søndag 12. april 2020

Demokrati er utdatert: Video styrer Orkanger sentrum i koronaens tid

1. april gjennomførte Orkland kommune en parodisk variant av et politisk møte. Folkevalgte kan umulig ha skjønt hva de stemte på. Rådmannen kom i skade for å villede i stedet for å veilede. Sånn utvikler vi Orkanger sentrum i en unntakstilstand.

Den planlagte boligblokka skal ha flatt tak med samme høyde som mønet på det tidligere apoteket. Bygningen skal også dekke dagens p-plass ved ST-bygget og strekke seg nesten fram til det hvite stakittgjerdet. Hvis du har synspunkter må du sette deg inn i saksdokumentene og avgi uttalelse innen 6. juni.
Den perfekte kommunen
"Veldig demokratisk og godt håndtert", oppsummerte ordfører Oddbjørn Bang i formannskapet etterpå. Moralen fra Orkdal smitter til nye Orkland:
  • Innrøm aldri feil. 
  • Framstå utad som perfekt.
  • Skryt, og du blir belønnet.
  • Kommer det kritikk, så skyter vi budbringeren.
Følgelig er det du leser i denne bloggen per definisjon illojal og krenkende atferd. Like fullt: Ved å gjøre svart til hvitt skader kommunen de svakeste i samfunnet. Glem aldri hvordan ukulturen rammet demente ved Orkdal Helsetun på verst tenkelige vis. Skjønnmalinga bleknet ikke før Fylkeslegen dokumenterte at våre mest sårbare eldre levde under nedverdigende forhold.

Meldal vs Orkdal
En av flere årsaker til trøbbel i eldreomsorgen er trolig mangel på kompetanse. Tall fra 2019 viser følgende:
- Meldal Helsetun hadde 7 prosent ufaglærte medarbeidere
- Orkdal Helsetun hadde 37 prosent ufaglærte ansatte
Og hvordan forklarer vi forskjellen? Med tåkeprat.

Skisse som viser ST-blokka med ca 30 leiligheter og apoteket til høyre.
Et virus har ført til forbud mot fysiske møter. Video fungerer fint i alle politiske fora som (ironisk nok) knapt har politiske saker. Fagfolk orienterer, og det er det. Video fungerer også utmerket i kurante politiske saker.

Men samme hvor tungt ordføreren sminker Orkland, så er møteformen en trussel mot forsvarlig saksbehandling i Hovedutvalg forvaltning. Der er jeg ett av 11 medlemmer.

Hvem leser 897 sider?
Informasjonsmengden er kolossal og innholdet tildels svært komplisert i dette utvalget. Veiledning fra rådmannens fagfolk er ofte helt nødvendig for at vi skal forstå hva vi gjør. Veiledning handler om alt fra å tolke juss til å skjønne virkningen av ulike valg. På fysiske møter har denne bistanden fra Ingrid Voll & co vært forbilledlig.

Saksdokumentene 1. april talte 897 sider. Du leste rett: 897 sider fagstoff sendt ut fem dager før et møte, og da var enkelte relevante dokumenter uteglemt eller utelatt. Volumet er i seg selv en trussel mot demokratisk forsvarlighet.

Saklista besto av 36 punkter. 27 av disse var politiske saker som vi skal ta stilling til basert på kunnskap - altså ikke på grunnlag av magefølelse eller bekjentskaper, men på grunnlag av innsikt. Områdeplanen for ST-kvartalet var en sak av 27.

Småbylista foreslo å utsette denne ene av 27 saker inntil vi kan gjennomføre fysiske møter igjen. Begrunnelsen i to ledd er strengt prinsipiell:

A) PÅ MØTET: Sikre forsvarlig saksbehandling 
Saken er komplisert og et vedtak kan få virkning (danne presedens) for resten av Orkanger sentrum i all framtid. Vi må være trygge på at vi gjør gode valg uten uønskede konsekvenser. Et fysisk møte gir klart best kommunikasjon mellom aktørene og best veiledning fra rådmannen.

B) ETTER MØTET: Sikre publikum normal medvirkning i høringsperioden
Loven stiller krav om folkelig involvering i viktige planprosesser. Videomøter kan ikke erstatte åpne møter der lekfolk møter fagfolk, og der berørte kan stille spørsmål og utveksle synspunkter sammen. Det er  uforsvarlig å legge ut på høring en plan av stor samfunnsmessig betydning under et forbud mot folkemøter.

Borte fra TV-opptak
Ap, Sp, Høyre og FrP stemte samlet mot å utsette. Utvalgsleder Rasmus Skålholt (Sp) slo an tonen ved å føyse vekk utsettelsesforslaget med en arrogant sarkasme om at Småbylista vil sende lokalavisa ut på Grønøra industriområde. Hele denne sekvensen mangler dessverre på opptakene til Kommune-TV på orkland.kommune.no.

Som ordstyrer skal Rasmus Skålholt sette standarden for hvordan vi opptrer på møtene. Han mener feks at politikerne kan kalle hverandre sjalu midt under krevende saksbehandling. Sjalusi var ifølge ordstyreren motivet mitt for å støtte rådmannen i en delingssak på Ustjåren. Skålholt forsvarer hardnakket at møtene kan ledes på denne måten. Da går det galt med mindre alle andre tar til vettet. 

Kristian Martin Fremstad (Sp) hadde "undersøkt" saken på Facebook/google 
fant ut at Småbylista foreslo et stygt bygg i 2010 - året før Småbylista ble 
stiftet. Skjermdump fra Orkland kommune-TV.
Områdeplanen for ST-kvartalet ligger nå ute på høring med frist 6. juni, med en alvorlig feil. Med 7 mot 4 stemmer sier forslaget at det er lov å fylle første etasje ut mot Orkdalsveien med boliger. Selv ikke Rasmus Skålholt kan mene det i fullt alvor. Men Skålholt stemte likevel for boligformål sammen med de tre andre fra Sp, Tina Øyås (nestleder fra Ap), Eva Solstad (H) og Helge Ringli (FrP). Bare Berit Solem, Inge Helgeton og Hans Petter Brøndbo (alle Ap) støttet Småbylistas forslag om å fatte et korrekt vedtak.

Nei til å rette opp feil
Rådmannen feilinformerte riktignok utvalget på et direkte spørsmål fra undertegnede. Ingrid Voll mente - basert på en flyktig epost fra en saksbehandler midt under møtet - at en annen juridisk bestemmelse i planforslaget sikrer at det skal være kontor ut mot gata, ikke bolig. Voll/saksbehandler bommet. Men selv om de hadde hatt rett på det punktet, må jo utvalget endre en åpenbar feil på et annet punkt. Ellers vedtar vi innbyrdes motstridende bestemmelser.

Rådmannen beklager og forklarer feilen med at fagfolkene satt hver for seg og kommuniserte på SMS. De rakk ikke å sjekke grundig nok. 

Fra Høyer Finseth-rapporten fra 2016 om Orkanger sentrum. Fremstad (Sp) og andre bør lese denne framfor å bygge på informasjon fra sosiale medier. Rapporten er på 22 lettleste sider, men i stedet for å bruke kunnskapsgrunnlaget utbrøt utvalgsleder Rasmus Skålholt (også Sp) "kjør på!" da utbygger i første omgang lanserte et veritabelt monsterbygg.
Upresis kommunikasjon
Ingrid Voll har alltid oppklart uklarheter og svart befriende tydelig på fysiske møter. 1. april var det møteformen som skapte problemet. Den er en trussel mot forsvarlig gjennomføring. Kommunikasjonen blir for lite effektiv og for lite presis. 

Møteformen påvirker etter alt å dømme også standpunktene ved votering. Dette er en påstand mer enn et bevis, men det er vanskelig å se noen annen forklaring på at fornuftige forslag fremmet under møtet ikke får oppslutning. Hvis du er enig skal du si navnet ditt inn i dataskjermen, hvis du er uenig skal du holde kjeft. Og hva gjør de usikre som har slitt med 897 sider dokumenter? Sitter og venter på hva andre eventuelt sier - og så blir det taust. 

Rådmannen har understreket flere ganger at en god løsning i ST-kvartalet er viktig fordi det vi tillater der kan  danne mønster for all utvikling av gata i Orkanger sentrum. Forslaget som foreligger sier flate tak i 12 meters høyde den dagen feks et av de tradisjonelle trehusene brenner ned. Rådmannen foreslo derfor lavt ut mot gata og høyt i bakkant, men utbygger Primahus/Polaris vil ikke kjøpe de bakenforliggende tomtene.
Mangler opplæring
Teknologien er for dårlig til at vi kan behandle innfløkte plansaker med store samfunnsmessige konsekvenser hver for oss. Arrogant møteledelse og mangel på opplæring i plan- og bygningsloven gjør vondt verre. Utvalget er drillet i mange timer på spissfindigheter innenfor landbruket, mens nye medlemmer må lære om innfløkte planprosesser på egen hånd. Småbylista foreslo opplæring, men skolering ble utsatt på grunn av unntakstilstanden.

Sin vane tro velger de som sitter med makta å bortforklare feil og å skyte på budbringeren. Konkret politisk kritikk mot navngitte politikere i denne saken er hersketeknikk, ifølge Trude Tevik Gulbrandsen (Ap). Hun føyer til på FB at vi er inne i en krise og at det er viktig å holde hjulene igang, som om Småbylistas forslag om å utsette områdeplanen for ST-kvartalet er et uansvarlig angrep på lokal verdiskaping i ei krisetid.

Mye prakk med demokrati
Enkelte i flertallsgruppa forstår ikke betydningen av folks rett til medvirkning i viktige planprosesser. De ser ut til å tro at passiv informasjon via video er det samme som aktiv medvirkning i tråd med lovens intensjon. Les om medvirkning på regjeringen.no

Høringsperioden for ST-kvartalet går ut 6. juni. Ingen aner om forbudet mot folkemøter er opphevet før denne fristen. Ap og Sp tar sjansen på at ting ordner seg i tide, hvis ikke mener de styrende partiene at Orkland får godta et amputert demokrati.

21. april er det innkalt til nytt møte i Forvaltning. Politikere med liten eller ingen opplæring i plan- og bygningsloven skal igjen avgjøre saker etter denne loven fra kjøkkenbenken, og rådmannens folk skal hastetaste seg imellom på SMS i håp om å finne svar på relevante spørsmål.

Videomøter er fancy. Ekte folkestyre er egentlig veldig tungvint - ja, faktisk gammeldags og litt utdatert.

8.mai fyller det 75 år.

Skisse av boligblokk i J. O. Rømmesmos vei - ned mot Idrettsparken. Her er det foreslått fire etasjer uten næring i første etasje. Store næringslokaler har stått tomme i sentrum i flere år. Utvalgsleder Rasmus Skålholt produserer likevel spydigheter under saksbehandling om at Småbylista kan tvinge avisa ST inn i lokaler på Grønøra industriområde ved en utsettelse på anslagsvis to-tre måneder. Blant annet begge de gamle bankene mangler leietakere.

PS: Sentralt er Ap og Sp opptatt av demokrati i en pandemi. Jonas Gahr Støre ber Erna Solberg utsette viktige saker der det hersker uenighet til etter unntakstilstanden. Sp-ledelsen advarer mot at regjeringen bruker koronaloven til å samle for mye makt. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar