søndag 21. mars 2021

Da idyllen brast i Orkland: Taperne bor i Orkdal

Ingen har mindre å vinne på Orkland-fusjonen enn Orkdal kommune, ingen har mer å tape enn sentrum. Men i Agdenes og Meldal dikter sterke krefter opp den omvendte historien.

Lederne i Orkland da kommunen var helt ny. Ifølge fastlegen i Agdenes er ledelsen mer opptatt av å lage slagord og å gå på fjelltopper enn å løse Orklands problemer.

Fire ting som er upassende å si høyt om Orkland:

1. Krokstadøra var en utfordring fra dag 1; krevende fordeling av personell og penger med Hitra og påfølgende driftsproblemer.* Det er dyrt å gi et separat, fullverdig tilbud innen skole og helse til så få elever og brukere. 

2. Agdenes har bare litt over 1700 innbyggere. Alene ville kommunen vært avhengig av kostbare, interkommunale samarbeid som flytter makt fra politikk til byråkrati.

3. Meldal gikk inn i Orkland med fallende folketall, synkende barnetall og en aldrende befolkning. Det svekker økonomien i samarbeidet. Meldal har nå mindre enn 4000 innbyggere og er langt fra noe gullkort.

4. Orkdal gikk inn med en befolkning på 12 000 - og stort potensial for vekst og utvikling takket være posisjonen som handelssenter for en hel region, attraktive næringstomter og nærheten til Trondheim.

Før Orkland: Den øverste kurven viser innflytting til Orkdal, og den nederste viser Meldal.

Som selverklærte underdogs har de tre første tydeligvis en moralsk rett til å lage et vrengebilde av virkeligheten. I det bildet finner du også mye av suksessen til by mot land-populistene i Senterpartiet.

To lokale eksempler:

 * Fastlege John Olav Vinge i Agdenes får bruke ST som mikrofonstativ til å gi en kommunereform han kaller et uhyre skylda for alle problemer i eldreomsorgen. Ledelsen i Orkland er udugelig og bruker mer tid på slagord og fjellturer enn praktisk arbeid, ifølge Vinge. 

·        * Meldals listekandidater vant valget i Orkland ved massiv bruk av tilleggsstemmer basert på geografi. Så kuppet de et møte i Hovedutvalg oppvekst, misbrukte koronamidler fra staten og bevilget mer penger til Meldal skole, som har mest fra før. Det skjedde tilsynelatende helt uten tanke for de som har minst, for det er skolene i gamle Orkdal.

Sånt splitter Orkland. Men kritiser splitterne, så beskylder de deg øyeblikkelig for å opptre splittende. 

Brukere og ansatte ved sjukeheimen i Lensvik har et flott anlegg. Foto: Kvadrat arkitekter.

ELDREOMSORGEN
En dement kvinne fra Meldal er midlertidig plassert på sjukeheimen i Lensvik. Det er en dårlig løsning, men skyldes det sentralisering, slik kjendislegen i Agdenes påstår?

Nei, Meldal helsetun er smekk fullt, og det er like fullt i Orkdal. I Lensvik er det plass. Det hadde vært like fullt i Meldal om kommunen sto alene, ifølge rådmannen og Hanne Nyhus (Ap), som er leder for dette politikkområdet. De lyver neppe, les videre.

7 000 i bot hver dag
I løpet av årets 70 første dager betalte Orkland kommune 465 000 kroner i bøter til St. Olavs fordi pasienter blir liggende ferdig behandlet på sjukehuset i påvente av plass i kommunen. Det er nesten 7 000 hver eneste dag.

I Lensvik har brukerne et nytt, flott bygg. Meldal får snart nytt helsetun. Tilbudet i Orkdal er utdatert. I Orkdal fjernet vi uten høylytt protest åtte heldøgns plasser fordi rådmannen mener det vil gi en bedre eldreomsorg for Orkland samlet. Slikt ligner lite på sentralisering.

