan påvirke uten at du vet det. Og det er jo en av grunnene til at en inhabil skal holde seg unna.

I andre saker om Bårdshaug Herregård sier Lysholm at han har holdt sin sti ren, og at ”Jeg er veldig oppmerksom på den rollen jeg har.”

Vel. 29.september 2010 ringte en person til meg og påsto at ordføreren nettopp hadde gitt råd til en annen politiker trass i egen inhabilitet. Saken gjaldt spørsmålet om plassering av framtidig kulturhus: Ved ordførerens hotell - eller et annet sted?

Mer om det lenger ned. Først:

STs reportasje om dobbeltrollen til ordføreren i Orkdal skulle ideelt sett ha stått på trykk seinest da arbeidet med Orkdal 2040 startet. Men hovedansvaret for å drøfte rollekonflikten, eventuelt å be om avklarende bistand fra forvaltningen, ligger hos ordføreren selv.

I Orkdal har det i flere år pågått en sentrumsutvikling ledet av en ordfører som har personlig interesse av hvordan sentrum utvikles. Juridiske og etiske grenser skulle ha vært forsøkt trukket opp for lenge siden. I stedet har alt fått flyte - med folkesnakket rundt Bårdshaug Herregårds dispensasjon fra ordførerens byggestopp som foreløpig klimaks.

Kommunens saksbehandler sier til ST at byggestoppsaken ikke var kontroversiell. Det er nok riktig fra et formelt synspunkt. Men folkestyret handler om mye mer enn bestemmelser i en reguleringsplan: Integritet, likebehandling og folks tillit til at en folkevalgt aldri setter egne hensyn foran hensynet til samfunnet.

Habilitet og inhabilitet er spørsmål om troverdighet. Du skal føle deg trygg på at politikere tar beslutninger uten å skjele til private interesser eller vennskapsbånd.

Situasjonen i Orkdal er spesiell ikke bare fordi ordføreren har økonomiske interesser i sentrum. I tillegg leder han et parti uten ideologi. Politiske partier rekrutterer stort sett folk ut fra samfunnssyn. Orkdalslista rekrutterer etter vennskap og kjennskap.

Det øker risikoen for rolleblanding, og skjerper kravet til aktsomhet.

Ordføreren i Orkdal vandrer rundt i et landskap med både synlige og uklare grenser. Selvsagt er han inhabil når bedriften hans har protestert mot at Amfi får legge en hovedatkomst inntil hotellet, fordi hotellets gjester kan bli sjenert. Samfunnets interesser (løse trafikkproblemer) står steilt mot ordførerens interesser (frykt for færre gjester).

Men hva når ordføreren behandler arealbruk som ikke grenser til egen eiendom, men som angir retningen for hvor framtidas senter vil ligge? Dette er kjernen i Orkdal 2040-arbeidet, og i den ene enden ligger altså hotellet.
Og hva med ordførerens venner/partifeller på Orkdalslista? Kan det tenkes at flere enn ektefelle og stedatter er å anse som inhabile i saker som angår Bårdshaug Herregård? Kan vennskapsbånd være like sterke som familiebånd? I teorien; ja. I praksis blir det opp til ordførerens politiske venner å avgjøre selv.

Vennskap har skapt trøbbel for selveste utenriksministeren denne uka.

Gunnar H. Lysholms roller og det interne vennskapet på Orkdalslista krever absolutt ryddighet. I ST 17.mars bekrefter ordføreren i praksis at tilstrekkelig ryddighet mangler.

29.september 2010 skjedde noe som er høyst relevant for reportasjen i ST. Denne dagen skulle Orkdal kommunestyre vedta plassering av framtidig kulturhus: Valget sto mellom ST-kvartalet, Sæther/Rømme eller utbygging av kinosalen ved Bårdshaug Herregård. Ordføreren hadde erklært seg inhabil.

Flertallsgruppen, anført av Orkdalslista, ville presse gjennom et vedtak i all hast trass i at det ikke fantes penger til noe kulturhus. Styret i Orkanger Vel mente mange spørsmål sto ubesvart, og sendte brev til politikerne med et sterkt ønske: Utsett saken - innhent mer kunnskap om alternativene før dere tar en beslutning.

Noen timer før møtet ringer telefonen. Vedkommende som ringte fortalte at han nettopp hadde møtt en av Orkdalslistas politikere på OTI. Politikeren likte forslaget om utsettelse, men ville høre hva Gunnar mente. Politikeren sendte en tekstmelding, og svar kom tilbake på SMS fra den inhabile ordføreren.

Politikeren leste svaret høyt: Ikke stem for utsettelse. Da blir det bare mer uro.

Senere samme dag stemte Orkdalslista samlet mot utsettelse. Et framtidig kulturhus skal ligge på Bårdshaug.

Ordlyden i tekstmeldinga kan selvsagt være upresist gjengitt. Men kontakten mellom ordfører og politiker er garantert ikke konstruert. Og den stemmer med logikken fra ST 17.mars om at inhabilitet ikke er så nøye utenfor formelle fora. Kilden står fram om noen skulle påstå at historien er dikt og fantasi.

Det ST forteller om er følgende: En politiker markerer ansvarlighet ved å erklære seg inhabil utad, men deltar der politikken formes – bak forhenget, i lukkede rom.

Hans

8 kommentarer:

 1. Gunnar H lysholm, du er folkets talsmann! Vår talsmann og vår venn. Har du glemt din rolle som ordfører. Jobb for folket og ikke dine egne eierinteresser og "dine venner" . Tillit skapes ved at den taes i bruk.

  SvarSlett
 2. Eva Joly skulle tatt en kjapp runde i Orkdal. Da hadde flere av flertallsgruppen måtte tatt hatten og gått.

  SvarSlett
  Svar
  1. berit gjølmesli24. mars 2012 kl. 10:21

   Hadde vært hyggelig med besøk av Eva Joly, hun er en grepa jurist. Jeg synes denne bloggen fyller hullet utmerket som gravende jornalistikk og samfunns- og maktkritisk presse. Vi må se det verdifulle av, og støtte det vi har.

   Slett
 3. Synes helt klart at ting og tang skal belyses og ikke gjemmes\glemmes. Mer er ikke det på tide å fornye sakenen litt, synes at de to tingene: Lysholm\Asphjell begynner å bli kjedeli lesestoff. Det må da være flere saker å ta tak i? Men dette er bare 1 menneskes synspunk.

  SvarSlett
 4. Lysholm og Asphjell er blant bygdas msest maktsterke politikere. Ganske fornuftig at tvilsomme saker rundt disse to fortløpende blir belyst og satt fokus på. Når man da snakker om millionsprekker/økende idrettsstrid/hemmeligholdelse/utbygginger midt i byggestopp og mye mer blir fokuset rundt disse to egentlig for lite.

  SvarSlett
 5. Ja alt for lite fokus på det tvilsomme. Toppen av kaka er denne ukes uttalelser fra Orkdal IL og idrettrådets leder. Her er det noe som ikke er helt etter planen. Fosbakk nevnte etter idrettskuppet i fjor at OIF måtte gå i seg selv og ta en intern opprydding. Den interne opprydninga er det OIL som klart og tydelig har igangsatt og står for.

  SvarSlett
 6. Mye tvilsomt i Orkdal når ingen uttaler seg med fullt navn! Hva er dere redd for?

  SvarSlett
 7. berit gjølmesli31. mars 2012 kl. 11:42

  Liten grad av profesjonalitet, mange "søskenbarn", lite bygdesamfunn, mange særinteresser, plassere kritiske røster på sidelinja av typen: han er kritisk til alt, han bor ikke her, hun er fra byen....., haugkonger, skitt i Orkdal leve Monsetjåren-holdning, dem - oss-holdning; kan være noe av svaret, men det må være mulig å endre noe av dette; kanskje ikke i 2012, men innen 2040?

  SvarSlett