mandag 28. mai 2012

Hurra for 17.mai - på Follo

Datoen kunne vært 1. april. Men vi skrev 16. mai da ideen ble kjent: Ledende politikere vil dirigere neste års 17.maitog fra Orkanger til Follo.

På Follo skal ørbyggen møte et tog fra Fannrem. Skuespiller Hermann Sabado holder tale. Og så skal folk fra Orkanger og Fannrem gå sammen på tivoli, skyte på blink og kjøre karusell side om side - slik folk fra Orkanger og Fannrem gjør når Hugos tivoli besøker Orkanger.

På Follo skaper vi forbrødring og fellesskapsfølelse når ”storkommunen” Orkdal fyller 50. 

Forslaget kommer fra ei arbeidsgruppe for 50-årsjubileet. Gruppa la fram ideene sine i kulturutvalget 16.mai. Arne Grønset (Venstre og leder i kulturutvalget) og Ivar Konrad Gangås (KrF) står visstnok bak utspillet.

Umiddelbart lød hele greia som en vits.  Men ved nærmere ettertanke kan jo ideen ha noe for seg. Orkdal fyller 50 år. Hva er mer naturlig enn å samle folk til feiring på tvers av interessekonflikter, knytte vennskapsbånd og kanskje bygge den ”vi-følelsen” som har manglet siden fusjonen i 1963, da det umiddelbart brøt ut grendepolitisk borgerkrig om lokalisering av storkommunens administrasjon?  

På den annen side: Hva er mindre naturlig enn politisk styring av et 17.maitog som frivillige har tatt seg av i årevis mens Orkdal kommune har sett på? Vil folk på Orkanger vende hjemstedet ryggen på nasjonaldagen og gå til Follo? 

Noen vil nok det. Skolene kan sikkert tvangssendes. Men mange kommer garantert til å holde seg hjemme. Eller kanskje de kjører bil til Follo for å se på tivoliet.

(I parentes bemerket ligger det mye ironi i at miljøkommunen Orkdal vil arrangere en bilbasert 17.mai. Behovet for mange p-plasser er understreket.)

Først og fremst vitner utspillet om manglende følelse for viktige strømninger i lokalsamfunnet. Representanter for den politiske flertallsgruppen har på ny stått fram som et lukket brorskap uten nødvendig nærkontakt med mennesker utenfor de politiske organene.

Forslaget om å dirigere 17.maitoget til Follo byr på mange praktiske utfordringer. Men framfor alt utfordrer det folks følelser. Jeg trodde visse politikere hadde lært litt av Nedre Rømme-saken, som endte med fakkeltog, politikerforakt og dype konflikter. 

Forslaget om å bygge boliger på Nedre Rømme for å skaffe penger til Idrettsparken var slett ikke idiotisk i seg selv (og her er mange på Orkanger veldig uenig med meg). Men forslaget var idiotisk fordi Arne Grønset & co ikke tok notis av hvilke følelser de utfordret og hvordan man må gå fram for å bygge tillit og forståelse. ( Moderne politisk terminologi er full av fine uttrykk for dette; involvering, medvirkning, forankring, legitimitet osv. )

Både boliger på Nedre Rømme og 17.maitog til Follo er saker som bryter med tunge tradisjoner.  Derfor må de håndteres med største ydmykhet.

17. maitog til Follo er en dobbelt utfordring: 17. mai som dag og Follo som sted.

For det første er 17.mai identitetsbygger på Orkanger (og andre steder). 17. mai er en dag da frivillige (ikke kommunen) legger ned et stort arbeid for å la folk samles om både nasjonens og stedets historie. Det meste er likt fra år til år.

For det andre er Follo som mål et betydelig problem. Arne Grønset har selv arbeidet iherdig for å flytte tilbud fra Orkanger til Follo. Han fikk programfestet klatrehall på Follo. Orkdalstorget og voksenopplæringa flytter til Follo. Ungdomsskolen har vært foreslått flyttet til Follo. Og Grønset, Gangås & co sto i bresjen da et knapt flertall bevilget 3,5 millioner kroner til fylkets idrettshall på Follo mens det manglet penger til Orklahallen.

Utbrytere i Ap ble hyllet på Fannrem etterpå. Orkdal IL kuppet idrettsrådet. Grendestriden nådde nye høyder i kjølvannet av hallsaken.

Jeg går ut fra at det er i denne hallen vi skal markere samhold og grunnlovsdag neste år.

Follo er et betydelig problem for samfunnsutviklinga i Orkdal. Follo skaper politisk splid og fragmenterer sentrum.

Forkjærligheten for Follo bygger på to ting: Nostalgi og en underlig ide om ingenmannsland som kompromiss.

Nostalgi: På Follo lå en gang et elitegymnas som gjorde Orkdal kjent. I dag huser tomta en høyst ordinær videregående skole, malplassert i forhold til andre samfunnsfunksjoner.

Kompromiss: Her ser en del politikere muligheter til å kompromisse i lokaliseringsspørsmål fordi stedet ligger verken på Orkanger eller Fannrem.  Men ingemannsland er bare en feig løsning, aldri en god løsning. 

Follo er intet kompromiss. Follo splitter bygda, og derfor er det særdeles dristig å gjøre dette til arena for feiring av 17.mai og 50-årsjubileum.

Neste år kan vi i Orkdal bli vitner til en politisk mobilisering av massene mest kjent fra Nord-Korea og avdøde regimer i Øst-Europa. 

Men siden Orkdal er et fritt demokrati kan vi også få se tidenes flause.

Hans11 kommentarer:

 1. Denne ble for drøy. Snakk om forsøk, bevist eller ubevist, på å ødelegge siste rest av det viktigste vi har i lokalsamfunnet vårt - tilhørighet og identitet. De som står bak dette absurde forslaget er de samme som har fyret opp under grendestriden de siste årene. Orkdalssamfunnet fortjener flertallspolitikere med forståelse for det lokale frivillighetsarbeidet. Kringstad nevner fakkeltog og politikerforakt. Det får vi også i fremtiden hvis dette fortsetter. Ingen lykkes med konstruktive løsninger hverken på større eller mindre steder uten lokale miljøer med god identitet, tilhørighet og stor frivillighet. Hadde disse politikerne brukt litt fornuft hadde de gått ut å jublet for det nye friidrettsanlegget som bygges i idrettsparken og brukt det som samlingspunkt neste 17. mai.

  SvarSlett
 2. Follo og forbrødring. Follo har blitt det største splidstedet i kommunen. Og plasseringen ligger i ingenmannsland. Hva om Oslo hadde lagt 17.mai feiringa/toget kun i Asker eller på Lillestrøm ?
  Jammen er vi særdeles sære i Orkdal. Det er nevnt mange ganger tidligere. Tror Orkdal kommune hadde hatt godt av en skikkelig utskifting innenfor politikken og spesielt de som styrer i flertallsgruppen. Det begynner å bli usunt på alle måter.

  SvarSlett
 3. Ser at kommentatorne etterlyser utskifting i politikken, og særlig blandt flertallsgruppa. Der vil jeg si at sjansen var tilstede for noen måneder siden, men med lavere valgdeltakelse fra Orkanger enn noen gang, samt fremgang for Orkdalslista så er vel ikke det realistisk? Det er dessverre valg bare hvert 4. år. Nå er det litt over tre år til neste gang sjansen byr seg. Kanskje man har lært til da?

  Til de av dere som ikke stemte, takk skal dere faan meg ha.

  SvarSlett
 4. Forslaget er gjennomsyra av jante. Folk, bedrifter, skoler, handel, industri og folk flytter til større steder. Sånn har det blitt når markedskreftene styrer det meste, både på godt og vondt.
  Mr jante fra øverbygda klager mer og mer. Forslaget er til å le av. At det aller meste legges ned og flyttes fra Fannrem kan man ikke bøte på med dette forslaget.

  SvarSlett
 5. La oss snu saken om "Jante" da.......No e det så viselig innretta att "Ørbøggen" e sur for att f.eks det vart bygd Hall på Follo, å da vart det så inni h.... med klag å syt om den ikke vart bygd på Orkanger....e itj det klaging?? Syt å klag over att OBS vart bygd på F-Moen= Sutter, Syt å Klaging da å.

  Dåkk ska itj klagt på at Svorkmo NOI, utbedre å fornye banen sin å no da med samma????

  Slutt å syt om att ainnerann syt over dåkk...Når dåkk gjør d samma sjøl, det kailles dobbeltmoralsk.

  SvarSlett
 6. Tydelig at nån føle sæ truffet. De hærre e itj syt, glimrende at Follo fekk hall, glimrende at Orkdalsbanken kom, glimrende med nye Knyken, glimrende med oppgradering på Svorkmo, glimrende med oppgradering av Orklahallen og idrettsparken o.s.v Alle er de gode prosjekter for lokalsamfunnet vårt. At noen krefter lager splid i en såstor kommune må man regne med. Derfor blir det viktig å unngå tiltak som kan øke spliden. Forslaget om forbrødring på Follo vil ganske sikkert forsterke en nedadgående strid , noe vi ikke trenger. Forsterk heller de lokale tradisjonelle togene.

  SvarSlett
 7. Synd at alle må være anonyme her, men uansett;politisk styring av 17.mai og 17.maitoget er en veldig interessant sak å diskutere. Er 17.mai rett dag for å markere 50 år for storkommunen? Og er Follo rett sted??
  Det siste er muligens uproblematisk på Fannrem, men vanskelig for mange på Orkanger. Frivillige arrangerer 17.mai på Orkanger. Mange av de samme frivillige har slåss i år etter år for å unngå at tilbud flyttes fra Orkanger til Follo. Hvem ville flytte idrettshall, klatrehall, voksenopplæringa, Orkdalstorget, ungdomsskolen mm til Follo? Jo, de samme som vil sende folketoget på Orkanger til Follo 17.mai. ST har oppdaget saken, men foreløpig uten å få fram hvilken sprengkraft den kan ha. Denne ideen krever særdeles godt håndverk videre av Grønset, Gangås & co om den ikke skal ende som jubileets stor rekyl; enda mer forkus på grendestrid.

  SvarSlett
 8. Når ledende politikere så tydelig over mange år viser at de ikke ønsker å satse på Orkanger som det vedtatte sentrum blir det enda mere lokalt bråk og grendestrid. Sånn er det bare. Hvis Orkdal kommune ønsker et bedre og mere harmonisk lokalsamfunn for sine innbyggere kan ikke disse politiske forslagene få gjennomkraft.

  SvarSlett
 9. Forslaget er sikkert godt ment, men det vitner om liten forståelse for hva som rører seg i lokalsamfunnet. Follo har stått i fokus for den såkalte grendestriden gang på gang. Det har Arne Grønset & co sørget for selv. Derfor er det mildt sagt dristig å be de frivillige på Orkanger forlate Orkanger og markere 17.mai på Follo - dit Grønset vil/ville flytte idrettshall, klatrehall, Orkdalstorget, voksenopplæringa og mer til. Noen vil også ha kulturhus og u-skole på Follo fordi en plassering midt mellom alt skal virke forsonende. Men for andre er det tvert imot en provokasjon å ville styre folketoget fra Orkanger nettopp til Follo. Er det virkelig en overraskelse? PS: Det finnes 364 dager til å velge blant for å markere et jubileum for "storkommunen".

  SvarSlett
 10. For Oil er det bra at OBS vart bygd men de som har litt peiling på lokalfotball skjønne at det ble spikern i kista for OFK som samarbeidsklubb mellom OIL og OIF. Idrettsparken var tidligere Orklas vedtatte hjemmearena. OIF måtte trekke seg ut når idrettsparken forfalt totalt samtidig som barnefotballantallet ble under halvert og seniorspillere i 30-50 i tallet forsvant fra Orkla, OIL og OIF. Nivået og standarden på Orkdalsfotballen ble rasert på 10 år. Nå i ettertid ser alle med hjerte for fotball at det ble 10 ganger bedre etter at OIF trakk seg ut. Det samme ser man i politikken. 17 MAI forslaget fra flertallsgruppen maner til videre splid. Det handler mest om å ta signalene fra grasrota om hvordan et idrettsmiljø og lokalsamfunn fungerer. Her i orkdal har idrettsstriden og den politiske grendestriden oppstått av personer uten kjentskap til dette. Personer med agenda for egen vinning er roten til dette styret. Så lenge disse personene fortsetter maktspillet sitt vil grende og idrettsstriden fortsette i stor monn.

  SvarSlett
 11. Tanken er sikkert godt ment. Men et slik prosjekt krever planlegging, og inntekts/ansvarsfordeling. Det kommer til å kreve forståelse, innsikt og diplomati for å gjennomføre dette på en god og rettferdig måte. 17 mai på Orkanger barneskole er den viktigste inntektskilden til FAU på Orkanger barneskole. Midlene som kommer inn fordeles til utflukter, som bidrag til leirskole, til utstyr, foreldreopplæring, og annet. Jeg vet ikke hvordan oppgavene rundt 17 mai fordeles på andre skoler. Men gjenom å nevne dette vil jeg bare peke på at dette også kan få ringvirkninger, man kanskje glemmer.

  SvarSlett