Sjuke av Orkland på Krokstadøra?
Fusjonen startet med en komplisert avtale med Hitra om penger og personell i tidligere Snillfjord. Sjukefraværet på Krokstadøra er skyhøyt, antatt delvis pga misnøye med sammenslåinga (ST 20. mars). Kommunen driver ulovlig ved sjukeheimen fordi det er umulig å rekruttere nok sykepleiere. Altfor mange nordmenn vil bo sentralt, for få vil bo på landet og jobbe i små, sårbare fagmiljø. På Krokstadøra står nye omsorgsboliger tomme på grunn av pinlige, tekniske feil.

Enkel forklaring: Søylene må nå 1,75 % for at drifta til Orkland kommune skal være bærekraftig. Rådmannens framskriving av økonomien betyr at vi må kutte mer de neste årene. Flere politikere skaper tvert imot inntrykk av at det blir mer penger til skole snart.

SKOLENE I ORKLAND
I den grad det er mulig, skal alle skolebarn i Orkland ha et likeverdig tilbud. Senterpartiet i Meldal la ned grendeskolene og bygde en sentralskole. Kommunen innførte eiendomsskatt for å kjøre store beløp inn i grunnskolen. Ved fusjonen slapp innbyggerne i Meldal eiendomsskatt, men da forsvant også mye av pengene som finansierte flere lærere. Denne økonomiske sammenhengen er et ikke-tema når Meldal skal trappe ned i løpet av tre år, mens skolene i gamle Orkdal får trappe litt opp.

        Eksempel på ulikheter. I 2017 hadde Grøtte færre lærere, men 187 flere elever enn Meldal.Skolepolitiker i villrede
Betalt for å skjønne
Stig Kalstad (Sp, Meldal) leder Hovedutvalg oppvekst. Som leder får Kalstad 60 000 kr i året for å sette opp saklister sammen med rådmannen – og sette seg inn i sakene sammen med rådmannen. Etter mer enn ett år, samt fire orienteringer fra rådmannen om modellen som skal fordele ressurser mellom skolene, forsto han fortsatt ikke hvordan modellen virket. Basert på rene spekulasjoner om årsak og virkning sørget Sp-politikeren for 300 000 til skolen i Meldal, sitat: «for å redde stumpene av skoleåret.» Ordfører Oddbjørn Bang (også Sp) fikk kommunestyret til å oppheve Meldal-vedtaket.

Lureri i Orkland
Sp-politiker Maj Britt Svorkdal Hess fra Meldal skriver i ST at både folk flest og politikere i «utkantkommunene» i Orkland føler seg lurt. «Utkantkommunene» er alt utenom Orkdal. I Svorkdal Hess sin verden er visst Årlivoll med barn fra Hoston og Monset nå en sentrumsskole som må finne seg i å stå bak de mer verdig trengende i såkalte utkanter.

Meldal: 87 638 kr per elev. Høy lærertetthet hindrer ikke høye mobbetall. Foto: On arkitekter.

   
Årlivoll: 80 646 per elev. Skolen har mye høyere andel elever med spesielle behov enn Meldal. 


Grøtte: 76 928 per elev etter ett års opptrapping. Foto: Eggen arkitekter.

Senterpartiet sentraliserer
Politikeren som skriver om snyteri og lureri, tilhører det politiske flertallet som bestemmer hvordan pengene i Orkland skal fordeles. Hennes eget parti står for øvrig bak det som er av sentralisering av grunnskolen i distriktet:

1. Sp samlet alle elevene i Meldal i en sentralskole nær kommunens midtpunkt – med det fiffige resultat at Ap-bastionen Løkken Verk startet privatskole i protest.

2. Orkland Sp tvang gjennom etablering av Newton-rom på Orkanger for alle elever i Orkland – mot stemmene til Småbylista. Partiet som anklages for sentralisering ville prioritere andre tiltak.

By mot land, mann mot mann
17. oktober 2019 var de nye kommunestyremedlemmene i Orkland samlet til lagbygging på Ørlandet. Hver og en skulle presentere seg selv og sine politiske hjertesaker. Maj Britt Svorkdal Hess gjorde det sånn: «Jeg er ikke fra en by, men det ble folk av meg likevel». Deretter samlet alle seg rundt slagordet «Sammen bygger vi Orkland».

Jeg er heller ikke fra en by. Orkanger er en by bare på papiret. Kommunesammenslåinga slukket siste håp om at regionsentret i Orkland skal omskapes til noe annet enn ei barne- og aldersfiendtlig trafikkmaskin med innbyggere som reiser til Trondheim for opplevelser.  

Stig Kalstad (Sp), skolepolitikk.

Skal demonstrere utkantvennlighet

Politikken i Orkland handler nå om å bevise at kommunereformen ikke fører til sentralisering. Derfor blir sentrumsutvikling forsømt. Vi får verken kulturhus, kino eller moderne bibliotek i vår tid.

Kalstad fra Oppvekst har utbasunert på Facebook at den røde streken på Orkanger må bort - etter alt å dømme uten å skjønne stort av arealplanlegging, heller. Ei sentrumsavgrensing er et politisk verktøy mot byspredning og sentrumsdød. Sp-FrP vil la markedet styre i bymessige strøk. Stine Storengen (Sp, Meldal) vil til gjengjeld bygge kilometervis med hytteveier over sårbare og miljømessig viktige myrområder i strid med faglige råd og vedtatte mål. Hvorfor? «Fordi Sp vil ha utvikling også utenfor Orkanger». Sitat fra siste møte i Hovedutvalg forvaltning. 

Jo, vi har A- og B-skoler
Meldal vil ha kompensasjon for at lokale byråkrater har fått kontor på rådhuset på Orkanger, men de færreste har særlig bruk for et rådhus i nabolaget lenger. Folk har bruk for gode helsetilbud og skoletilbud der de bor, og de skal være likeverdige. Vi skal ikke ha A-skoler og B-skoler etter gamle kommunegrenser når grensene er borte.

Fordommene mot det urbane fører ironisk nok til at bygdene visner fortere. Vi ødelegger sentrum og vi svekker grendene i Orkland som en følge av det. Å i Meldal og Orkanger i Orkdal er ikke konkurrenter. Konkurrentene heter Trondheim og Oslo.

Dit drar barna til bygdefolket for utdanning, og der blir de fleste værende etterpå, i mylderet av spennende jobber, sosiale møtesteder og kulturelle opplevelser. Kunnskapssamfunnet er den sterkeste driveren for megatrenden med rask vekst i storbyene. Attraktive distriktsbyer er det sterkeste vernet.

Det Meldal har og får – og reaksjonen
Meldal, Agdenes og Orklands del av Snillfjord ofret rådhus nesten ingen har bruk for, men de har glimrende fasiliteter innen skole og helse, og de vil tjene på vekstkraften i Orkdal. 

          Ordfører Oddbjørn Bang. .
Meldal bygde en topp moderne skole før reformen. Meldal får nytt helsetun nå. Meldal nyter godt av at Orkla industrimuseum utvides kraftig som følge av reformen, med de ringvirkningene det kan gi. Meldal sine innbyggere slipper å betale eiendomsskatt mer fordi de gikk inn i Orkland.

Med det som bakteppe, kan vi lese Sp-politiker Maj Britt Svorkdal Hess sitt innlegg i ST som en hilsen til Oddbjørn Bang, Are Hilstad og Ingvill Kvernmo:

«Sammenslåinga av fire kommuner til en stor kommune skulle gi mer robuste fagenheter over hele fjøla og en sterkere økonomi. At mange politikere føler seg snytt særlig med tanke på det siste momentet, er det ingen tvil om. Folk i tidligere Meldal kommune, og for så vidt også de andre utkantkommunene der sparekniven har vært brukt nokså hardt det siste året, føler seg både snytt og lurt.»

Og sammen bygger vi Orkland.


* Den opprinnelige formuleringen om Krokstadøra som økonomisk belastning fra dag 1 var unyansert og for farget av de verserende driftsvanskene. Er enig i at inntekter fra den tidligere Snillfjord-geografien nyanserer bildet. Derfor er formuleringen endret.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar