fredag 10. februar 2012

Tragisk kritikk av Jorodd Asphjell

Dugnadsgjengen i Knyken får STs frivillighetspris. Prisen er hundre prosent fortjent. Men daglig leder Magne Fossbakk i OIL klarer ikke bare å nyte hederen. Han benytter anledningen til å klage på vegne av Jorodd Asphjell.
 
I ST 4. februar sier Fossbakk:

”Vi (Orkdal) må visst være den eneste kommunen som ikke greier å utnytte det potensialet som ligger i en stortingsrepresentant.”

”Kritikken mot Jorodd Asphjell har vært tragisk.”

ST ber ikke Fossbakk utdype eller forklare hva han sikter til. Den tyngste kritikken mot Jorodd Asphjell kommer fra et samlet kommunestyre i Orkdal. Håndteringen av Knyken-prosjektet er fordømt i et knusende saksframlegg som politikerne sluttet seg til.

Jorodd Asphjell solgte Nye Knyken til kommunen og private sponsorer ved å hamre inn budskapet om Orkdal ILs kompetanse på å bygge anlegg. Det var en bløff. Orkdal IL - og de fleste andre idrettslag - mangler den spisskompetansen som kreves for å bygge moderne hoppbakker.

Orkdal kommune (flertallsgruppen) bevilget 7 millioner kroner uten annen sikkerhet enn Asphjells entusiasme og powerpoint-presentasjoner. I Knyken skulle Orkdal IL flytte på 26 000 kbm masse. I stedet flyttet Orkdal IL over 90 000 kbm masse.

Det er 250 prosent mer enn forutsatt. Da har du ikke bare bommet. Du har bygd noe annet enn det du fikk penger til å bygge.  Orkdal kommune satt med den økonomiske risikoen. Men Jorodd Asphjell & co ventet i mer enn et halvt år med å varsle kommunen om smellen. Da ba Asphjell om friske penger, og de måtte komme fort.

Alt står detaljert beskrevet i kommunens offentlige protokoll, der du finner karakteristikker som ”kritikkverdig” og ”klanderverdig”. Ordføreren uttalte at han aldri har sett et så kritisk saksframlegg. 

Jeg vet ikke om det er denne kritikken daglig leder Magne Fossbakk kaller tragisk. Det kan også være at han sikter til kritiske ting jeg har skrevet. Den kritikken kan jeg konkretisere i kortform her:

Jorodd Asphjell har opptrådt på en slik måte de siste årene at han har splittet bygda, splittet idretten i Orkdal og skapt splid i Orkdal Arbeiderparti.

Jorodd Asphjell blander roller etter eget forgodtbefinnende. Han bruker makt og nettverk til å favorisere deler av lokalsamfunnet og diskriminere andre.

Som stortingsrepresentant har Jorodd Asphjell utnyttet statsminister Jens Stoltenberg for å skaffe eget idrettslag eksklusive inntekter.

Som toppleder i norsk idrettsbevegelse har Jorodd Asphjell utnyttet en bunnskrapt kasse med spillemidler for å skaffe eget idrettslag fordeler på bekostning av andre.

Magne Fossbakk mener muligens denne kritikken er tragisk, men sånn er det nå en gang. Jorodd Asphjell er riktignok tillitsvalgt og æresmedlem i Orkdal IL, men han er også stortingsrepresentant, leder i idrettskretsen (permittert) og styremedlem (før)/første visepresident (nå) i Norges Idrettsforbund.

Disse delvis godt betalte tillitsvervene stiller åpenbare krav: Du skal opptre samlende, ikke splittende. Du skal behandle folk mest mulig likt. Du skal bruke offentlige midler (inkludert spillemidler) med største respekt. Du skal gå foran som et godt eksempel på alle disse feltene.

Her er tre eksempler – blant flere – på hvordan Jorodd Asphjell har splittet bygda og idretten i stedet for å samle den:

Orkdalsbanken stadion:
Prioritering av dette anlegget som toppfotballanlegg mens Idrettsparken råtnet på rot framsto i seg selv som en provokasjon for mange.  Men Asphjell kronet verket da han innlemmet et såkalt friidrettselement klemt mellom dødlinja og en støttemur på Fannremsmoen. Dette ”elementet” utløste 462 000 kroner i spillemidler. Ingen behovsanalyse i verden kan forsvare slik bruk av en type penger som skal skape mest mulig aktivitet, og som idrettslagene venter i årevis på å få utbetalt. 

Jorodd Asphjell ble spurt om denne prioriteringen på et oppvaskmøte med OIF i klubbhuset på Orkanger sist vinter. Svar fra styremedlemmet i Norges Idrettsforbund:

”Det var finansielt gunstig for oss.”

”Oss” er ikke idretten. ”Oss” er Orkdal Idrettslag. ”Finansielt gunstig” handler om å sno seg.

Knyken:
Det får holde med følgende detalj; I 2010 skulle en 10-meters hoppbakke koste 1,9 millioner kroner. I 2011 kostet bakken 4,9 millioner kroner. Prisgaloppen gir drøyt 700 000 kroner ekstra i spillemidler til Orkdal IL. Kostnaden kan umulig være reell.

Lavrans Skuterud betegnet prisen som ”horribel” i kommunestyret før jul. Det beklaget Skuterud etterpå av hensyn til dugnadsgjengen (!), anført av Thor Arne ”Hær e det æ som bestæmme” Johnsen – kuppet inn som leder i idrettsrådet av Asphjells idrettslag. 

Det har nå gått 56 dager siden avisa Sør-Trøndelag skrev om Skuteruds hjertesukk i kommunestyret. Etter 56 dager har verken avisa eller Orkdal IL forklart leserne hvordan det kan ha seg at en liten hoppbakke til 1,9 millioner plutselig koster 4,9 millioner.

Inntil det motsatte er bevist vil jeg tro at Orkdal IL, der Jorodd Asphjell er nestleder og Knyken-arkitekt, har flyttet på kostnader for å melke systemet for spillemidler maksimalt. Mange manipulerer nok dette systemet. Slik kreativitet kan være formelt lovlig, men den er like fullt moralsk forkastelig (jfr. friidrettselementet).

Det spesielle i Orkdal er at en stortingsrepresentant og leder i norsk idrettsbevegelse står bak. Stortingsrepresentanter og medlemmer i idrettstyret har et særskilt ansvar for å sikre optimal bruk av offentlige midler og spillemidler. De skal opptre som forbilder. I Orkdal ser vi det motsatte.

Som første visepresident og ansvarlig for anleggsutbygging i Norges Idrettsforbund var Jorodd Asphell nylig intervjuet i VG. Tema: En skrikende mangel på spillemidler til anlegg. Norsk Tipping skylder idretten enorme beløp.

På hjemmebane utnytter Asphjell det samme systemet. Siden midlene er begrenset går det ut over andre. I Orkdal er Orkanger IF spesielt hardt rammet. Laget har bedt om hjelp og råd til, ingen nytte.

”Vi har gått opp løypa for dere”, parerte Jorodd Asphjell på det samme møtet i klubbhuset. ”Vi” er Orkdal IL. ”Dere” er de andre.

Da OIF i 2008 ville ut av den famøse avtalen om fotballspillende barn på Evjen, kom det indignert brev sendt fra stortingets e-post. Lekkasjer fra det politiske miljøet fortalte samtidig om spillet i kulissene for å få bane 3 på Follo og ikke i Orklahallen.

Da Stoltenberg kom til Orkdal:
Samtidig har Jorodd Asphjell en posisjon som gjør det mulig å bygge bru og gjenreise tillit trass i partisk opptreden. Høsten 2009 bød på en unik mulighet i så måte. Statsministeren skulle komme til Orkdal under valgkampen. Alt lå til rette for et felles løft blant lagene i kommunen. En fantastisk anledning bød seg til å gjenreise allianser gjennom praktisk samarbeid.

Jorodd Asphjell benket seg på begge sider av forhandlingsbordet. På den ene sida satt stortingsrepresentanten, og på den andre satt den tillitsvalgte i Orkdal IL. De to ga Orkdal IL et privilegium og alle inntekter fra det som kunne ha vært et fruktbart samarbeidsprosjekt. Asphjells forretningsidé gikk ut på å la OIL overta DDE på strak arm fra Arbeiderpartiet, og arrangere fest med billettinntekter og øl- og vinsalg så snart Stoltenberg forlot Orklahallen. 

Jorodd Asphjell utnyttet statsministeren og Sør-Trøndelag Arbeiderparti for å sikre eget lag penger i kassa.  Orkanger IF sto tilbake på utsida av hallen med ei amputert håndballturnering for barn. Øvrige lag fikk aldri muligheten til å delta.

Hva om Arne L. Haugen hadde opptrådt på samme måte i Meldal? Tanken er absurd. Det vil aldri skje, og det skjer neppe med noen av de andre 167 stortingsrepresentantene rundt om i landet, heller. 

Magne Fossbakk klager altså over at ”Vi må visst være den eneste kommunen som ikke greier å utnytte det potensialet som ligger i en stortingsrepresentant.”

Mulig. Men det spørs om ikke Jorodd Asphjell selv er en viktig del av forklaringen.

Hans

13 kommentarer:

 1. Sannheten er vanskelig for alle som har svin på skogen. Måten OIL, ORKLA og ASPHJELL har gått frem på er alene hovedårsaken til dagens krangel og krig mellom OIL/ORKLA og OIF. Det er rett og slett utenkelig at OIF skulle oppført seg på samme måte. Kulturen i OIF går først og fremst ut på å legge forholdene til rette for de som sokner til eget idrettslag, idrettsparken, OIF og ORKANGER. Rettferdighet og åpenhet er viktige stikkord. Ønske om innpass og deltagelse på baner, klubbhus f.eks. på Fannrem eller i andres idrettsanlegg er en utenkelig tanke. Har for mye skammvett til å tenke i de baner.
  Det er en lang og vond liste som er beviselig motsatt veg. Punktene er nevnt utallige ganger før men de værste er :

  1. prøvd flytting av bane 3 til Follo
  2. nedprioritering av kommunens hovedanlegg for sommeridretter/ballidretter
  3. Oif trenere, ledere og spillere presset ut ved dannelsen av Orkla
  4. Den vedtatte hovedarenaen til Idrettsparken hadde sitt største forfall i årene OIF var med i Orkla. I samme periode ble Adeccoligabanen Fannremsbanken bygd 4 km fra Orklas hovearena
  5.Orklahallen nedprioriter - hall på Follo prioritert
  6. Ulovlig Evjensavtale
  7. Idrettskuppet - en skandale
  8. Nasratovegangen - en skandale
  9. Antsting av familier på Orkanger relatert til OIF - POLITIETTERFORSKING
  10. Telefoner fra ledere i OIL/Idrettsrådet til folk i Orkangermiljøet i forsøk på å skape intern splid på Orkanger o.s.v. o.s.v.

  Dette er hendelser som Orkangermiljøet ikke er i nærheten av.

  SvarSlett
 2. Nasratt er NÅ tilbake i OIF etter å ha bedt om unskyldning til de i OIF som ble lurt og uthengt av Orkla og Nasratt. Sier det meste om Orkla at Nasrat kommer tilbake til OIF.
  Påstandene fra Orklahold om at det ikke var penger med i bildet og at Orkla bare var et kort springbrett til RBK for Nasratt er som en julenissehistorie. Oh GOSH..............

  SvarSlett
 3. Jeg lurer også veldig på hvorfor OIL ikke ønsker å være ærlige på sannheten bak knykensprekken. Ikke minst prøve å gi lokalsamfunnet en fornuftig forklaring på at en 10 metersbakke koster 4, gjentar 4 millioner mere enn budsjettert?

  SvarSlett
 4. Man kunne føle og merke den spesielle stemningen som rådde på idrettrådsmøtet siste uke. To godt voksne ledere prøver desperat og overtale resten til å gå for en avtale som er umoralsk og som strider mot barnefotballreglene og organisasjonsfriheten. Avtalen betinger også at foreldrene ikke lenger får bestemme fritt hvor deres barns skal spille fotball.
  Denne formen for lederstil er roten til den stadige økende bygdestriden vår. Vårt lokalsamfunn trenger sårt noen nye ledere som kan samle,forene og roe gemyttene.

  trener

  SvarSlett
 5. Tja, hva skal man si.
  Har spilt sjettedivisjonsfotball før i over flere år, og kan dermed hevde at den lagånd, uhøytydlige syn vi hadde på oss selv dengang var av en helt annen verden en fra den sjettedivisjonsfotballen fom er lokalt fra Orkanger. Der hadde alle mulighet til å komme med sine uhøytydlige innspill, kritikk og synsiner om fotball og det som er relatert til det og det uten å bli uthengt eller svartmalt av den enkle grunn. Alle ble respektert for sine meninger om det, alle ble men en lystig uhøytydlig tone hørt og debattert.
  Den dagen i dag, tiår etter, treffer jeg ukentilg gamle lagkamerater fra denne legendariske svunnen tid, vi hilser på hverandre, slår av en prat eller drikker kaffe.

  Men om man kan si det samme om fotballmijøet på Orkanger, etter min erfaring, er dette spriket så stort at den kan være vanskelg å å tolke det som, samme idrett og nivå.
  Her må man møysommelig passe kjeften sin eller hva man ytrer, eller på en retter måte, det er alfa omega HVEM som ytrer ting.
  Samme ytringen er to helt forskjellig etter HVEM som ytrer den.
  Og nylig startende spillere, blir ikke hilst på av sin egen trener!?
  Ingen form for imøtekommende fremtoning, du føler ingen form for tilhørighet, det i tross for at hovedparten er personer du ikke har kjennskap til å vica verca. Så er dette breddefotballen med det gode miljøet de skryter av?

  Mulig da vi spilte sjettedivisjonsfotball før, mistolket viktigheten med fotball og fikk det vrangforestillingen av å ha en uhøytydelig syn på det, ødela all videre mulighet til å finne samme uhøytydeløig gjeng der man fritt kunne "lufte" sine synsiner uten å bli sort får.

  SvarSlett
  Svar
  1. Største drittpratet vi har hørt. De aller fleste i denne gruppen skryter av det gode miljøet så her har du bommet fullstendig. Hadde du vært seriøs så hadde du tatt det opp med tillitsmann og trener.
   Når det gjelder breddefotballen i klubben så har de lyktes 100% til nå. Vunnet bl.a.pris fra forbundet som eneste klubb i hele trøndelag. Dobblet antall aktive, fått i sving pike/damefotball og mye mye mer. Ja det er til å skryte av det. Men det er akkurat det du ikke tolererer. At OIF jobber godt på alle fronter for tiden.

   Hilsen spillere i OIF.

   Slett
  2. Hei jeg er med i seniorlaget til OIF. Det du hevder må være fra en annen planet. I miljøet vårt kan vi snakke(og synge) fritt om alt og si absolutt alt til hverandre. Ta deg en prat med de som kommer utenfra det være seg etniske nordmenn eller utlendinger. De stortrives. Du som sier dette er ikke fra OIF.

   Slett
  3. Skjønner reaksjonene på kommentaren som angriper OIF fotball. Men slike ting må alle godta. Det skyldes alle de anonyme innleggene med kritikk mot andre lag. Når jeg slipper inn anonyme angrep på andre klubber, vil det være feigt å sensurere anonyme angrep på OIF, selv om innholdet kan virke urimelig og oppkonstruert. Problemet er at nesten ingen tør å skrive innlegg under fullt navn. Det er litt trist at folk som åpenbart har sterke følelser for OIF og Orkanger ikke bruker navnet sitt.

   Slett
 6. Ja det er trist at en del av de som er sterkt engasjert i oif ikke skriver under med riktig navn. Men hovedårsaken er innlysende. Det er frykt. Jeg har snakket med flere som ikke tør å skrive under med navnet sitt fordi de er redd for represalier mot sin familie og sine barn. I løpet av det siste året har flere engasjerte barnefamilier fra oifmiljøet blitt oppsøkt privat og trakassert(politietterforsket) og truet. Faktisk så har det skjedd mot barn også. Hva skjer neste gang ??
  Enig i Kringstad. Det er synd og trist at folk ikke kan få ha engasjerte og sterke meninger uten å bli antastet. Men det er dessverre realiteten.

  SvarSlett
 7. Hei!

  Føler et sterkt behov for å avkrefte det som skrives om oif-senior litt lengre opp i dette kommentarfeltet. Vi har et godt miljø,der alle har mulighet og lov til å si det de mener. At trenere ikke hilser på spillere er for meg totalt ukjent. Mulig vedkommende som har skrevet dette føler en frustrasjon overfor oif, men som sagt,: Det er som i andre klubber jeg har spilt i i dalføret, et meget godt miljø i oif.

  Tore Jønland- Senorspiller OIF

  SvarSlett
 8. Dritten som slenges om orkanger miljøet er gjort for å nøre opp under grendestriden. Slike useriøse angrep er typisk fra den kanten og det er typisk når man egentlig ikke har noe seriøst å komme med. Kun oppdiktet løgn.

  SvarSlett
 9. Tror det hadde vært greit å kalle striden politisk uenighet, det er der uenigheten bør plasseres.

  SvarSlett
 10. Det er netop dette som gjorde at jeg trekkte meg ut av OIF, dvs drittslenging om andre, gjemme seg bak oppblostring av "grendestriden", ikke unne andre idrettslag noe, rakke ned på det andre gjør osv osv.

  Er Pdd ikke innvolvert i noe rundt idretten lengre grunnet dette.

  SvarSlett